Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Bøger > Danske Landskaber

Danske landskaber

Danske Landskaber. Hvorfor ser landskabet ud som det gør? Det er et spørgsmål, man kan stille sig, når man færdes i det åbne landskab i Danmark. En del af svaret kan man få ved at betragte og analysere landskabsformerne; ikke sjældent er det oplagt, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle for landskabets aktuelle udseende, fx ved bygning af dæmninger eller større trafikanlæg. 

Danske landskaberForfattere: Knud Binzer og Ib Marcussen
 
Som regel er det dog resultaterne af naturlige processer, der er en følge af geologiske kræfter, som gennem tiden har haft afgørende betydning for skabelsen af landskabselementerne og som tilsammen udgør landskabet. Dette skete længe før mennesket begyndte at omforme og tilføje nye og nyttige, men ?kunstige? træk i landskabet.

I bogen skildres et udvalg af de almindeligste landskabsformer, der kan træffes i Danmark. De væsentligste landskabsdannende geologiske processer omtales og deres mulige medvirken ved udformningen af det oprindelige landskab forklares.


Indhold

FORORD
INDLEDNING

KYSTER
Klippekyst
Kystklint i kridt/kalk
Kystklint i moler
Kystklint i moræneler
Tidevandskyst, Vadehavet
Udligningskyst
Strandeng
Kystklitter (flyvesand)

FLADER
Moræneflade; bølget morænelandskab
Hedeslette, smeltevandsslette, sandur, hedeslette-terrasseflade
Dødislandskab
Indsande og dæksand (flyvesand)
Sø og mose
Hævet havbund

BAKKER
Åse
Enkeltbakke (issøbakke / hatformet bakke / kamesbakke)
Morænebakke / endemoræne / randmoræne
Bakkeø

MARKANTE DALE
Ådal / ådalsterrasse
Fjorddal / tunneldal / sødal
Erosionsdal / hængende dal

KORT
TYPISKE LOKALITETER
LITTERATURLISTE
GEOLOGISK TIDSTAVLE
Råbjerg Mile
Stevns Klint
Strø Bjerge
Foto: Peter Warna-Moors

DANSKE LANDSKABER kan købes hos:

GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, e-post: bogsalg@geus.dk

Pris: Kr. 100 excl. moms og forsendelse
Der ydes 15 pct. boghandlerrabat.

Danske Landskaber