Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Geologi nyt fra GEUS

GEOLOGI - Nyt fra GEUS

 
Fortegnelse over Geologi - Nyt fra GEUS, Online bestilling - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
er et populærvidenskabeligt blad, der henvender sig til den natur- og geologi-interesserede læser. Bladet er rigt illustreret med billeder og figurer.
Du kan hente alle 34 numre som er udkommet siden 1996 i PDF-format og de seneste numre kan læses on-line.
Fra 2005 udgives "Geologi - Nyt fra GEUS" ikke mere. Det erstattes af et bladet " Geoviden – Geologi og Geografi ", som GEUS udgiver i samarbejde med sine partnere i Geocenter København.

Flere af numrene kan stadig bestilles i den trykte udgave. Det er gratis.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Afdeling for IT, Information og Logistik

Geologi - Nyt fra GEUS 2004/1 Geologi - Nyt fra GEUS 2004/2
Nummer 1, 2004 Nummer 2, 2004
SKAGEN ODDE
- et fuldskala, naturligt laboratorium
TEMANUMMER
Geologisk lagring af CO2 -­­ et bidrag til fremtidens klimapolitik
Geologi - Nyt fra GEUS 2003/1 Geologi - Nyt fra GEUS 2003/2 Geologi - Nyt fra GEUS 2003/3 Geologi - Nyt fra GEUS 2003/4
Nummer 1, 2003 Nummer 2, 2003 Nummer 3, 2003 Nummer 4, 2003
VALDEMAR FELTET
- en reservoirgeologisk undersøgelse
TEMANUMMER
Geologi i det sydlige Vestgrønland
Nordsøen efter istiden
- udforskningen af Jyske Rev
Blåvands Huk - Horns Rev området
- et nyt Skagen?
Geologi - Nyt fra GEUS 2002/1 Geologi - Nyt fra GEUS 2002/2 Geologi - Nyt fra GEUS 2002/3 Geologi - Nyt fra GEUS 2002/4
Nummer 1, 2002 Nummer 2, 2002 Nummer 3, 2002 Nummer 4, 2002
De ældste sten - det ældste liv
Spor efter lyn fundet nær kanten af Grønlands Indlandsis
Danmarks tidlige landbrug
KUPA projektet - Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer.
TEMANUMMER
Geologiske naturkatastrofer - Fjeldskred i Grønland
TEMANUMMER
BALKAT - Østersøen uden grænser
Geologi - Nyt fra GEUS 2001/1 Geologi - Nyt fra GEUS 2001/2 Geologi - Nyt fra GEUS 2001/3 Geologi - Nyt fra GEUS 2001/4
Nummer 1, 2001 Nummer 2, 2001 Nummer 3, 2001 Nummer 4, 2001
TEMANUMMER
Ferskvand - Samfundets vigtigste ressource
TEMANUMMER
Foldebjergene i Nordøstgrønland
Borearkivet har 75 års jubilæum
"Vejenbælt" et gammelt sund tværs over Jylland
Fra boringsdatabasen "Jupiter" til DK-grundvandsmodellen
TEMANUMMER
Geologi i skoven

Geologi - Nyt fra GEUS 2000/1 Geologi - Nyt fra GEUS 2000/2 Geologi - Nyt fra GEUS 2000/3 Geologi - Nyt fra GEUS 2000/4
Nummer 1, 2000 Nummer 2, 2000 Nummer 3, 2000 Nummer 4, 2000
TEMANUMMER
De østgrønlanske sedimentbassiner - et oliegeologisk feltlaboratorium

Nordatlantens geologiske udvikling
Kangerlussuaq
Jura stratigrafi i Østgrønland
Karbon-Perm karbonatbjergarter
Analog studier
Vandreblokke fra Øresund
Vi lever på kridt
Kalk, sprækker og termografi
Boganmeldelse rav.
Vulkaner, is og klima
Kan vulkanudbrud påvirke jordens klima?

Geologi - Nyt fra GEUS 1999/1 Geologi - Nyt fra GEUS 1999/2 Geologi - Nyt fra GEUS 1999/3 Geologi - Nyt fra GEUS 1999/4
Nummer 1, 1999 Nummer 2, 1999 Nummer 3, 1999 Nummer 4, 1999
www.geus.dk - et sted i storbyen
Landbrugslandskabet gennem 2000 år
Færøernes kontinentalsokkel - forventninger om oliefund
TEMANUMMER
Øresund - Den faste forbindelse og kystmiljøet

Kysterne i undersøgelsesområdet
Metoder anvendt i overvågningen
Miljøkriterier
TEMANUMMER
Guldfund og pladetektonik

Det ketilitiske orogen
Pladetektonik
Guld i Ketiliderne
Ketilidernes opbygning og dannelseshistorie
Undersøgelser af Ketiliderne
TEMANUMMER
Mariager Fjord - En fjordals historie

Geografi og geologi
Fjorden i oldtiden
Fjorden i nutiden
Inderfjorden
Yderfjorden

Geologi - Nyt fra GEUS 1998/1 Geologi - Nyt fra GEUS 1998/2 Geologi - Nyt fra GEUS 1998/3 Geologi - Nyt fra GEUS 1998/4
Nummer 1, 1998 Nummer 2, 1998 Nummer 3, 1998 Nummer 4, 1998
TEMANUMMER
Sekvensstratigrafi
TEMANUMMER
Iskappen der forsvandt og genopstod
Hans Tausen Iskappe projektet
Muligt nyt råstof i Danmark
Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000
TEMANUMMER
Den skjulte guldgrube
Råstoffer på havbunden

Geologi - Nyt fra GEUS 1997/1 Geologi - Nyt fra GEUS 1997/2 Geologi - Nyt fra GEUS 1997/3 Geologi - Nyt fra GEUS 1997/4
Nummer 1, 1997 Nummer 2, 1997 Nummer 3, 1997 Nummer 4, 1997
Bryggerens vand
Fra potteskår til oliegeologi
TEMANUMMER
Vandressourcer
Den globale vandressource
Danmarks vandressource
Vandproblemer i Zimbabwe
Stereoskopi - et værktøj i den geologiske kortlægning
TEMANUMMER
Grundvand og pesticider
GEUS og pesticiderne

Geologi - Nyt fra GEUS 1996/1 Geologi - Nyt fra GEUS 1996/2-3 Geologi - Nyt fra GEUS 1996/4 Geologi - Nyt fra GEUS 1996/4
Nummer 1, 1996 Nummer 2-3, 1996 Nummer 4, 1996 Nummer 5, 1996
Palynologi anvendt på Færøerne
Kontinentalmarginen nordøst for Færøerne
Hvorfor skrumper Vejrø?
Geologiske data og modellering af grundvandsreservoirer
TEMANUMMER
Olie og Gasefterforskning i Nordsøen
Oliens og Nordsøens abc
Råstofproduktion - en eksportsucces
Kul, koks og geologi
Jurassic Park i Nordsøen
Pesticider og grundvand
TEMANUMMER
Is og Energi
Vandkraft og historie
Vandkraft fra Indlandsisen
0VERSIGT, Geologi nyt fra GEUS