Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Geologi for alle > Undervisning

Undervisningsmaterialer - Geologi for Alle

​Undervisning ved Stevns Klint
Materialer til brug i skolernes undervisning. Vand, grundvand, is, gletsjere, jordskælv, olie og gas.
Viden om Ilulissat Isfjord
Viden om Indlandsisen, klimaet, istiderne, dyr, planter og mennesker omkring Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord i Grønland.
Webtema med artikler, videoer, billeder, grafik, animationer, bog og plakater
http://www.geus.dk/viden_om/voii/voii-dk.html
 
Viden Om Den Dynamiske Jord
Viden om jordskælv og tsunamier, inklusiv en kvik guide til jordskælv.
Webtema med artikler, videoer, billeder, grafik, animationer, hæfte og overheads
http://www.geus.dk/viden_om/ddj/index-dk.html
 
Jordskælv og pladetektonik - e-læringsprogram
E-læringsprogram hvor de væsentligste begreber om jordskælv og pladetektonik bliver forklaret og bliver gjort levende med illustrationer og eksempler. Materialet er også velegnet til selvstudium.
 
Viden Om Grundvand
Viden om grundvand, vandets kredsløb, kortlægning af grundvand, forurening af grundvandet og grundvand og politik.
Webtema med artikler, videoer, billeder, grafik, animationer, quiz og overheads
http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm
 
Om olie og gas
Viden om oliegeologi og efterforskning af olie og gas i undergrunden. Læs om de geologiske forudsætninger for at finde olie og gas, og de efterforskningsmetoder der tages i brug.
Webtema med artikler, billeder og grafik på portalsiderne: Om Olie og gas
www.geologi.dk/oliegas/
 
Indvinding af olie fra kalk - vejledning til øvelse
En stor del af verdens oliereserver, bl.a. olien i Nordsøen findes i kalkbjergarter og 90% af den danske olieproduktion kommer fra kalkfelter i Nordsøen. Det beskrevne forsøg undersøger, hvordan man kan få olie ud af kalken ved hjælp af vand.   
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/Sider/forsog_olie_fra_kalk-dk.aspx
 
Isskolen: Undervisningsprogram om is, klima og havniveauændringer
E-læringsprogram om gletsjere, indlandsis, klimaændringer og havnivaustigninger. Lærervejledning og øvelser for grundskolens forskellige klassetrin. Fysik, matematik og geografi.
Webtema med artikler, speak, grafik, animationer, videoer, lærervejledning og øvelser
 
Om Kviksølvforurening
Undervisningssitet Om Kviksølvforurening retter fokus på viden om og bekæmpelse af kviksølvforureningen og giver et indgående indblik i og perspektiv på kviksølvs cirkulering i vores globale virkelighed. Eleverne vil opnå viden om og færdigheder i forbindelse med kviksølvforurening inden for fagene kemi/fysik, geografi, biologi samt samfundsfag. Site henvender sig til udskolingen (7. - 9. klasse).
 
Geologi for børn
Mød dine geologi-venner Petra, William, Eddy, Gordon og mange flere, som fortæller dig om, hvad vores jord består af, og hvordan den virker. Eddy fortæller om jordskælv, og Vera fortæller om vulkaner, og så vil Andreas guide dig igennem dinosaurer og fossiler. Print plakater af dine sjove venner. Web-siden er en del af det europæiske projekt OneGeology, som GEUS deltager i.
 
GeoCase - eksperimentelt undervisningsmateriale til gymnasier
GeoCase er et tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale til gymnasieskolen. Emner: Grundvand, klima, oliegeologi og pladetektonik og vulkanisme.
Undervisningsmateriale på hjemmesiden for: GeoCase
http://geocase.dk/
Undervisningsmaterialer