Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Geologi for alle > Undervisning > Viden om > Grundvand > Viden om grundvand - Overheads

Grundvand - Overheads

​Viden o​m Grundvand
grafik *
*

Hent overheads


Vandets kredsløb
Vandets gennemsnitlige opholdstider i jord, vandløb, hav og atmosfære er gengivet.

Læs mere her: Vandets evige kredsløb og
Hvor gammelt er grundvandet?

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh01.pdf (358 kbyte)

* vandets kredsløb

Grundvandsspejlet
Grundvandspejlet følger i store træk jordoverfladen, når vandet frit kan bevæge sig. Hvis lerlag hindre bevægelsen kan vandet komme under tryk - man siger det bliver "artesisk".

Læs mere her: Grundvandets strømning

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh02.pdf (85 kbyte)

* grundvandsspejlet

Vandet i jorden
Grundvandet findes i små hulrum mellem jordens mineralkorn. Hvor vandet møder lerlag på sin vej ned gennem jordlagene kan der dannes lokale grundvandsmagasiner (sekundære magasiner), der ligger over hovedgrundvandszonen.

Læs mere her: Grundvandets strømning og Vandet findes i jordens små hulrum

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh03.pdf (33 kbyte)

* vandet i jorden

Nedbøren minus fordampningen i Danmark
Nedbøren minus fordampningen også kaldet nettonedbøren har stor betydning for hvor meget grundvand der dannes.

Læs mere her: Der dannes stadigt nyt grundvand

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh04.pdf (167 kbyte)

* Nedbøren minus fordampningen i Danmark

Nitrat i vandværksboringer 1990-2000
Koncentrationen af nitrat i vandværksboringer for perioden 1990-2000. Kun boringer med mere end 25 mg/l nitrat er vist.

Læs mere her: Nitrat og Forurening truer grundvandet

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh05.pdf (132 kbyte)

* Nitrat i vandværksboringer 1990-2000

Pesticidfund i vandværksboringer 1993-2000
Fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværksboringer i perioden 1993-2000. Der er især fundet mange pesticider og nedbrydningsprodukter ved de større byer.

Læs mere her: Pesticider og Forurening truer grundvandet

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh06.pdf (184 kbyte)

* Pesticidfund i vandværksboringer 1993-2000

Vandindvindingen i Danmark 1989-2000
Vandindvindingen i Danmark i millioner kubikmeter vand fordelt på forskellige kategorier. Der er ingen opgørelser af indvindingen af overfladevand før 1997.

Læs mere her: Hvor meget vand bruger vi?

hent pdf filHent pdf fil af overhead vogv-oh07.pdf (26 kbyte)

* Vandindvindingen i Danmark 1989-2000


​​
Viden om grundvand - Overheads