Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Projekter

​Projekter

 

 Søg efter projekter

 
 og/eller 

Søgning gav 53 resultater efter
Type: 'Natur og klima'
Projekt Kontakt Start Slut Type
BaltCICA (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region) Klaus Hinsby 2009 2012
Natur og klima
Klimatilpasning
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
CATALYST Peter Van Der Keur 2011 2013
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Kapacitetsopbygning
CLIVET - Tanzania Simon Stisen 2009 2015
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Kapacitetsopbygning
Vandets kredsløb
CLIWAT - Adaptive and sustainable water management and protection of society and nature in an extreme climate Klaus Hinsby 2008 2012
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Vandressourceforvaltning
CRES - Centre for Regional change in Earth Systems Jens Christian Refsgaard 2009 2015
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klima og vand
Klimatilpasning
DANCORE Niels Nørgaard-Pedersen 2009 N/A
Natur og klima
Hav og kyst
Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites Zyad K. S. Al-Hamdani 2012 2015
Hav og kyst
Natur og klima
ERGO - Effective high-resolution Geological Modelling Flemming Voldum Jørgensen 2013 2016
Vand og jord
Natur og klima
EUSeaMap verification & upgrading- Phase II Zyad K. S. Al-Hamdani 2012 2013
Hav og kyst
Natur og klima
Ghana GROUNDWATER DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE Peter Sandersen 2015 2019
Vand og jord
Natur og klima
Kapacitetsopbygning
Klima og vand
GOBE Niels Hemmingsen Schovsbo 2015 2017
Klimahistorie
Natur og klima
Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 1 Lars Troldborg 2010 2013
Vand og jord
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
Vandets kredsløb
Horsens fjord model Hans Jørgen Henriksen 2010 2010
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vand og jord
Vandets kredsløb
HYACINTS Lisbeth Flindt Jørgensen 2008 2013
Vand og jord
Vandets kredsløb
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
HydroCast - Hydrological Forecasting and Data Assimilation Jens Christian Refsgaard 2012 2016
Vandets kredsløb
Vand og jord
Natur og klima
Klima og vand
Klimatilpasning
IceLid - Mapping the surface and surface changes of glaciers and ice caps in Norway, Iceland and Greenland with LiDAR Andreas Peter Ahlstrøm 2011 2013
Klimaovervågning
Natur og klima
Is og gletsjere
IVEL - Overvågning af indlandsisens udløbsgletchere Andreas Peter Ahlstrøm 2012 2014
Klimaovervågning
Natur og klima
Jordartskartering, Feltarbejde, den systematiske geologiske kortlægning af Danmark Peter Roll Jakobsen 2016 2018
Land
Natur og klima
Kartering Randers/Hadsten kortbladet Thomas G Vangkilde-Pedersen 2009 2012
Land
Natur og klima
KFT - Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2012
Klimatilpasning
Natur og klima
KFT Grundvand og oversvømmelser Anker Lajer Højberg 2012 2012
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
KFT grundvandmodellering Hans Jørgen Henriksen 2010 2011
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klima og vand
Klimatilpasning
KFT usikkerhedsvurdering Hans Jørgen Henriksen 2011 2012
Klima og vand
Natur og klima
Klimatilpasning
KFT videreudvikling Hans Jørgen Henriksen 2011 2012
Klima og vand
Natur og klima
Vandets kredsløb
Vand og jord
Klimatilpasning
KIMONO - Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen Hans Jørgen Henriksen 2010 2012
Klimaovervågning
Natur og klima
Vandets kredsløb
Vand og jord
Klimatilpasning Region Syd Torben Obel Sonnenborg 2012 2012
Vand og jord
Natur og klima
Vandets kredsløb
Klimatilpasning
Klimaændringer i Billund/Grindsted Torben Obel Sonnenborg 2012 2013
Vandets kredsløb
Vand og jord
Natur og klima
Klimatilpasning
Landmanden som vandforvalter Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Kapacitetsopbygning
Logistik, Grønland 11133 Marianne Vestergaard 2009 2018
Mineralske råstoffer
Klimahistorie
Natur og klima
Klima og vand
Is og gletsjere
Kortlægning Grønland
Evaluering af mineralske råstoffer
Bjergarter, mineraler og datering
MEP kortlægning ved Beder Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2012
Databanker og formidling
Klimatilpasning
Natur og klima
Mep profiler ved Mårslet Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2012
Databanker og formidling
Natur og klima
Klimatilpasning
Metadata beskrivelse til KEMins Videnscenters projekt om screeningsværktøj Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2010
Klimatilpasning
Natur og klima
Motorvej 2 - Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 2 Lars Troldborg 2013 2016
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
Vand og jord
Motorvej fase 3 Lars Troldborg 2016 2020
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vand og jord
Vandets kredsløb
NAG-CITY Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2016
Vand og jord
Klima og vand
Natur og klima
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Land
Vandressourceforvaltning
Naturovervågning Peter Friis Møller 0001 N/A
Natur og klima
Naturovervågning, Draved Skov Peter Friis Møller 1999 N/A
Natur og klima
NONAM - TFI netværk Jens Christian Refsgaard 2010 2013
Klima og vand
Natur og klima
NORDRESS Hans Jørgen Henriksen 2014 2019
Klimatilpasning
Natur og klima
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
PROMICE - Overvågning af Grønlands Indlandsis Signe Bech Andersen 2007 N/A
Klimaovervågning
Natur og klima
Is og gletsjere
Prøvebeskrivelse - Boreprøvelaboratoriet Henrik Jønsson Granat 2000 N/A
Land
Natur og klima
Vand og jord
Kortlægniger
Databanker og formidling
Real-tids varslingssystem baseret på hydrologisk modellering Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
REFREEZE - Kvantificering af smeltevandets genfrysning på Indlandsisen Robert Schjøtt Fausto 2012 2013
Is og gletsjere
Natur og klima
Klimaovervågning
SaltCoast Torben Obel Sonnenborg 2014 2018
Vandkvalitet
Vand og jord
Vandets kredsløb
Klima og vand
Natur og klima
Solrød Bæk Heidi Christiansen Barlebo 2013 2013
Vandressourceforvaltning
Vand og jord
Klimatilpasning
Natur og klima
Klima og vand
Vandets kredsløb
TerraFirmaExtension Stig Asbjørn Schack Pedersen 2009 2012
Naturkatastrofer
Natur og klima
Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2015
Klimatilpasning
Natur og klima
Vand og jord
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Klima og vand
Vandressourceforvaltning
Udvikling af en urban-hydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand og Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2013
Klimatilpasning
Natur og klima
Vandteknologi
Vand og jord
Valid. nattypen 1A, Zyad K. S. Al-Hamdani 2013 2013
Natur og klima
Hav og kyst
Vandløbsafstrømninger 2050 Hans Jørgen Henriksen 2012 2013
Natur og klima
Klimatilpasning
Water and Ice Strategy for Export - Phase 1 (WISE-1) Andreas Peter Ahlstrøm 2016 2016
Is og gletsjere
Natur og klima
Water4Coasts Klaus Hinsby 2013 2015
Vand og jord
Natur og klima
Overvågningsprogrammer
Kapacitetsopbygning
Vandkvalitet
Vandteknologi
Kortlægniger
Vandets kredsløb
Hav og kyst
Klima og vand
Klimatilpasning
WaterCAP Klaus Hinsby 2011 2013
Klimatilpasning
Natur og klima
Startside