Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Publikationskataloger > Publikationskatalog 1998 > Offentligt tilgængelige rapporter, 1998

OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE RAPPORTER

 
Referenceliste, offentligt tilgængelige rapporter, 1998, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

2A.1 Programområde 1: Databanker, informationsteknologi og generel formidling
2A.1.1 Delprogramområde 1: Databanker på miljø-, energi-, råstof- og naturområdet

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/26.
  Henriksen, H.J.: Overførsel af modeldata til landsdækkende modeldatabase.Vejledning og kvalitetsdokumentation. 17 pp. SI 5
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/50.
  Platen, F.v.; Tougaard, L.: Status for indberetning af vand-data til GEUS 1995 - 1997. 26 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/70 .
  Well data summary sheets. Volume 33. North Sea wells. 89 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/77 .
  The Danish sector - Well data and geophysical data. Prices and sales conditions. August 98: 13 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/124 .
  Tougaard, L.; Platen, F.v.: Status for indberetning af vand-data til GEUS 1996 - 1998. 27 pp.

2A.1.2 Delprogramområde 2: Informationsteknologi
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/61 .
  Frandsen, P.E.: SIMPE. Small interface module for parameter estimation. PUNQ Software documentation. 33 pp.

2A.1.3 Delprogramområde 3: Generel formidling
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/53.
  Sønderholm, M.; Dawes, P.R.; Glendal, E.W.: A standard bibliographic style for GEUS' publications: a guide for authors and editors. Publications Committee: Report no. 4. 52 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/71.
  Dawes, P.R.; Glendal, E.W.: Publishing in the scientific series of the Geological Survey of Denmark and Greenland: a handbook for authors and editors. Publications Commitee: Report No. 5. 78 pp.

2A.2 Programområde 2: Vandressourcer
2A.2.1 Delprogramområde 1: Grundvandsovervågning og -kortlægning

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/8 .
  Levins, I.; Gosk, E.: Groundwater in Latvia. Resources, protection and monitoring. Copenhagen. GEUS and State Geological Survey of Latvia. 87 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/9 .
  Nilsson, B.: Ellogboring 151.1327, Arnitlund losseplads. 1 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/10 .
  Nilsson,B.: Reduceret overvågningsprogram for forureningsspredningen fra Skrydstrup Kemikalieaffaldsdepot. 12 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/93 .
  Klitten, K.: Sigerslev kalkbrud, Faxe Kalk. Logging- og kloridundersøgelse i varslingsboringer. 29 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/109 .
  Henriksen, H.J.; Troldborg, L.; Knudby, C.J.; Dahl, M.;Nyegaard, P.; Jakobsen, P.R.;Rasmussen, P. : National vandressource model. Sjælland, Lolland, Falster og Møn.101 pp. SI 5
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/126 .
  Klitten, K.: GRUMO områder Smålyngen 40.01 Bornhollms Amtskommune. Logging undersøgelser af overvågningsboring. 32 pp., 12 pls.
 7. Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H.E.; Laubel, A.R.; Paulsen, I.; Jensen, P.G.; Rasmussen, P. 1998. Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens overvågningsprogram 1997. København. DMU. Faglig rapport fra DMU. 252 pp.
 8. Hinsby, K.; Edmunds, W.M. 1998. Palaeo/modern water interface. PALAEAUX: management of coastal aquifers in Europe, Paleowaters, natural controls and human influence. Annual report, 2. EC Fourth Framework Programme, 4. (Climatology and Natural Hazards) ENV4-CT95-0156 / Edmunds, W.M. (ed.). Keyworth : British Geological Survey, 54-56.
 9. Hinsby, K.; Harrar, W.G. 1998. Coastal deep-seated aquifers in SW Jylland, Denmark. PALAEAUX: management of coastal aquifers in Europe, Paleowaters, natural controls and human influence. Annual report, 2. EC Framework Programme, 4. (Climatology and natural hazards) ENV4-CT95-0156 / Edmunds, W.M. (ed.). Keyworth : British Geological Survey, 12-14.
 10. Klitten, K.; Callesen, T. 1998. Grundvandsovervågning. Landanlæg Amager. Årsstatus 1997. Marts 1998. København. A/S Øresundsforbindelsen. 30 pp. + bilag.
 11. Klitten, K.; Callesen, T. 1998. Landanlæg Amager - Grundvandsovervågning. Halvårsstatus 1998. August 1998. København. GEUS; Rambøll. 17 pp. + bilag.
 12. Stockmarr, J. 1998: Danish hydrological landscape planning. How to cope with degrading groundwater quality in Europe. International workshop, Johannesberg, Sverige, Oktober 1997 / Hilding-Rydevik, T.(ed.); Johansson, I.(ed.). Stockholm : Swedish Council for Planning and Coordination of Research, FNR-report 4 , 57-73.
 13. Stockmarr, J. (bidragyder) 1998: Natur og miljø 1997, påvirkninger og tilstand. Vandmiljøet. / Holten-Andersen, J. (ed.); Christensen, N. (ed.); Kristiansen, L.S.(ed.); Kristensen, P.(ed.); Emborg, L. (ed.). Faglig rapport fra DMU 224 , 89-158.
 14. Stockmarr, J. (bidragyder) 1998: The state of the environment in Denmark, 1997. The aquatic environment. / Holten-Andersen, J. (ed.); Christensen, N. (ed.); Kristiansen, L.S.(ed.); Kristensen, P.(ed.); Emborg, L. (ed.). NERI technical report 243 . 89-124.

2A.2.2 Delprogramområde 2: Hydrologi, grundvandsforurening og -beskyttelse
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/55 .
  Jacobsen, C.S.; Lindhardt, B.; Brüsch, W.: Vurdering af risikoen for udvaskning af pesticider fra befæstede arealer. 41 pp. SI7
   
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/110 .
  Klint, K.E.S.: Fractures in Pleistocene sediments in Metropolitan Toronto area. Discrimination between glacio-tectonic and neo-tectonic origin. 44 pp.
 3. Fredericia, J. 1998: Introduction to Avedøre field site. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 27-28.
 4. Fredericia, J.; Klint, K.E.S.; Knudsen, C. 1998: Introduction to the geological framework of the excursion area. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 4-23.
 5. Fredericia, J.; McKay, L.; Lenczewski, M.; Morthorst, J. 1998: Field tracer experiments in fractured clayey till - transport velocities and spatial variability. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 29-37.
 6. Klint, K.E.S. 1998: Locality 6. Kamstrup Gravel pit. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 68-70.
 7. Nilsson, B.; Klint, K.E.; Broholm, K.; Fredericia, J. 1998: Transport and biodegradation of chlorinated solvents in fractured clay till. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 38-43.
 8. Nygaard, E. (ed.); Aamand, J.; Jacobsen, P.R.; Adar, E.; Williams, A.; Bloomfiels, J.; Reichert, B.; Witthüser, K.; Nativ, R. 1998: Fracflow. First yearly progress report. Project: Contaminant transport, monitoring technique and remediation strategies in cross European fractured chalk. Copenhagen. GEUS. 61 pp.
 9. Skjernaa, L.; Jakobsen, P.R. 1998: Road log: Copenhagen to Avedøre. Mass transport in fractured aquifers and aquitards. København. Maj 1998. Excursion guide / Fredericia, J.(ed.); Skjernaa, L.(ed.). København : Geoscience Centre, 24-25.

2A.2.3 Delprogramområde 3: Grundvands- og vandkraftudnyttelse
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/32 .
  Klitten, K.: Bjellekær Kildeplads, Københavns Vandforsyning. Borehulslogging i V4a, Ø1b og Ø3b i forbindelse med totalrenovering. 22 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/34 .
  Klitten, K.: Karlslunde Kildeplads, Københavns Vandforsyning. Hydrogeologi og indvindingsmuligheder. 19 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/35 .
  Klitten, K.: Gevninge Kildeplads, KøbenhavnsVandforsyning. Forundersøgelser for ombygning, Fase I, 1997. 14 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/43 .
  Bøggild, C.E.; Knudby, C.J.; Knudsen, M.B.; Pedersen, M.H.; Starzer, W.; Thomsen, H.H.: Modelsimuleringer af afstrømningen fra et arktisk bassin. Et pilotstudie til vurdering af arktiske vandressourcer. 67 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/114 .
  Klitten, K.: Valsømagle Kildeplads Københavns Vand. Forundersøgelse for ombygning, 1998.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/115 .
  Klitten, K.: Egholm Kildeplads. Borehulslogging ved ombygningen, 1998. 24 pp., 8 pls.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/121 .
  Rasmussen, J.A.; Sheldon, E.: En biostratigrafisk analyse af kalksedimenter fra boringen Egholm-ø3a, Stenløse. 18 pp.

2A.3 Programområde 3: Energiråstoffer
2A.3.1 Delprogramområde 1: Efterforskning og regionale undersøgelser på dansk og internationalt område

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/1 .
  Bojesen-Koefoed, J.A; Petersen, H.I.: EFP-95: Mellem-Jurassiske aflejringers kildebjergartspotentiale i Centraltruget. Slutrapport. 17 pp. SI 8
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/14 .
  Poulsen, N.E.; Bojesen-Koefoed, J.A.; Drewniak, A.; Glowniak, E.; Ineson, J.; Matyja, B.A; Merta, T.; Wierzbowski, A.: Mellem -Øvre Jura i Polen. EFP-1995 projekt: Det polske Mellem-Øvre Jura epikratoniske bassin, stratigrafi, facies og bassin historie. Program Østeuropa. 253 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/49 .
  Petersen, H.I.; Bojesen-Koefoed, J.A.; Nielsen, L.H.; Nytoft, H.P.: Organic petrography and geochemistry of three samples from Dong Ho, Vietnam. EFP-97 project: Description of petroleum system(s) of the Song Hong Basin, Vietnam. 38 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/51 .
  Andersen, C.; Bidstrup, T.; Dahl, B.; Ineson, J.R.; Lomholt, S.; Møller, J.J.; Skaarup, N.;Thomsen, E.: EFP-94: Sekundær migration i Central Truget. ENS journalnr. 1313/94-0001. 37 pp. SI 8
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/56 .
  Andsbjerg, J.; Bojesen-Koefoed, J.A.; Dybkjær, K.; Hoelstad, T.; Petersen, H.I.: EFP-95 project: Identification of sequence stratigraphic key surfaces and units. A study based on optical and geochemical parametres. ENS Journal no.: 1313/95-002. 27 pp. SI 8
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/65 .
  Rasmussen, E.S.; Gregersen, U.; Rasmussen, R.; Ineson, J.; Dybkjær, K.; Johannessen, P.; Andersen, P.R.: Vurdering af potentielle reservoirenheder i et bassinaksialt viftesystem i Gertrud Graven. ENS journal nr.1313/96-0002. 216 pp. SI 8
 7. Konradi, P. B.; Heilmann-Clausen, C. 1998: RCNPS/RCNNS Joint Annual Meeting in Denmark, 6. Karlslunde. September 1997. Bulletin of the Geological Society of Denmark 45 (1), 52.
 8. Laursen, G.V.; Poulsen, N.E.; Rasmussen, L.B. 1998: Correlation of Northwest European Miocene stages with the international stages - preliminary results. Newsletter on Stratigraphy 36 (1), 55-61.

2A.3.2 Delprogramområde 2: Efterforskning og regionale undersøgelser i Grønland
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/5 .
  Dam, G.; Sønderholm, M.; Kierkegaard, T.; Kristensen, L.;Nøhr-Hansen, H.; Chalmers, J.; Marcussen, C.;Bojesen-Koefoed, J.A.; Christiansen, F.G.; Nielsen, Å.; Andersen, P.R.; Andersen, G.: Reservoir modelling of western Nuussuaq, central West Greenland. EFP-96 project1313/96-0010 final report. Volume 1-3. Reservoirsimulering. 7 pp. SI 12
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/6 .
  Sønderholm, M. (ed.); Dam, G.(ed.): Reservoir characterisation of western Nuussuaq, central West Greenland. 36 pp. SI 12
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/7 .
  Kierkegaard, T. 1998: Diagenesis and reservoir properties of Cretaceous-Lower Tertiary sandstones: the GANT-1 well, western Nuussuaq, central West Greenland. 53 pp. SI 9
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/21 .
  Chalmers, J.A.: Gravity models in the Disko-Nuussuaq area of Central West Greenland. 32 pp. SI 9
   
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/27 .
  Jensen, M.K.: Conventional core analysis on GANE 1 and GANE 1A cores: Plug lithology descriptions. Eqalulik, Nuussuaq, West Greenland. 13 pp. SI 9
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/54 .
  Nøhr-Hansen, H.: Dinoflagellate cyst stratigraphy of the Upper Cretaceous to Paleogene strata from the Hellefisk-1, Ikermiut-1, Kangamiut-1 and Nukik-1 wells, offshore central West Greenland. 58 pp. SI 9
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/86 .
  Dam, G.; Nøhr-Hansen, H.: Årsrapport 1998: Sammenstilling af sedimentologiske og biostratigrafiske data fra Nuussuaq bassinet, Vestgrønland. Ans. 970152/20-1323. 12 pp. SI 10
 8. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/87 .
  Mathiesen, A.: Modelling of uplift history from maturity and fission track data, Nuussuaq, West Greenland. EFP-95 project: Final report. ENS Journal No: 1313/95-0004 (Included in this volume: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/89). 90 pp. SI 9
 9. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/89 .
  Boserup, J.; Christiansen, F.G. : LECO and RockEval data from the Nuussuaq Basin, onshore West Greenland. 5 pp. SI 9
 10. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/101 .
  Stemmerik, L.: Øvre Perm glacialt styrede klimaskift. Statusrapport. 10 pp. SI 10

2A.3.3 Delprogramområde 3: Efterforskning og regionale undersøgelser på færøsk område
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/130 .
  Waagstein, R.: A geological field guide to the Palaeogene flood basalts of Suðeroy, Faroe Islands. 40 pp.

2A.3.4 Delprogramområde 4: Indvinding og lagring af olie og naturgas på dansk og internationalt område
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/30 .
  Olsen, D.; Bech, N.; Nielsen, C.M.: Determination of saturation functions and wettability for chalk based on measured fluid saturations. Final report for EFP-96 project 1313/96-0005. 79 pp. SI 11
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/31 .
  Vejbæk, O.V.: Clastic reservoir porosity mapping using seismic data and geostatistics: Callovian unit, West Lulu Field. Report for EFP-96 project 1313/96-0003. 47 pp. SI 12
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/33 .
  Lindgaard, H.F.; Høier, C.: Experimental and numerical analysis of two-phase flow in fractured porous media. 40 pp. SI 11
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/44 .
  Stentoft, N.; Lapinskas, P.; Musteikis, P.; Kristensen,L.; Hoelstad, T.: Petrology of Upper Silurian reservoir rocks from the Kudirka Atoll, Lithuania. On the spatiotemporal relations between different diagenetic events that have affected the reservoir quality of the rocks. Vol. 1, 235 pp.; Vol. 2, 34 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/63 .
  Frykman, P.; Johannessen, P.; Andsbjerg, J.: Simulation of channel sandstone architecture in an incised valley. Middle Jurassic, Harald Field. Danish Central Graben, North Sea. 27 pp. SI 12
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/69 .
  Winter, A.; Larsen, J.K.; Krogsbøll, A.: Evaluation of EOR processes using network models. Technical report for EFP-94 project 1313/94-0003. 320 pp. SI 11
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/75 .
  Dybkjær, K.: Datering og palynofacies-analyse af 6 udvalgte prøver fra Stenlille - boringerne. 8 pp.
 8. Bos, C.F.M. (ed.); Brouwer, G.; Mezghani, M.; Tjelmeland, H.; Hegstad, B.K.; Hectoen, A.-L.; Lia, O.; Aamodt, G.; Elbaum, J.; Yi, T.; Bech, N.; Frandsen, P.E.; Geel, C.; Watterson, J.; Manzocchi, T.; Nell, P.; Bissell, R.; Lamy, P.; Thibaut, M.; Lepine, O.; Swaby, P.; Cuypers, M.; Bush, M. 1998: PUNQ-1 (Production forecasting with UNcertainty Quantification). Final Report, March 1998. Project: Non-Nuclear Energy Programme JOULE 3. Contract JOF3-CT95-0006. Delft. TNO. 35 pp., 10 Annexes. SI 11
 9. Laursen, S.; Mogensen, K.; Nielsen, C.M.; Olsen, D.; Stenby, E.; Sletsgaard, J.; Ølgaard, P.L. (ed.) 1998: Sammenlignende undersøgelser af forskellige fysiske metoders anvendelighed til studie af fortrængningsprocesser i porøse bjergarter. Slutrapport fra EFP-projekt 1313/95-0007, marts. København: DTU & GEUS. 31 pp. SI 11
 10. Lokhorst, A. (ed.); Laier, T. (bidragyder); Platen, F.v. (bidragyder) 1997. NW European gas atlas. Projekttitel: Atlas of the composition and isotope ratios of natural gases in Northwest European gasfields. Contract no JOU2-CT93-0295 og ERBCIPD-CT940502. Delft. TNO. CD-ROM udgivelse.

2A.3.5 Delprogramområde 5: Andre energiformer
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/12 .
  Sørensen, H.S.: A scanning electron microscopy study of ash, char deposits and fuels from straw combustion and co-combustion of coal and straw. 54 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/123 .
  Sørensen, K.; Nielsen, L.H.; Mathiesen, A.; Springer, N.: Geotermi i Danmark: Geologi og ressourcer. 24 pp. + Appendix. SI 13
 3. Sørensen, K. (bidragyder); Nielsen, L.H. (bidragyder); Mathiesen, A. (bidragyder) 1998. Geotermi Danmark. København. Energistyrelsen. 83 pp. SI 13

2A.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
2A.4.1 Delprogramområde 1: Geologisk kortlægning og basisundersøgelser i Grønland

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/28 .
  Higgins, A.K.(ed.); Frederiksen, K.S.(ed.): Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition. 146 pp. Rapporten inkluderer:

 1. Elvevold, S.; Gilotti, J.A. 1998: Metamorphic and structural studies in the Caledonian fold belt of East Greenland (72 30' - 73 N). Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 43-53. SI 14

 2. Escher, J.C.; Jones, K.A. 1998: Caledonian thrusting and extension in Frænkel Land, East Greenland (73 - 73 30' N): preliminary results. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 29-42. SI 14

 3. Frederiksen, K.S.; Craig, L.E. 1998: Field observations and preliminary sedimentary interpretations of the marine shallow-water platform and slope carbonates of the Upper Proterozoic Andrée Land Group, East Greenland. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 83-93. SI 14

 4. Friderichsen, J.D.; Thrane, K. 1998: Caledonian and pre-Caledonian geology of the crystalline complexes of the Stauning Alper, Nathorst Land and Charcot Land, East Greenland. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 55-71. SI 14

 5. Henriksen, N. 1998: Geological field work in the Kong Oscar Fjord region, East Greenland, 1997. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 5-9. SI 14

 6. Jepsen, H.F.; Kalsbeek, F. 1998: Granites in the Caledonian fold belt of East Greenland. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 73-82. SI 14

 7. Leslie, A.G.; Higgins, A.K. 1998: On the Caledonian geology of Andrée Land, Eleonore Sø and adjacent nunataks (73 30'- 74 N), East Greenland. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 11-27. SI 14

 8. Stendal, H.; Wendorff, M.B. 1998: Mineral resource investigations in the Caledonian crystalline complexes between Andrée Land and Lyell Land, East Greenland. Caledonian geology of East Greenland 72 -74 N: preliminary reports from the 1997 expedition, 95-105. SI 14

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/128 .
  Sørensen, J.B.: Conversion of existing geological maps of Greenland to digital format. 24 pp.

2A.4.2 Delprogramområde 2: Mineralske råstoffer i Grønland
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/3 .
  Jensen, S.M; Schønwandt, H.K. 1998: A new carbonate-hosted Zn-Pb-Ag occurrence in Washington Land, western North Greenland. 31 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/17 .
  Thorning, L.: Project Aeromag 1997. Results from a regional aeromagnetic survey over central West Greenland.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/18 .
  Stemp, R.W.: Airborne electromagnetic and magnetic survey of the northern Jameson Land area, central East Greenland. Results from project AEM Greenland 1997. 42 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/29 .
  Keto, L. 1998: Fifty years of ore exploration in Greenland by Kryolitselskabet Øresund A/S; a memoir. 33 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/40 .
  Steenfelt, A.; Dam, E.; Kyed, J.: Geochemical mapping of the Uummannaq region (70 30' to 72 30' N, 50 to 56 W), central West Greenland. 25 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/62 .
  Thomassen, B.; Lind, M.: Karrat-97: Mineral exploration in the Uummannaq area, central West Greenland. 63 pp.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/72 .
  Roos, M.: Ujarassiorit 1997. Public minerals hunt programme in Greenland. 9 pp.
 8. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/85 .
  Thomassen, B. : Feltrapport for Upernavik '98 projektet. 9 pp.
 9. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/107 .
  Schjøth, F.; Thorning, L.: GIS compilation of geoscience data: an ArcView GIS version of previously published thematic maps from Inglefield Land, North-West Greenland. 59 pp., 1 pl.

2A.4.3 Delprogramområde 3: Råstoffer og anlægsarbejder i Danmark
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/23 .
  Pedersen, S.A.S.; Lindgreen, H.B.; Pedersen, G.K.: Amorphous silica and hydrous aluminosilicates for production of construction materials. INCO-Copernicus project No. ERBIC15CT960712. 1st year progress report of partner no. 5 : GEUS. 47 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/45 .
  Knudsen, C.: Heavy mineral exploration in Miocene sediments, Jylland. 44 pp. SI 16
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/74 .
  Sørensen, H.S.: Computer controlled scanning electron microscopy (CCSEM) of heavy minerals. 17 pp. SI 16
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/76 .
  Jensen, J.B.: Evaluering af sand og grusressourcer på det danske havområde. Del III Bæltregionen, Kattegat Nord,Vestkysten og Bornholm. Udført for Skov- og Naturstyrelsen. Bind 1(2): Tekst og bilag. 44 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/111 .
  Pedersen, S.A.S.: Molerfeltet ved Harhøj, Ejerslev, Mors. Råstofgeologisk undersøgelse af molerforekomsten ved Harhøj, Ejerslev, nordlige Mors. 37 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/112 .
  Anthonsen, K.L.; Lomholt, S.: Råstofgeologisk Kortlægning af Adler grund. 2 vol., 21 pp., 8 pls., 4 app.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/129 .
  Jensen, J.B.: Evaluering af sand, grus og sten ressourcer på det danske havområde. Del IV: Sammenfattende rapport. Udført for Skov- og Naturstyrelsen. 41 pp.
 8. CIRIA Research Projekt RP571. February 1998: Marine Sand & Gravel - Development in NW Europa - A Scoping Study. Prepared under contract to CERIA by the British Geological Survey (BGS), The Netherlands Institute of Applied Geoscience (RGD) and the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), with contributions from the French Geological Survey organisation (BRGM) and the Geological Survey of Ireland. Contributors: Bernhard Humphreys (BGS); David Harrison (BGS); Russell Arthurton (BGS); Cees Laban (RGD); Jorgen Leth (GEUS); Louis Galtier (BRGM). London:1998, 27 pp., Apendix 5 pp., 4 Figures.
 9. Stenestad, E. 1998: Planning stategies for the extraction of marine aggregates in Northern Europe. European conference on mineral planning. ECMP '97. Zwolle, Holland. April 1997. Mineral planning in a European context. Demand and supply, environment and sustainability / Moolen, B.v.d.(ed.); Richardson, A.F.(ed.); Voogd, H.(ed.). Groningen : Geo Press, 81-87.

2A.5 Programområde 5: Natur og Miljø
2A.5.1 Delprogramområde 1: Miljøhistorie og klimaudvikling

 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/24 .
  Knudsen, C.; Lomholt, S.: The Øresund Link : Recognition of fine-grained sediments from excavation activities. 10 seabed cores. 19 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/36 .
  Anthony, D.: Kystprojektet. Integreret kortlægning af kysten for tilvejebringelse af forbedret grundlag for forvaltning af kystzonen. Fase 1: Fysiske rammer, geologi og geomorfologi i kystregion 1(Assens-Enebærodde). 47 pp. SI 19
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/37 .
  Rasmussen, P.; Odgaard, B.V.: Pollenanalytiske undersøgelser 1997. Pollenanalyser fra Skælskør Nor, Sydvestsjælland, og Dallerup Sø, Østjylland. 24 pp. SI 18
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/41 .
  Larsen, B.: Mariager Fjord sedimentkortlægning Hobro-Hadsund 1998. Udført for Århus og Nordjyllands amter. 41 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/99 .
  Hermansen, B.: District Planning in Latvia, pilot study in Kuldiga District. Documentation on the GIS part of the study. Working document. 31 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/100 .
  Lomholt, S.; Binderup, M.: Projektmanual 1998/99. Kystmonitering, SEMAC JV. 16 pp. SI 19
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/122 .
  Anthony, D.: Redegørelse om erfaringer i forbindelse med Kystprojektets fase 1. Fysiske rammer, geologi og geomorfologi i kystregion 1 (Assens -Enebærodde). Kystprojektet. 30 pp. SI 19
 8. Anthonsen, K.L. 1998: Evolution of a parabolic dune, Råbjerg Mile, Skagens Odde, and its relation to other Danish dune formations. Costal Dunes - management, protection and research / Ovesen C.H.(ed.). Report : National Forest and Nature Agency & Geological Survey of Denmark and Greenland, 22-25. SI 19
 9. Binderup, M.; Lomholt, S.; Andersen, A. 1998. Myndighedernes kontrol- og overvågningsprogram for Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg. Kystmorfologi. Tilstandsrapport 1997. Glostrup. SEMAC JV. Rapport, 45 pp. SI 19
 10. Binderup, M.; Lomholt, S.; Andersen, A. 1998. Authorities' control and monitoring programme for the fixed link across Øresund. Coastal morphology. Status report 1997. Glostrup. SEMAC JV. Report, 45 pp. SI 19
 11. Bradshaw, R.H.W.; Edenius, L. 1998: The Fennoscandian perspective: grazing in boreal, hemiboreal and nemoral forest. Grazing as a management tool in European forest ecosystems / Humphrey, J.(ed.); Gill, R.(ed.); Claridge, J.(ed.). Edinburgh : Forestry Commission. Technical paper, 25. SI 18
 12. Bøggild, C.E. 1998: Distributed mass and energy balance modelling in Northeast Greenland - a way to quantify observed mass balance anomalies. Arctic Glaciers Working Group meeting and Workshop on arctic glacier mass balance. Gregynog, Wales. Januar 1998: Centre for glaciology. Report 98-01, 3 pp. SI 17
 13. Hammer, C.U.; Thomsen, H.H. 1998. Final report for Hans Tausen iskappe project.. Glacier and climate change research. North Greenland 1993-1997. Nordic environmental research programme 1993-1997. København. Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics; Geological Survey of Denmark and Greenland, 14 pp. SI 17
 14. Larsen, B. 1997. Sediment descriptions. Finnish Institute of Marine Research. Cruise report. Aranda cruise 4/1997. Helsinki : FIMR, 5-13.
 15. Larsen, B.; Repecka, M. 1997. Preliminary lithology and sediment descriptions and stratigraphy. Cruise report R/V Petr Kottsov, BASYS cruise 21/7-1/8 1997 / Harff, J. et al. (ed.). Warnemünde : IOW, 1997, chapter 6.3., 7- 44.
 16. Mikkelsen, N. (ed.) 1998: ODP Nyt. Nordisk nyhedsbrev for Ocean Driling Program, 25 pp.
 17. Olesen, O.B.; Thomsen, H.H.; Reeh, N.; Bøggild, C.E. 1998: Attempts at measuring bottom melting at Nioghalvfjerdsfjorden glacier. Arctic Glaciers Working Group meeting and Workshop on arctic glacier mass balance. Gregynog, Wales. Januar 1998: Centre for glaciology. Report 98-01, 5 pp. SI 17
 18. Petersen, K.S. 1998: Late Quaternary environmental changes in the Danish waters. INQUA Subcommission on Shorelines of Northern and Western Europe. Sopot. Maj 1998: INQUA Subcommission on Shorelines of Northern and Western Europe. Newsletter, September, 10-11.
 19. Petersen, K.S. 1998: Denmark. INQUA Subcommission on Shorelines of Northern and Western Europe. Sopot. Maj 1998: INQUA Subcommission on Shorelines of Northern and Western Europe. Newsletter, September, 29-31.
 20. Petersen, K.S. 1998: Den holocæne marine miljøudvikling ved Limfjordstangerne og tilgrænsende dele af Nordsøen - Jyske Rev, belyst med molluskfaunaen. Limfjordsprojektet. Rapport 8 , 303-323.
 21. Petersen, K.S.; Burfelt, K. 1998: Det naturgivne rum. Limfjordsprojektet. Rapport 8 , 189-197.
 22. Reeh, N.; Thomsen, H.H.; Higgins, H.H.; Weidick, A.; Starzer, W. 1997. Stability conditions of North-East Greenland floating ice margins. Annual report 1997. EC Environment and Climate Programme 1994-1998. Contract No. ENV4-CT95-0124. Climate change and sea level. Proposal No. PL950905. Rom. ENEA, 4 pp. SI 17
 23. Thomsen, H.H.; Reeh, N.; Olesen, O.B.; Starzer, W.; Bøggild, C.E. 1998. Bottom melting, surface mass balance and dynamics of floating North-East Greenland ice tongues. Annual report 1997. EC Environment and Climate Programme 1994-1998. Contract No. ENV4-CT95-0124. Climate change and sea level. Proposal No. PL950905. Rom. ENEA. 7 pp. SI 17
 24. Wichmann, H.(ed.); Christensen, N.(ed.); Andersen, J.M.(ed.); Agger, C.(ed.); Marcher, F.(ed.); Emborg, J.(ed.); Stockmarr, J.(ed.); Hansen, R.M.(ed.) 1998: Natur og miljø 1997. Udvalgte indikatorer. København. Miljø- og Energiministeriet. 52 pp.
 25. Wichmann, H.(ed.); Christensen, N.(ed.); Andersen, J.M.(ed.); Agger, C.(ed.); Marcher, F.(ed.); Emborg, J.(ed.); Stockmarr, J.(ed.); Hansen, R.M.(ed.) 1998: The environment in Denmark. Selected indicators. København. Miljø- og Energiministeriet. 52 pp.

2A.5.2 Delprogramområde 2: Jord, jordartskortlægning og jordrensning i Danmark
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/73 .
  Edelgaard, I.; Jensen, B.: Proposal for a common framework for an inventory of contaminated sites. Bridging Project for European Topic Centre (ETC) on soil under the European Environment Agency (EEA). Final report, August 1997, part 2. Copenhagen. GEUS; Water Quality Institute. 52 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/79 .
  Hermansen, B.; Jakobsen, P.R. Danmarks digitale jordartskort. CD-ROM Version 1.0.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/102 .
  Rosenbom, A.; Klint, K.E.: Pore-to-core scale-up studies of the transport properties of organic pollutants with natural attenuation Site description and geological settings. Progress report. Environment and climate 1994-1998 programme. 17 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/103 .
  Klint, K.E.; Fredericia, J.: Pore-to-core scale-up studies of the transport properties of organic pollutants with natural attenuation. Spatial distribution and characterisation of fractures at the Ringe site. Progress report. Environment and climate 1994-1998 programme. 20 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/104 .
  Rosenbom, A.; Aamand, J.; Fries, K.; Lindgreen, H.; Springer, N.: Pore-to-core scale-up studies of the transport properties of organic pollutants with natural attenuation. Laboratory setups and experimental results. Progress report. Enviroment and climate 1994-1998 programme. 26 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1998/105 .
  Klint, K.E.; Tsakiroglou, C.: Pore-to-core scale-up studies of the transport properties of organic pollutants with natural attenuation. Image analysis of binary sections and pore structures in the Ringe till. Progress report. Environment and climate 1994-1998 programme. ICE/HT-Forth. 17 pp.
 7. Petersen, K.S.; Pedersen, S.A.S. 1998: Late Quaternary processes and material in eastern Sønderjylland. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Nordwestdeutcher Geologen, 65. Schleswig. Juni 1998: Kurzfassungen der Vorträge, Erläuterungen zu Postern und Exkursionsführern. Schleswig: [S.n.]. 111-127.
 8. Salminen, R.; Tarvainen, T.; Demetriades, A.; Duris, M.; Fordyce, F.M.; Gregorrauskiene, V.; Kahelin, H.; Kivisilla, J.; Klaver, G.; Klein, H.; Larson, J.O.; Lis, J.; Locutura, J.; Marsina, K.; Mjartanova, H.; Mouvet, C.; O'Connor, P.; Odor, L.; Ottonello, G.; Paukola, T.; Plant, J.A.; Reimann, C.; Schermann, O.; Siewers, U.; Steenfelt, A.; Sluys, J.v.d.; Vivo, B.d.; Williams, L. 1998: FOREGS geochemical mapping field manual. Espoo. Geological Survey of Finland. Guide, 47 .
Offentligt tilgængelige rapporter, 1998