Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Publikationskataloger > Publikationskatalog 1998 > Populærvidenskabelige artikler, 1998

POPULÆRVIDENSKABELIGE ARTIKLER/BØGER

 
Referenceliste, populærvidenskabelige artikler, 1998, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
3Ba. Artikler
 1. Andersen, S.; Pedersen, S.A.S. 1998: Weichsel istiden og isens afsmeltning. Nordisk Ministerråd. TemaNord miljø 584 , 31-46.
 2. Andersen, S.; Pedersen, S.A.S. 1998: Isafsmeltning og israndslinier i Danmark. Nordisk Ministerråd. TemaNord miljø 584 , 47-60.
 3. Andersen, S.; Pedersen, S.A.S. 1998: Lokaliteter i Danmark. Nordisk Ministerråd. TemaNord miljø 584 , 125-160.
 4. Bennike, O. 1998: Pingoer. Tidsskriftet Grønland 1 - 2 , 62-68.
 5. Binderup, M. 1998: Kystmorfologi. Set fra færgen mellem Faaborg - Søby. Miljø- og Energiministerens seminar for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Faaborg. September 1998: Natur, Kultur og Miljø. Fyn og øerne. København : Miljø- og Energiministeriet, 32.
 6. Binzer, K. 1998: Fyns geologi. Miljø- og Energiministerens seminar for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Faaborg. September 1998: Natur, Kultur og Miljø. Fyn og øerne. København : Miljø- og Energiministeriet, 21-24.
 7. Binzer, K. 1998: Stenstrup Issø. Miljø- og Energiministerens seminar for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Faaborg. September 1998: Natur, Kultur og Miljø. Fyn og øerne. København : Miljø- og Energiministeriet, 60.
 8. Bradshaw, R.; Hansen, J.M.; Møller, P.F. 1998: Om begrebet natur. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 89-96. SI 18
 9. Dybkjær, K.; Rasmussen, E.S. 1998: Sekvensstratigrafi. En god metode til efterforskning af råstoffer / Binzer, K. (ed.): Temanummer. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 1 (april), 12 pp.
 10. Frederiksen, K.S. 1998: Øvre proterozoiske stromatolitter i Nordøstgrønland. VARV 4 , 132-134.
 11. Gravesen, P. 1998: Jydegårdformationen. Den store Danske Encyclopædi, Danmarks Nationalleksikon. København : Gyldendal, Bd. 10 , 211.
 12. Gravesen, P. 1998: Kågerødformationen. Den store Danske Encyclopædi, Danmarks Nationalleksikon. København : Gyldendal, Bd 11 , 526.
 13. Gravesen, P. (bidragyder) 1998: Politikens bog om Frankrigs vine og vindistrikter. København : Politikens Forlag, 256 pp.
 14. Gravesen, P. 1998: Geologi og jordbund. Fra vand til vin - planter, kældre, flasker. Gyldendals vinbøger / Pedersen, J.M. (ed.). København: Gyldendal, 111-131.
 15. Hammer, C.U.; Thomsen, H.H.; Bøggild, G.A. 1998: Iskappen der forsvandt og genopstod / Binzer, K. (ed.): Temanummer. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 2 (september), 16 pp. SI 17
 16. Hansen, J.M. 1998: Læsø's kalender - kort fortalt. Læsø '98. Rig på oplevelser. Læsø Turistforening, 1 p.
 17. Henriksen, N. 1998: Geologisk kortlægning i Grønland - og hvorfor. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 45-53. SI 14
 18. Henriksen, N. 1998: Geologisk kortlægning i Grønland - og hvorfor. Tidsskriftet Grønland 8 , 273-281. SI 14
 19. Hermansen, B. 1998: Danmarks digitale jordartskort 1:25.000 / Binzer, K. (ed.): GEOLOGI - Nyt fra GEUS 3 (november), 7-11.
 20. Higgins, A.K. 1998: En fjeldvæg i Kronprins Christian Land, Nordøstgrønland. VARV 4 , 138-140.
 21. Hinsby, K. 1998: Jagten på rent vand. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 33-43. SI 5
 22. Hinsby, K.; Larsen, F.; Nielsen, O.J.; Laier, T. 1998: Grundvandets alder. Naturens Verden 2 , 72-80.
 23. Jacobsen, C.S. 1998: Mikrobiologi og geologi - et ekspanderende forskningsområde. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 55-62.
 24. Jensen, J.B.; Bennike, O. 1998: Den sen-kvartære udvikling i den sydvestlige del af Østersøen. VARV 3 , 99-113.
 25. Jensen, J.B; Nielsen, P.E. 1998: Den skjulte guldgrube. Råstoffer på havbunden / Binzer, K. (ed.): Temanummer. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 4 (december), 16 pp.
 26. Knudsen, C. 1998: Muligt nyt råstof i Danmark / Binzer, K. (ed.): GEOLOGI - Nyt fra GEUS 3 (november), 2-6. SI 16
 27. Knudsen, C. 1998: Den danske råstofindustri - status og udviklingstendenser. Geologisk Nyt 5 , 8-11.
 28. Kragh, K. 1998: Tidlige sulfidmineraler fra Citronen Fjord forekomsten, Peary Land, Nordgrønland. VARV 4 , 135-137.
 29. Langdahl, B.; Jensen, S.M.; Kragh, K.; Elberling, B. 1998: "Naturlig forurening" ved Citronen Fjord i Nordgrønland. Naturens Verden 2 , 61-69.
 30. Larsen, L.M. 1998: Gardar riften i Sydgrønland. VARV 1 , 4-11.
 31. Marcussen, I. 1998: Grundvandet i Danmark. København: GEUS. Kort fortalt 5 . 48 pp.
 32. Marcussen, I.; Binzer, K. 1998: Dansk glacialgeologi - ideer og hypoteser. Geologisk Nyt 4 , 25-27.
 33. Mikkelsen, N. 1998: Historisk kildemateriale i fjordens bund. Polarfronten 2 , 8.
 34. Nielsen, A. 1998: Danmarks Geologipris 1998. Geologisk Nyt 6 , 10.
 35. Nielsen, L.H. 1998: Vietnams sorte guld. VietNam ajour 4 , 3-5.
 36. Nielsen, R.H.; Appel, P.W.U. (bidragyder) 1998: Her blev det første liv på Jorden skabt. Illustreret Videnskab 4 , 54-57.
 37. Nielsen, T.; Larsen, B.; Kuipers, A. 1998: Havbundens geologi i Nordatlanten - fra Færøerne til Østgrønland. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 75-87. SI 17
 38. Odgaard, B.V. 1998: Lobelie-søers florahistorie. Urt 22 (1), 8-15. SI 18
 39. Pedersen, Mikael 1998: Zebramalm fra Østgrønland. VARV 4 , 147-148.
 40. Piasecki, S. 1998: De skjulte fossiler. VARV 4 , 149-151.
 41. Solvang, M. 1998: Pudelava i nogle af verdens ældste bjergarter, Isua, det centrale Vestgrønland. VARV 4 , 143-144.
 42. Steenfelt, A. 1998: Et levende prøvearkiv. GEUS' årsberetning for 1997 / Binzer, K.(ed.); Dinesen, A.(ed.). København : GEUS, 65-72.
 43. Steenfelt, A. 1998: Kimberlitter i Grønland. VARV 4 , 141-142.
 44. Thomsen, H.H. 1998: I glaciologiens verden. Geografisk Orientering 28 (5), 460-465. SI 17
 45. Thomassen, B. 1998: Geologer logger - minebyen brænder. VARV 4 , 145-146.

3Bb. Boganmeldelser

 1. Asmussen, I. 1998: I begyndelsen skabte Gud Djursland. Ny bog. Geologer finder spor fra både svaneøgler, mammutter, bjørne og kannibaler. Anmeldelse af: Pedersen, S.A.S; Petersen, K.S.: Djurslands Geologi. København : GEUS, 1997. Århus Stiftstidende 11. januar.
 2. Bennike, O. 1998: Fossil insects near the North Pole. Anmeldelse af: Böcher, J.: Fossil insects near the North Pole. Journal of Biogeography 25 , 405-408.
 3. Bradshaw, R. 1998: Holocene book review on palaeoecology and ecology. Anmeldelse af: Peters, R.: Beech forests. Dordrecht : Kluwer Academic Press, 1997. (Geobotany, 24). The Holocene 8 (4), 497-498.
 4. Hansen, J.M. 1998: Den højeste Guds præster. Anmeldelse af: Kruse, T.E.: Helhedsvision og videnskab hos 1500-1600 tallets naturforskere. Reitzel, 1996. RUC nyt 10 , 22-23.

Populærvidenskabelige artikler, 1998