Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Geologi for alle > Undervisning > Viden om > Grundvand > Overheads - Viden om Grundvand

Overheads

Viden om Grundvand
Turister ved springvand


Hent overheads

Overheads til undervisningsbrug kan hentes enkeltvis som pdf-filer eller som en komplet pdf-fil eller præsentationer der indeholder alle overheads.

Hent pdf fil af alle overheads gv_overheads.pdf (~37 Mb)


Vandets kredsløb
Vandets gennemsnitlige opholdstider i jord, vandløb, hav og
atmosfære er gengivet.

Hent pdf fil af overhead gv_oh01.pdf (7.8 Mbyte)

[[Til top]


Grundvandsspejlet
Grundvandspejlet følger i store træk jordoverfladen, når vandet frit kan bevæge sig. Hvis lerlag hindre bevægelsen kan vandet komme under tryk – man siger det bliver ”artesisk”.

Hent pdf fil af overhead gv_oh02.pdf (5.7 Mbyte)

[[Til top]


Vandet i jorden
Grundvandet findes i små hulrum mellem jordens mineralkorn. Hvor vandet møder lerlag på sin vej ned gennem jordlagene kan der dannes lokale grundvandsmagasiner (sekundære magasiner), der ligger over hovedgrundvandszonen.

Hent pdf fil af overhead gv_oh03.pdf (220 kbyte)

[[Til top]


Grundvandsmagasiner
Grundvand i magasiner strømmer fra højere mod lavere potentiale.
Magasinerne kan være frie, spændte eller artesiske.

Hent pdf fil af overhead gv_oh04.pdf (4.3 Mbyte)

[[Til top]


Nedbøren minus fordampningen i Danmark
Nedbøren minus fordampningen også kaldet nettonedbøren har stor betydning for
hvor meget grundvand der dannes.

Hent pdf fil af overhead gv_oh05.pdf (506 kbyte)

[[Til top]


Jordarter
Jordarter som findes i den øverste meter af jordoverfladen.

Hent pdf fil af overhead gv_oh06.pdf (5.2 Mbyte)

[[Til top]


Udnyttelsesgrad af grundvandsmagasinerne
Udnyttelsgraden af grundvandet er størst i hovedstadsområdet og mindst i vestjylland, hvilket er omvendt i forhold til ressourcens størrelse

Hent pdf fil af overhead gv_oh07.pdf (694 kbyte)

[[Til top]


Vandbalancens elementer
Der er stor forskel på vandbalancens elementer i vest og østdanmark.

Hent pdf fil af overhead gv_oh08.pdf (1.5 Mbyte)

[[Til top]


OSD - Områder
OSDer - Områder med særlige drikkevandsinteresser.

Hent pdf fil af overhead gv_oh09.pdf (8.7 Mbyte)

[[Til top]


Redoxgrænsen
Grænsen mellem de iltrige lag og de iltfrie lag kaldes for redoxgrænsen.

Hent pdf fil af overhead gv_oh10.pdf (1.6 Mbyte)

[[Til top]


Arsen i vandforsyningsboringer (1981–2006)
Indholdet af arsen i grundvandet i Danmark i forhold til udbredelsen af prækvartære formationer. Røde prikker angiver hvor koncentrationer i grundvandet er over 5 μg/l, mens blå prikker viser hvor koncentrationer i grundvandet er under 5 μg/l. 5 μg/l er grænseværdien for arsen ved afgang fra vandværk.

Hent pdf fil af overhead gv_oh11.pdf (1.7 Mbyte)

[[Til top]


Alder af grundvandet
Grundvandet kan have mange forskellige aldre alt efter hvor dybt grundvandsmagasinet ligger.

Hent pdf fil af overhead gv_oh12.pdf (3.8 Mbyte)

[[Til top]


Vandindvinding i Danmark 1989–2005
Vandindvindingen i Danmark i millioner kubikmeter vand fordelt på forskellige kategorier. Der er ingen opgørelser af indvindingen af overfladevand før 1997.

Hent pdf fil af overhead gv_oh13.pdf (65 kbyte)

[[Til top]


Nitrat i vandforsyningsboringer 2003–2007
Koncentrationen af nitrat i vandværksboringer for perioden 2003-2007. Der må højest være 50 milligram nitrat pr. liter (mg/l), i drikkevand.

Hent pdf fil af overhead gv_oh14.pdf (2 Mbyte)

[[Til top]


Fosfor i vandforsyningsboringer (1990–2004)
Koncentrationen af fosfor i vandværksboringer for perioden 1990-2004. Der må højest være 0,15 milligram fosfor pr. liter (mg/l), i drikkevand.

Hent pdf fil af overhead gv_oh15.pdf (2.5 Mbyte)

[[Til top]


Pesticider i vandforsyningsboringer (1993–2004)
Fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværksboringer i perioden 1993-2004. Der er især fundet mange pesticider og nedbrydningsprodukter ved de større byer.

Hent pdf fil af overhead gv_oh16.pdf (2 Mbyte)

[[Til top]


Vand på jorden
Der er ca. 1.4 milliarder kubikkilometer vand på jorden. Heraf er kun ca. 2.5% ferskvand (34 mio. km3). Ca 1/3 af ferskvandet findes under vores fødder som grundvand, ca. 2/3 findes i klodens isdækker.

Hent pdf fil af overhead gv_oh17.pdf (77 kbyte)

[[[Til top]

Tilbage til forside: "Viden om grundvand"


Overheads - Viden om Grundvand