Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Publikationskataloger > Publikationskatalog 1998 > Tematiske kort, 1998

TEMATISKE KORT

 
Referenceliste, tematiske kort, 1998, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

1E.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
1E.4.2 Delprogramområde 2: Mineralske råstoffer i Grønland

  1. Schjøth, F.; Thorning, L. 1998: GIS compilation of geoscience data: an ArcView GIS version of previously published thematic maps from Inglefield Land, North-West Greenland. København. GEUS. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/107 . 59 pp. 51 maps . 1 CD-ROM included.
  2. Steenfelt, A.; Dam, E.; Kyed, J. 1998: Geochemical mapping of the Uummannaq region (70 30' to 72° 30' N, 50° to 56° W), central West Greenland. København. GEUS. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/40 . 25 pp., 41 maps .
  3. Thorning, L. 1998: AEM Greenland 1997 . Sæt af geofysiske kort (magnetisk og elektromagnetisk). Sammenstillet af: Geoterrex-Dighem Ltd., Ottawa, Canada. 9 temaer i forskellig målestok; i alt 17 korttyper. Fremstilles efter bestilling og leveres med digitale data. København. GEUS. (Se: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/18 . Tekst uden kort).
  4. Thorning, L. 1998: Aeromag 1997 . Sæt af geofysiske kort (magnetisk). Sammenstillet af: Sander Geophysics Limited, Ottawa, Canada. 10 temaer i forskellig målestok; i alt 15 korttyper. Fremstilles efter bestilling og leveres med digitale data. København. GEUS.

1E.4.3 Delprogramområde 3: Råstoffer og anlægsarbejder i Danmark
  1. Jensen, J.B. 1998: Evaluering af sand og grusressourcer på det danske havområde. Del III Bæltregionen, Kattegat Nord, Vestkysten og Bornholm. Udført for Skov- og Naturstyrelsen. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/76 . Bind 2(2): 28 kortbilag .
Tematiske kort, 1998