Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Geologi for alle > Hav og kyst

Hav og kyst - Geologi for Alle

​Hjerting Strand
Materialer om havbundens geologi, havstrømme, kystbeskyttelse, og kystudvikling. Artikler, blade, hæfter og undervisningsmaterialer

Artikler

Bermuda-trekanten: Forsvinder fly og skibe på grund af metangas?
Artikel fra Videnskab.dk 2014
http://videnskab.dk/bermuda-trekanten/bermuda-trekanten-forsvinder-fly-og-skibe-pa-grund-af-metangas
 
Havet driver klimaforandringen
Artikel fra Videnskab.dk 2013
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/havet-driver-klimaforandringen
 
Sådan påvirker gletsjere havniveauet
Artikel fra Videnskab.dk 2013
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-gletsjere-havniveauet
 
Den kolde vinter blev forudsagt på Videnskab.dk
Artikel fra Videnskab.dk 2013
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/den-kolde-vinter-blev-forudsagt-pa-videnskabdk
 
Sandkorn vidner om katastrofal superstorm i Danmark
Artikel fra Videnskab.dk 2013
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sandkorn-vidner-om-katastrofal-superstorm-i-danmark
 
Superstormen i 1634
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2013
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html
 
Kattegat- Nordeuropas bedste klima og miljø-dataarkiv?
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2013
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html
 
Isbjerge flår havbunden op
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2013
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html
 
Varmt hav ved Grønland kan varsle kold dansk vinter
Artikel fra Videnskab.dk 2012
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/varmt-hav-ved-gronland-kan-varsle-kold-dansk-vinter
 
Varme havstrømme skyld i afsmeltning af Grønland
Artikel fra Videnskab.dk 2011
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/varme-havstromme-skyld-i-afsmeltning-af-gronland
 
Når klimaet bryder mønstret 
Artikel fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5, 2009 
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/misc/Sider/aktuel-naturvidenskab-5-2009-p4-8-dk.aspx
 
Fortidens isbjerge har flået havbunden op
Artikel fra Videnskab.dk 2008
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/fortidens-isbjerge-har-flaet-havbunden-op
 
Storegga - nu også i Grønland 
Artikel fra GeologiskNyt 3/07 
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/misc/Sider/geologisk_nyt_3_2007_p4-6-dk.aspx
 
Galathea 3 i Grønland
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2007
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-3-2007.html
 
Geologien i Holsteinsborg Dyb
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2007
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-3-2007.html
 
Rom, orkaner og tsunamier
Artikel i bladet Geoviden nr. 3, 2007
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-3-2007.html
 
 
Klima før, nu og i fremtiden 
Artikel fra MiljøDanmark nr. 5, 2006 
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/misc/Sider/miljoe_danmark_5_06_p10-13-dk.aspx
 
Koralrev kommer før turiststrandene 
Artikel fra MiljøDanmark nr. 7, 2005 
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/misc/Sider/miljoe_danmark_7_05_p10-13-dk.aspx
 
Kystovervågning og kystmorfologi i Øresundsområdet 
Artikel fra Årsberetning 1998 
http://www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/98/Sider/aarb_98-73-88.aspx
 
Havbundens geologi i Nordatlanten - fra Færøerne til Østgrønland 
Artikel fra Årsberetning 1997 
http://www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/97/Sider/artikel-75-87.aspx
 
Nordatlanten - Vandudveksling omkring Færøerne og globale klimasvingninger. 
Artikel fra Årsberetning 1996 
http://www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/96/Sider/aab96s90-97.aspx
 
Hvorfor skrumper Vejrø?
Artikel i bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 1, 1996
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi96-1.aspx
 

Blade og hæfter

Den danske havbund
Bladet Geoviden nr. 2, 2014
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html
 
 
Skagen Odde - et fuldskala, naturligt laboratorium
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 1, 2004
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi041.aspx
 
Nordsøen efter istiden – udforskningen af Jyske Rev
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 3, 2003
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi033.aspx
 
Blåvands Huk – Horns Rev området – et nyt Skagen?
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 4, 2003
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi034.aspx
 
BALKAT – Østersøen uden grænser
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 4, 2002
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi024.aspx
 
Øresund – Den faste forbindelse og kystmiljøet
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 2, 1999
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi99-2.aspx
 
Mariager Fjord – En fjorddals historie
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 4, 1999
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi99-4.aspx
 
Den skjulte guldgrube – Råstoffer på havbunden
Bladet Geologi – Nyt fra GEUS nr. 4, 1998
http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/geo-nyt-geus/Sider/gi98-4.aspx
 

UNDERVISNINGSMATERIALER

Viden om Ilulissat Isfjord
Viden om Indlandsisen, klimaet, istiderne, dyr, planter og mennesker omkring Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord i Grønland.
Webtema med artikler, videoer, billeder, grafik, animationer, bog og plakater
http://www.geus.dk/viden_om/voii/voii-dk.html

 

 
Hav og kyst