Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Geologi nyt fra GEUS > Geologi Nyt fra GEUS nr. 1, 1998

Geologi Nyt fra GEUS nr. 1, 1998

 
I jagten på olie er det vigtigt at have et detaljeret billede af oliereservoirets struktur, og her er sekvensstratigrafi et vigtigt redskab. Det handler om at genkende serier af lag i reservoiret.
Nr. 1, 1998 Bladets omslag

TEMANUMMER: SEKVENSSTRATIGRAFI

I jagten på olie er det vigtigt at have et detaljeret billede af oliereservoirets struktur, og her er sekvensstratigrafi et vigtigt redskab. Det handler om at genkende serier af lag i reservoiret.

I forbindelse med såvel olieefterforskning i Nordsøen som søgning efter rent grundvand eller andre råstoffer i den danske undergrund, er det vigtigt at have et detaljeret kendskab til jordlagenes sammensætning, samt til deres rumlige udbredelse og stratigrafiske fordeling.
Ved hjælp af den sekvensstratigrafiske metode kan der opstilles en detaljeret model for fordelingen af sedimenter i et aflejringsbassin, og derved kan den mulige lokalisering af sedimenter med de egenskaber, der ønskes udnyttet forudsiges. Det kan være porøse bjergarter, der indeholder olie eller vand, lerbjergarter til den keramiske industri, eller rent kvartssand til glasfremstilling.

Sedimenter, bassiner og cyklisitet
Hvad er sekvensstratigrafi?

Sekvensstratigrafi historisk set:
Fra Noahs Ark til Dan feltet
Sekvensers opbygning
Dybmarine vifter
Sedimenternes fordeling inden for en sekvens
Hvorfor sekvensstratigrafi?
Den litostratigrafiske metodes begrænsning
Fordelen ved den sekvensstratigrafiske metode

Eksempler på brug af sekvensstratigrafi:
Lillebælt - Sønderjylland
Everest området
Gertrudgraven i Nordsøen

Sekvensstratigrafi - Samfundet, Miljøet og Forskningen:
Her kan man læse videre/referencer

Copyright, udgiver: GEUS
ISSN: 1396-2353


Temanummeret om Sekvensstratigrafi er udarbejdet af Karen Dybkjær og Erik Skovbjerg Rasmussen
Karen Dybkjær blev cand.scient i geologi fra Århus Universitet i 1986. Efter at have udvidet uddannelsen med en Ph.D.-grad blev hun i 1990 ansat ved GEUS, i Stratigrafisk Afdeling, hvor hun i dag er seniorforsker. Hun arbejder med biostratigrafi og sekvensstratigrafi i Nordsøen, dels i forskningsrelaterede projekter og dels som konsulent for danske og udenlandske olieselskaber.
Erik Skovbjerg Rasmussen blev cand.scient i geologi fra Århus Universitet og opnåede Ph.D.-graden inden for geologi i 1994. Han blev ansat ved GEUS i 1987 i Geofysisk Afdeling, hvor han har arbejdet med udviklingen af sedimentære bassiner i Nordsøen, Vestafrika og Portugal. Hans nuværende arbejde er koncentreret omkring dybmarine afsætningsmiljøer.

Hjemtag (download) pdf-fil:
Gi98-1.pdf (størrelse 1333Kb)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted.
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med nyeste version (3.01).
Geologi Nyt fra GEUS nr. 1, 1998