Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Geologi for alle > Undervisning > Viden om > Grundvand

​Viden om Grundvand

​Viden om grundvand, vandets kredsløb, kortlægning af grundvand, forurening af grundvandet og grundvand og politik. Webtema med artikler, videoer, billeder, grafik, animationer, quiz og overheads

Foto af dame der drikker et glas vand

Viden om grundvand

I Danmark er grundvandet en af vores allervigtigste ressourcer. Adgangen til rent vand er af afgørende betydning for mennesker, for dyrelivet på landjorden og i vandet, og for planterne.

Det har også stor indflydelse på sundheden og udviklingen i ethvert samfund. Vi har alle brug for vand. Vi drikker det, vi bader i det, vi bruger det til rengøring og vi bruger det til tusind ting i det daglige. Vandet er en fuldstændigt uundværlig del af vores liv.

Hver dag pumpes der derfor tusindvis af liter rent grundvand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og til landbruget og fabrikkerne. Men hvor stammer grundvandet egentlig fra?

Hvordan finder vi frem til vandet under jordens overflade?
Hvorfor er noget vand forurenet? Og med hvad? Og hvad gør man ved det?
Og hvordan sikrer vi grundvandsressourcen så vi ikke løber tør for rent vand – heller ikke i fremtiden?

”Viden om grundvand” prøver at komme hele vejen rundt om grundvandet, på en nem og overskuelig måde. Målet er, at give alle en mulighed for, at få indsigt i vandets betydning, samt de redskaber vi bruger og udfordringer vi står overfor, når vi skal beskytte og varetage denne fantastiske ressource.

Rigtig god læselyst.

QUIZ

Test din viden om grundvand i vores quiz og bliv grundvandsmester.


OVERHEADS

Hent udvalgte illustrationer som overheads til undervisningsbrug.
Se oversigt


 

Tekst: Ulrik Rosenstand og Christine Marvil
Redaktion: Christine Marvil og Henrik Højmark Thomsen
Html opsætning: Carsten E. Thuesen, GEUS
Foto: Peter Warna-Moors, GEUS (hvor intet andet er anført)
Layout: Carsten E. Thuesen, GEUS

 

Det livsvigtige grundvand

Vandets kredsløb
Vandets evige kredsløb
Grundvandets beliggenhed og strømning
Vandet findes i jordens små hulrum
Hvad er grundvandsmagasiner?
Der dannes stadigt nyt grundvand
Hvor meget vand kan vi få op?
Overfladevand og dets betydning for grundvandet
Grundvand og klimaændringer

Kortlægning af grundvandsmagasinerne
Hvordan kortlægger vi grundvandet?
Geofysiske metoder til kortlægning af grundvandet
Grundvandsmodeller
Danmarks bedste grundvand

Grundvandskemi
Grundvandets naturlige kemi
Redoxprocesser og redoxgrænsen
Det salte grundvand
Chloroform
Nikkel og arsen
Hvor gammelt er grundvandet?

Vi påvirker grundvandet
Vi pumper vandet op
Hvor meget vand bruger vi?
Kosmetisk behandling på vandværket
Forurening truer grundvandet
Grundvandsovervågningen
Nitrat
Fosfor
Pesticider
Varslingssystem for pesticider
Fremtidens forurening

Grundvand og politik

Grundvand i resten af verden
Grundvand på verdensplan
GEUS, grundvand og verden


ANIMERET REJSE

Regndråber 
Vandets kredsløb Fra regndråbe til drikkevand.
Afspil animation

[Til top]
    ​​​
Viden om Grundvand