Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Geologi nyt fra GEUS > Geologi Nyt fra GEUS nr. 2, 1997

Geologi Nyt fra GEUS nr. 2, 1997

 
Vi er afhængige af vand, og i Danmark er udfordringen at finde og beskytte uforurenet grundvand. På verdensplan er problemet derimod primært at sikre, at der i det hele taget er vand nok til samfundet.
Nr. 2, 1997

Copyright, udgiver: GEUS
ISSN: 1396-2353

TEMANUMMER: VANDRESSOURCER - Den globale vandressource

Vi er afhængige af vand, og i Danmark er udfordringen at finde og beskytte uforurenet grundvand. På verdensplan er problemet derimod primært at sikre, at der i det hele taget er vand nok til samfundet.

Vandet er i kredsløb i naturen i en stadig skiften mellem nedbør, fordampning og afstrømning. En del af den nedbør, der falder over landområder, fordamper. Den del af nedbøren, der ikke fordamper kaldes nettonedbøren. Den strømmer af, enten overfladenært til vandløbene, nogle steder gennem dræn, eller trænger videre ned i jorden og danner grundvand. Størstedelen af det dannede grundvand strømmer langsomt gennem grundvandsmagasinerne ud til vandløb og søer, og når via vandløbene frem til havet.

Ferskvand det 21. århundredes hovedproblem?
Regionale forskelle og konsekvenser

Danmarks vandressource:
Ferskvandsressourcens størrelse og variationer
Vandforbrug
Den nationale vandsressource model
Landsdækkende stationsnet til måling af grundvandsstanden
Sprækker i moræneleret og andre vigtige resultater
Grundvandet aldersbestemmes
Forureningstrusler

Vandressourcer - Samfundet, Miljøet og Forskningen

Temanummeret om Vandressourcer er udarbejdet af Hans Jørgen Henriksen og Bjarne Madsen .
Hans Jørgen Henriksen har siden sin ansættelse ved GEUS i 1994 arbejdet med integreret vandressource forvaltning, herunder modellering af grundvandsressourcens størrelse, kvalitet og beskyttelse. Sideløbende hermed har han som sekretær for Dansk Vandressource Komité (DVK) arbejdet for en koordinering af aktiviteter mellem det internationale og det det danske område, med bl.a. organisering af temamøder, formidling af information via "Nyt om Vandressourcer" og senest organisering af en international EWRA konference om:"Operationel Vandressource Forvaltning". Han har tidligere været ansat i Hedeselskabet,Tage Sørensen A/S og Rambøll. Ved GEUS arbejder han i afdelingen for Hydrologi og Glaciologi, hvor han er fagligt ansvarlig for GEUS- tværgående hydrologiske aktiviteter, herunder projektleder for projekterne: National Vandressource Model og Regional pesticidmodellering.
Bjarne Madsen er uddannet civilingeniør og som statsgeolog chef for Hydrologi og Glaciologi. Før sin nuværende ansættelse ved GEUS var han en årrække ansat i den private sektor inden for rådgivning, forskning og udvikling i både ind- og udland. Senest fungerede han som afdelingsleder på Vandkvalitetsinstituttet. Oprindeligt har han en fortid som videnskabelig assistent på det daværende DGU.


Bladets omslag
Hjemtag (download) pdf-fil:
Gi97-2.pdf (størrelse 2169 Kb)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted.
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med nyeste version (3.01).
Geologi Nyt fra GEUS nr. 2, 1997