Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Geologi nyt fra GEUS > Geologi Nyt fra GEUS nr. 3, 1998

Geologi Nyt fra GEUS nr. 3, 1998

 
Artikler om udvinding af mineraler med titanium og zirkonium i Danmark og om at GEUS har digitaliseret de geologiske jordartskort 1:25.000 og udgivet dem på CD.

Nr. 3, 1998  

Copyright, udgiver: GEUS - ISSN: 1396-2353

Muligt nyt råstof i Danmark

Udvinding af mineraler med titanium og zirkonium i Danmark ser ud til at være en mulighed. Flere steder i Jylland er koncentrationen af tungsand nemlig lovende høj. Nu er det op til industrien at vurdere, om det kan betale sig.

Af Christian Knudsen

Er der mulighed for at finde titanium- og zirkonium-mineraler i Danmark, og er der mulighed for, at der kan ske indvinding heraf til industrielle formål? Som det var tilfældet med vurderingen af mulighederne for at finde olie i Danmark i 1960erne, vil de fleste danskere spontant sige nej.
For at få et bedre billede af mulighederne for fund af titanium- og zirkonium mineraler, har GEUS gennem de seneste 8 år arbejdet med at undersøge om der kan være forekomster af disse mineraler, de såkaldte tungmineraler, i den danske undergrund. I perioden fra 1993-98 har GEUS selv finansieret projektet og 6 af de faglige afdelinger har været involveret i arbejdet.
Svaret på ovennævnte spørgsmål synes nu at være: Ja! Det ser ud til at der er mulighed for at finde forekomster af råstofmæssig interesse, og vi har fået viden om, hvor det vil være mest interessant at lede. Men i samme åndedrag skal det siges, at der endnu ikke er dokumenteret en forekomst. Det vil være op til råstofindustrien, med udgangspunkt i de gennemførte undersøgelser, at vurdere om der er kommerciel interesse i at fortsætte efterforskningen.

Forhistorien
Det geologiske miljø for dannelse af tungmineralforekomster
Nye ideer - nye muligheder
Snegleskaller og målinger i vandforsyningsboringer
De to tungmineralberigede horisonter syd for Brande
Fund ved Skjern
Hvorfor lede efter mineraler i Danmark
Det videre arbejde

Muligt nyt råstof i Danmark


Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000

GEUS har digitaliseret de geologiske jordartskort 1:25.000. For at få et tilfredsstillende resultat er kortene harmoniseret og visse steder omtolket. Få dem på CD under navnet: 'Danmarks digitale Jordartskort'.

Af Bjørn Hermansen

Opgaven med at digitalisere de geologiske jordartskort 1:25.000 er det hidtil mest omfattende projekt på GEUS, hvor gamle traditionelle kort overføres til digital form. Projektet kunne være klaret med en simpel digitalisering af de foreliggende kort, men for at få et tilfredsstillende resultat blev kortene undervejs kvalitetssikret, harmoniseret og visse steder omtolket. Desuden blev det besluttet at den udgivne cd-rom udover selve kortværket - benævnt Danmarks digitale Jordartskort - skulle indeholde en geologisk beskrivelse af den anvendte klassifikation samt baggrundsoplysninger om kortværkets indhold og tilblivelse.

Topografisk baggrund
Fremstillingsmetode
Signaturer
Målestoksforhold
Intet er fejlfrit
GIS-formatet
Anvendelse af jordartskortene
Noget om jordartstyper

Danmarks digitale Jordartskort
Flere oplysninger om Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000


Hjemtag (download) pdf-fil:
Gi98-3.pdf (størrelse 1294 Kb)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted.
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med nyeste version (3.01).
Geologi Nyt fra GEUS nr. 3, 1998