Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Projekter

​Projekter

 

 Søg efter projekter

 
 og/eller 

Søgning gav 129 resultater efter
Type: 'Vand og jord'
Projekt Kontakt Start Slut Type
24 WMS WFS tjenester til Miljøcentrene Bjarni Pjetursson 2009 2010
Vand og jord
Databanker og formidling
Afholdelse er EVA - kurser Torben Obel Sonnenborg 2006 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
ANDROID Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Arbejdsprogram Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2011
Kortlægniger
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Overvågningsprogrammer
Arsen i kalk-sand Claus Kjøller 0001 N/A
Vandkvalitet
Vand og jord
Arsen styregruppe, 2003-8 projekt 07109 Lærke Thorling Sørensen 2007 2009
Vandkvalitet
Vand og jord
Kortlægniger
Vandressourceforvaltning
Vandteknologi
AS - GIS-temaer over udbredelse af grundvandsmagasiner Thomas G Vangkilde-Pedersen 2010 2015
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Kortlægniger
AS - Kortlægningstemaer, arealudpegning, øvrige data, projektledelse Thomas G Vangkilde-Pedersen 2008 2015
Kortlægniger
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
AS Geologiske modeller Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Databanker
Databanker og formidling
Kortlægniger
Vand og jord
Databanker vand og jord
ASEM Waternet Per Rasmussen 2005 2009
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Vandressourceforvaltning
BaltCICA (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region) Klaus Hinsby 2009 2012
Natur og klima
Klimatilpasning
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Basisanalyse, kemisk tilstand 2014 Lærke Thorling Sørensen 2014 2014
Vand og jord
B-Boringer og prøvetagningssteder Martin Hansen 2012 2014
Databanker vand og jord
Databanker
Databanker og formidling
Vand og jord
BLST Adgang til Jupiterdata Bjarni Pjetursson 2009 2009
Vandkvalitet
Vand og jord
Borearkivet Lasse Martin Rasmussen 1999 N/A
Vand og jord
Databanker og formidling
Databanker vand og jord
Databanker
Bæredygtig vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2012 2013
Vand og jord
Vandets kredsløb
Vandressourceforvaltning
CATALYST Peter Van Der Keur 2011 2013
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Kapacitetsopbygning
Centre for Lake Restoration Bertel Nilsson 2006 2010
Vandets kredsløb
Vand og jord
CLEAR 2 - Centre for Lake Restoration fase 2 Bertel Nilsson 2011 2016
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Climate change impacts on ecological conditions in stream Lars Troldborg 2007 2009
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
CLIVET - Tanzania Simon Stisen 2009 2015
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Kapacitetsopbygning
Vandets kredsløb
CLIWAT - Adaptive and sustainable water management and protection of society and nature in an extreme climate Klaus Hinsby 2008 2012
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
CRES - Centre for Regional change in Earth Systems Jens Christian Refsgaard 2009 2015
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klima og vand
Klimatilpasning
Diadem projekt Martin Hansen 2013 2014
Databanker og formidling
Vand og jord
Databanker vand og jord
Databanker
Digital klargøring og indlæsning af eksterne jordprøvebeskrivelser for NS Claus Becher Ditlefsen 2011 2014
Vand og jord
Kortlægniger
DKM afgrænsning af grundvandsforekomster Lars Troldborg 2013 2014
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
DKmodel beregninger til DMU Lars Troldborg 2011 2011
Vandets kredsløb
Vand og jord
DK-model2010 Anker Lajer Højberg 2010 2011
Vandets kredsløb
Vand og jord
DNMARK Birgitte Guldberg Hansen 2013 2017
Overvågningsprogrammer
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Vandkvalitet
Vandressourceforvaltning
Vandets kredsløb
Kortlægniger
Drift og brugersupport på Rapportdatabasen Martin Hansen 2009 2015
Databanker og formidling
Vand og jord
Drift og support på Modeldatabasen Martin Hansen 2010 2015
Databanker og formidling
Vand og jord
Effektive metoder til miljøovervågning og måling af vand- og stofbalancer i søer Bertel Nilsson 0001 N/A
Vandets kredsløb
Vand og jord
EmiReg - Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering Anker Lajer Højberg 2014 2018
Vandkvalitet
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
ERGO - Effective high-resolution Geological Modelling Flemming Voldum Jørgensen 2013 2016
Vand og jord
Natur og klima
eWater Martin Hansen 2006 2008
Vand og jord
Faskiner - Dokumentation og måling af faskiner Bertel Nilsson 2015 2016
Vand og jord
GATØ - GIS Bertel Nilsson 2013 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandets kredsløb
Geologisk opdatering af DK-model Bornholm Lars Troldborg 2008 2008
Vand og jord
Vandets kredsløb
Geophysical Relational Database for Thailand Martin Hansen 2011 2012
Databanker og formidling
Kortlægniger
Vand og jord
Geovejledning i kemisk grundvandskortlægning Birgitte Guldberg Hansen 2008 2009
Kortlægniger
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Vandkvalitet
Geovejledning vedr. potentialekortlægning Susie Birgitte Mielby 2008 2009
Vand og jord
Kortlægniger
Vandets kredsløb
GERDA 2010 - MRS Data Martin Hansen 2010 2014
Databanker og formidling
Vand og jord
Kortlægniger
GERDA 2010 - Seismik Martin Hansen 2010 2010
Databanker og formidling
Vand og jord
Kortlægniger
GERDA Drift Martin Hansen 2009 2015
Databanker vand og jord
Databanker
Databanker og formidling
Vand og jord
Ghana GROUNDWATER DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE Peter Sandersen 2015 2019
Vand og jord
Natur og klima
Kapacitetsopbygning
Klima og vand
GKO - Formidling og datatilgængelighed Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Kortlægniger
Vand og jord
GKO Koordination af grundvandskortlægningen Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2016
Vand og jord
Kortlægniger
GNOI overvågning - Urup Dam Bertel Nilsson 2013 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandets kredsløb
GOI Operationalisering - fortsættelse fra 2008 Klaus Hinsby 2008 2010
Vand og jord
Vandets kredsløb
Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 1 Lars Troldborg 2010 2013
Vand og jord
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
Vandets kredsløb
Grundvandsovervågning Lærke Thorling Sørensen 1987 2022
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Vandets kredsløb
Kortlægniger
GWM network - Network on bridging the state of practice with the state of science of groundwate modelling Anker Lajer Højberg 2015 2015
Vand og jord
HOBE- a Hydrological Observatory and Exploratorium Torben Obel Sonnenborg 2007 2019
Vandets kredsløb
Vand og jord
Horsens fjord model Hans Jørgen Henriksen 2010 2010
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vand og jord
Vandets kredsløb
Hvordan skelner man mellem pesticidflade og -punktkilder Lærke Thorling Sørensen 2011 2011
Kapacitetsopbygning
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Kortlægniger
Vandressourceforvaltning
HYACINTS Lisbeth Flindt Jørgensen 2008 2013
Vand og jord
Vandets kredsløb
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
HydroCast - Hydrological Forecasting and Data Assimilation Jens Christian Refsgaard 2012 2016
Vandets kredsløb
Vand og jord
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
HydroReview Torben Obel Sonnenborg 2013 2013
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Kortlægniger
HYGEM - Integrating geophysics, geology, and hydrology for improved groundwater and environmental management Ingelise Møller Balling 2012 2017
Kortlægniger
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Indlæsning af ikke indberetningspligtige boringer. Kravspecifikation Martin Hansen 2011 2011
Råstoffer på land - Danmark
Mineralske råstoffer
Vandkvalitet
Vand og jord
Jod i det hydrologiske kredsløb og human sundhed Birgitte Guldberg Hansen 2011 2014
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Vandkvalitet
Kortlægniger
Jupiter - Modeldatabase nøgletabel Martin Hansen 2010 2010
Vand og jord
Databanker og formidling
Jupiter database - udvikling og vedligeholdelse Martin Hansen 2002 N/A
Vand og jord
KFT grundvandmodellering Hans Jørgen Henriksen 2010 2011
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klima og vand
Klimatilpasning
KFT videreudvikling Hans Jørgen Henriksen 2011 2012
Klima og vand
Natur og klima
Vandets kredsløb
Vand og jord
Klimatilpasning
KIMONO - Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen Hans Jørgen Henriksen 2010 2012
Klimaovervågning
Natur og klima
Vandets kredsløb
Vand og jord
KINDRA - Knowledge Inventory for hydrogeology research Klaus Hinsby 2015 2018
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Klimatilpasning Region Syd Torben Obel Sonnenborg 2012 2012
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klimatilpasning
Klimaændringer i Billund/Grindsted Torben Obel Sonnenborg 2012 2013
Vandets kredsløb
Vand og jord
Natur og klima
Klimatilpasning
Kobling af grundvandsforekomster Anker Lajer Højberg 2008 2018
Overvågningsprogrammer
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
KOMPLEKS Flemming Voldum Jørgensen 2008 2012
Vand og jord
Korttjenester til MC 2011 Bjarni Pjetursson 0001 N/A
Vand og jord
Databanker og formidling
Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Lisbeth Flindt Jørgensen 2008 2009
Kortlægniger
Vand og jord
Landmanden som vandforvalter Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
LOOP - styregruppeopgaver, rapportering og databehandling Birgitte Guldberg Hansen 2007 N/A
Vand og jord
Vandets kredsløb
Vandkvalitet
Overvågningsprogrammer
LOOP-modellering Heidi Christiansen Barlebo 0001 N/A
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandkvalitet
Mapping of buried valleys in Denmark 2010-2014 Flemming Voldum Jørgensen 0001 N/A
Vand og jord
Mekong BDP3 Danida Missioner Jens Christian Refsgaard 2010 2012
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Vandressourceforvaltning
Mere vand fra skove Torben Obel Sonnenborg 2012 2013
Vandets kredsløb
Vand og jord
MioMod - Muliple environmental tracer analysis and geological modelling of the deep Miocene aquifer within t Torben Obel Sonnenborg 2005 2010
Vandets kredsløb
Vand og jord
Modeldatabase udvikling 2011 Martin Hansen 2011 2011
Kortlægniger
Vand og jord
Databanker og formidling
MonNO3 2. workshop Lærke Thorling Sørensen 2009 2010
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Motorvej 2 - Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 2 Lars Troldborg 2013 2016
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Motorvej fase 3 Lars Troldborg 2016 2020
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vand og jord
Vandets kredsløb
Myndighedsbehandling af sager for naturstyrelsen Lærke Thorling Sørensen 2015 N/A
Vandets kredsløb
Vand og jord
Kortlægniger
Vandkvalitet
Kapacitetsopbygning
Vandressourceforvaltning
NAG-CITY Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2016
Vand og jord
Klima og vand
Natur og klima
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Land
Vandressourceforvaltning
NeWater Hans Jørgen Henriksen 2005 2009
Vand og jord
Vandets kredsløb
Vandressourceforvaltning
NEWSPAD Simon Stisen 2013 2016
Vandets kredsløb
Vand og jord
NICA: Nitrate reduction in geologically heterogeneous catchments Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2014
Vandkvalitet
Vand og jord
Vandets kredsløb
Vandressourceforvaltning
Nitratdirektiv Rapportering mv. Lærke Thorling Sørensen 2012 2016
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Vandressourceforvaltning
NORDRESS Hans Jørgen Henriksen 2014 2019
Klimatilpasning
Natur og klima
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
NOVANA modellering og opgradering af nationale vandressourcemodel Anker Lajer Højberg 2005 2012
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
NST Effekt af vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2013 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandets kredsløb
NST modelstrategi 2013-14 - Oplandsmodel til belastning og virkemidler Anker Lajer Højberg 2013 2015
Vand og jord
Vandets kredsløb
Vandressourceforvaltning
Vandkvalitet
NST modelstrategi 2013-14 - RunningWaters Heidi Christiansen Barlebo 2013 2014
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandets kredsløb
NST modelstrategi 2013-14 Udvikling oplandsmodel Lars Troldborg 2013 2014
Vand og jord
Vandkvalitet
Vandets kredsløb
Vandressourceforvaltning
Opdatering af Miocæn 3D-modellen 2011-2015 Thomas G Vangkilde-Pedersen 2011 2015
Kortlægniger
Vand og jord
Energi
Opstilling af geologisk model, hydrogeokemisk model og grundvandsmodel for Tønder-området Flemming Voldum Jørgensen 2012 2013
Vand og jord
Overvågningsdataflow GRUMO Lærke Thorling Sørensen 2007 2017
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Kortlægniger
Vandressourceforvaltning
PhD scholarship in aquatic ecology and hydrogeology Bertel Nilsson 2010 2013
Vandets kredsløb
Vand og jord
PRECIOUS - Prediction of Climatic Impacts on Pesticide Leaching to the Aquatic Environments Hans Jørgen Henriksen 2008 2012
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Vandkvalitet
Prøvebeskrivelse - Boreprøvelaboratoriet Henrik Jønsson Granat 2000 N/A
Land
Natur og klima
Vand og jord
Kortlægniger
Databanker og formidling
Real-tids varslingssystem baseret på hydrologisk modellering Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
REGEOCITIES Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2015
Vand og jord
Energi
Geotermi og jordvarme
Vandressourceforvaltning
Regional Groundwater Vulnerability Mapping Heidi Christiansen Barlebo 2010 2011
Vand og jord
Vandets kredsløb
Kortlægniger
SaltCoast Torben Obel Sonnenborg 2014 2018
Vandkvalitet
Vand og jord
Vandets kredsløb
Klima og vand
Natur og klima
Scenarier markvand - Markvandingsscenarier for Jylland Hans Jørgen Henriksen 2015 2015
Vand og jord
Soils2Sea Jens Christian Refsgaard 2014 2018
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandkvalitet
Vandressourceforvaltning
Solrød Bæk Heidi Christiansen Barlebo 2013 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
SPACE - Spacial calibration and evaluation in distributed hydrological modeling using satellite remote sensing data Simon Stisen 2014 2019
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandets kredsløb
STAIR 3D - Stochastic 3-D geological modelling constrained with airborne electromagnetic data and borehole data Ingelise Møller Balling 2011 2013
Kortlægniger
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Styregruppe for geofysiksamarbejdet Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Kortlægniger
Vand og jord
SUBSOL Klaus Hinsby 2015 2018
Vandteknologi
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
Vandkvalitet
Svendborg - Geologisk modellering Peter Sandersen 2013 2013
Vand og jord
Tjekliste sammentolkning Birgitte Guldberg Hansen 2011 2012
Vand og jord
Kortlægniger
Vandressourceforvaltning
TReNDS - Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales Anker Lajer Højberg 2015 2018
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Vandkvalitet
Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2015
Klimatilpasning
Natur og klima
Vand og jord
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Klima og vand
Vandressourceforvaltning
Udvikling af en urban-hydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand og Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2013
Klimatilpasning
Natur og klima
Vandteknologi
Vand og jord
Udvikling af overvågningsprogram for GNOI 2013-15 Lærke Thorling Sørensen 2012 2012
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vandkvalitet
Vandets kredsløb
Kortlægniger
Kapacitetsopbygning
Vandindvinding II - Effekt af vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2014 2014
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Varslingssystem VAP Annette Elisabeth Rosenbom 2000 2018
Vand og jord
Overvågningsprogrammer
Vasby Mose - Bevaring og udbredelse af naturtypen rigkær i Vasby Mose Bertel Nilsson 2015 2016
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vejen Peter Sandersen 2013 2014
Vand og jord
Vejledning i kortlægning af kalkmagasiner Thomas G Vangkilde-Pedersen 2010 2010
Vand og jord
Kortlægniger
VIETAS II. Water Resources Research in Vietnam - The mobilisation of arsenic Jens Christian Refsgaard 2008 2012
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandkvalitet
Kapacitetsopbygning
Vurdering af danske grundvandsmagasiners følsomhed overfor vejsalt Birgitte Guldberg Hansen 2008 2008
Vandkvalitet
Vand og jord
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Water4Coasts Klaus Hinsby 2013 2015
Vand og jord
Natur og klima
Overvågningsprogrammer
Kapacitetsopbygning
Vandkvalitet
Vandteknologi
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Hav og kyst
Klima og vand
Klimatilpasning
Økohydrologiske forudsætninger for habitatdirektivets moser og kildevæld - kobling af data fra delprogrammer for grundvand, ferskvand og naturtyper Bertel Nilsson 2007 2009
Vand og jord
Vandets kredsløb
Åbenrå KS af Geologisk model Peter Sandersen 2013 2014
Vand og jord
Startside