Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Hav og kyst > Maringeologiske publikationer

Maringeologiske publikationer

 
Department of Quaternary geology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

Lomholt, S, Jensen J.B., Larsen B. Diyaar Al Muharraq Project. Rclamation works, Bahrain. Marine
survey, Pceanographic and Ground Investigation. Final report vol 1+2..GEUS Report, 2006/89.

Jensen, J.B. and Lomholt, S. 2006. Durres Harbour and Navigation channel. Interpretation of Sparker,
Chirp and Vibrocore data, presentation of laboratory data. GEUS Report 2006/44.

Lomholt, S., Jensen, J.B. and Gravesen, P. 2006.Horns Rev II Offshore Windfarm. Geophysical Survey,
Cable Route. GEUS Rapport 2006/60.

Jensen, J.B., Gravesen, P. Lomholt, S., Rasmussen, P. and Ebbesen H. 2006. Horns rev II Offshore
Windfarm. Geophysical Survey, Windfarm. GEUS Rapport 2006/61.

Lomholt, S. & Jensen J.B. 2007: Vindmøller ved Frederikshavn. Seismisk kortlægning af mulige områder
vindmøller I Læsø Rende. Report 2007/46.

Lomholt, S. & Jensen J.B. 2007:Kabel ruter Frederikshavn. Seismisk kortlægning af mulige kabelruter til
vindmøller I Læsø Rende. Report 2007/45.

Jensen, J.B. and Lomholt, S. 2007. Rødsand 2 Offshore Wind farm / Mapping of Raw materials. GEUS
Rapport 2007/9

Jensen, J.B. and Lomholt, S. 2007. Rødsand 2 Offshore Wind farm / Nysted Offshore Test Turbine Area.
Geophysical Survey, Wind Farm. GEUS Rapport 2007/7

Bennike O., Jensen, J.B., Lemke, W., Kuijpers, A. and Lomholt S. 2004: Late -and postglacial history of
the Great Belt, Denmark. Boreas, vol. 33, pp 18-33.

Lomholt, S. og Jensen, J.B. 2002: Bundsedimenterne er havets databank. Havforskermødet, januar 2002,
Århus.

Andersen, LT. Anthonsen, K., Anthony D., Lomholt S. Grenå Vindmøllepark Bundundersøgelser, Seismisk
kortlægning. GEUS Rapport 2000/52.

Lomholt, S., Binderup, M. 2000: Aspects of the Environmental Monitoring of the Effects from Building
the Fixed Link Across Øresund, between Denmark and Sweden. Analysis of Re-worked Sediment
Distribution. Period biol, Vol 102, Supplement 1, 2000.

Valeur, J.R, .Lomholt, S., Knudsen, C., Jensen A., Hammer, P. 2000: Spreading and sedimentation of Spill
from Dredging for the Øresund Link – Comparison of Modelling Results with Geo-chemical Identification
of Spilled Sediments. Period biol, Vol 102, Supplement 1, 2000.

Bennike O., Jensen, J.B., Lemke, W., Kuijpers, A. and Lomholt S. 2004: Late - and postglacial history
of the Great Belt, Denmark. Boreas, vol.33, pp 18-33.

Nielsen, P.E., Jensen, J.B., Binderup, M. Lomholt, S. and Kuijpers, A. in print: Marine aggregates in the
Danish sector of the Baltic Sea: Geological setting, exploitation potential and environmental assessment.
Zeitschrift für Anbewandte Geologi.

Binderup, M.,Lomholt, S., 2000: Aspects of the Environmental Monitoring of the Effects from Building
tthe Fixed Link Across Øresund, be-tween Denmark and Sweden.Topographic Changes in the
Coastal zone. Period biol, Vol 102, Supplement 1, 2000.

Rasmussen, E, Lomholt, S, Andersen, C & Vejbæk, O,V. 1998: Aspects of the structural evolution of the
Lusitanian Basin in Portugal and the shelf and slope area offshore Portugal. Tectonophysics 300
(1998) 199-225.

Andersen, C., Bidstrup, T., Dahl, B., Ineson, J.R., Lomholt, S., Møller, J.J., Skaarup, N., Thomsen, E.
EFP-94: Sekundær migration i Central Truget. ENS journal nr. 1313/94-0001.København. GEUS.
1998. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 51-1998.

Knudsen, C & Lomholt, S. 1998: The Øresund Link: Recognition of fine-grained sediments from excavation
activities. 10 Seabed Cores. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1998/24.

Knudsen, C & Lomholt, S. 1997: The Øresund Link: Recognition of fine-grained sediments from excavation
activities. Pilot study. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1997/114.

Lomholt, S., Rasmussen, E., Andersen, C., Vejbæk, O., Madsen, L., Steinhardt, H. 1996: Seismic interpretation
and mapping of the Lusitanian Basin, Portugal. Contribution to the MILUPOBAS project. EC
Contract no. JOU-CT94-0348. 1 vol and 7 vol maps.

Lomholt, S & Knudsen, C. 1996: The Øresund Link. Baseline study. Finegrained sediment and heavy metal
composition. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1996/6.
Stapel, G, Lomholt, S. & Rasmussen, E.S.; Cloetingh,S.1996 Forward modelling of the Lusitanian extensional
basin, West Iberia, from re-interpreted seismic data. EAGE conference and technical exhibition,
58. Amsterdam. Juni 1996. EAGE conference and technical exhibition, 58, Amsterdam, Juni
1996. Extended abstracts book. -Zeist : EAGE, 1996. -A007, 2

Lomholt, S. & Jensen, J.B. 1994: Ressource-kortlægning på Kriegers Flak. Supplerende slæbesandpumpninger.
Rapport til A/S Øresundskonsortiet. DGU -Kunderapport nr. 45,1994.

Christiansen, C & Lomholt, S. 1985. Recent depositional conditions in Egens Vig, Den-mark.Geografisk
Tidsskrift 85: 20-26. Copenhagen

Christiansen, C, Chrsitoffersen, H & Lomholt, S. 1981b: Characteristics af three-layer circulation and
inverse surface salinity gradients in two small semi-enclosed embayments, Nordic Hydrology 12, 119-
128

Christiansen, C & Lomholt, S. 1980. On non-biological variations in Eh in a marine sedi-ment. Vatten 36
295-300.

Britze, P. Jensen J. B. & Lomholt, S. 1999. Optical fibre submarine cable network survey, Telia. 1999:28

Andersen, C.; Bidstrup, T.; Dahl, B.; Ineson, J.R.; Lomholt, S.; Møller, J.J.; Skaarup, N. & Thomsen, E.
EFP-94: Secundary migration in Central Truget. ENS journal nr. 1313/94-0001.København. GEUS.
1998. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 51-1998.

Binderup, M.; Lomholt, S. & Andresen, A. Authorities' control and monitoring programme for the fixed
link across Øresund. Coastal morphology. Status report 1998. Glostrup. SE-MAC JV.1998. SEMAC
JV rapport/report, 46.

Binderup, M. & Lomholt, S. The autorities' control and monitoring programme for the fixed link across
Øresund. Poster. Littoral' 98. Barcelona. September 1998. Littoral' 98. Proceed-ings. International conference,
4. Sustainable waterfront and coastal developments in Europe: socioeconomics, technical and
envi-ronmental aspects. [S.l.] : European Coastal Association for Science and Technology, 1998,
555.

Knudsen, C. & Lomholt, S. The Øresund Link : Recognition of fine-grained sediments from excavation
activities. 10 seabed cores. København. GEUS. 1998. Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse Rapport 24-1998.

Knudsen, C. & Lomholt, S. 1998: The Øresund Link: Recognition of fine-grained sediments from excavation
activities. 10 Seabed Cores. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1998/24. Rasmussen,

E.S.; Lomholt, S.; Andersen, C. & Vejbæk, O.V. Aspects of the structural evolu-tion of the
Lusitanian Basin in Portugal and the shelf and slope area offshore Portugal. Tectonophysics
1998:300(1-4), 199-226. 1998.

Binderup, M.; Lomholt, S. & Andresen, A. Authorities' control and monitoring programme for the fixed
link across Øresund. Coastal morphology. Status report 1997. Glostrup. SE-MAC JV. 1997. SEMAC
JV rapport/report, 45.

Knudsen, C. & Lomholt, S. 1997: The Øresund Link: Recognition of fine-grained sediments from excavation
activities. Pilot study. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1997/114.

Binderup, M.; Lomholt, S. & Andresen, A. Authori-ties' control and monitoring programme for the fixed
link across Øresund. Coastal morphology. Status report 1996. Glostrup. Energi & Miljø. 1997. SEMAC
JV rapport/report, 45.

Lomholt, S. & Knudsen, C. 1996: The Øresund Link. Baseline study. Finegrained sediment and heavy
metal composition. Volume 1 & 2. Geological survey of Denmark and Greeland. Report 1996/6.

Binderup, M.; Lomholt, S.; Andresen, A. & Milthers, K. Fortrolig rapport. In survey Kriegers Flak –
(Seismic survey HAV-KRIEGERS95). 1995. Udført for Øresundskonsortiet. DGU Kunderapport,
1995:52.

Lomholt, S. & Jensen, J.B. Kriegers Flak, a marine ressource area. European conference on soil mechanics
and foundation engineering, 11. The interplay between geotechnical engineer-ing and engineering
geology; ECSMFE, 11. København. Maj-Juni 1995. European confer-ence on soil mechanics and
foundation, 11. Proceedings. Interplay between geotechnical engineering and engineering geology. -
København : DGF, 1995. -(dgf-bulletin, 11), bd. 5, 169-178.

Laier, T.; Lomholt, S. & Kuijpers, A. Gas see-pages and methane-related carbonate ce-mented sediments
in the northern Kattegat

Leth, J.O., 1987. En sedimentologisk undersøgelse af Sen-Elster issø-sedimenter i NV-Jylland.
Unpubl. M.Sc. the- sis, Aarhus University, 232 pp.

Leth, J. O. Monitering af indvindingsområder - Køge Bugt. Skov- og Naturstyrelsen & Danmarks Fiskeriog
Havundersøgelser. Marts 1989
.
Leth, J. O. Maringeologiske metoder anvendt ved kortlægning af stenrev. Abstract. Marine Geological
Meeting: "The Geology of The Inner Danish Waters". The University of Århus . Oktober 1991.

Leth, J. O. Marine geological investigations in the Kriegers Flak area. In: Proceedings of the 2nd Marine
Geological Conference - The Baltic. Meereswissenschäftliche Berichte No. 4. Inst. für Ostsee-forschung,
Warnemünde, 1992. Leth, J. O. DGU kortlægger havets råstoffer. Geologisk Nyt, 1992:1.

Leth, J. O. Maringeologiske metoder anvendt ved kortlægning af stenrev. Abstract. 7. danske havforskermøde,
År- hus. Dansk Nationalråd for Oceanologi, 1992.
Leth, J. O. Råstofgeologiske undersøgelser i Østersøen. Kriegers Flak. DGU Servicerapport no. 20,
1992. Confiden tial report.

Norden, O. G., Nielsen, P. E. & Leth, J. O: Effects on sea bed benthic fauna and hydrography of sand
dredging in Køge Bay, Denmark. In: Proceedings of the 12th Baltic Biologists Symposium. Ed. Bjørnestad,
E. et al. 1992
.
Leth J.O. Statnett Cable Route Survey. Danish North Sea. Survey Report. A geological interpretation
based on shal- low seismic and sidescan sonar data. DGU Service Report no. 47, 1994. Confidential report.

Leth, J.O. & Kuijpers, A.,1996: Effects on the seabed sediment from beam trawling in the North Sea.
Contribution to: ICES 1996 Annual Science Conference, Reykjavik, Iceland
.
Gregersen, S., Leth, J., Lind, G. & Lykke-Andersen, H., 1996: Earthquake activity and its relationship
with geologically recent motion in Denmark. Tectonophysics 257, 265-273.

Leth, J.O., 1996: Late Quaternary geological development of the Jutland Bank and the initiation of the
Jutland Cur- rent, NE North Sea. Nor. Geol. Unders. Bull., 430, 25-34.

Leth, J.O. Georadar målinger på Skagen Odde; foreløbig tolkning og perspektiver for opbygning af en
3 D-model. Foredrag: Norsk Hydro, Bergen Forskningssenteret. December 1997.

Andersen, L.T., Kuijpers, A., Leth, J.O., Terrinha, P. & de Stigter, H.C.: Sedimentary development
and structural features of the Nazaré Canyon area, Iberian Atlantic Margin. Mar. Geol. Spec. Issue.
Submitted.

Larsen, B., Leth, J.O. 2001: Geologisk kortlægning af Vestkysten. En vurdering af aflejringsforholdene
i området mellem Nymindegab og Horns Rev. GEUS Rapport 2001/22 og 2001/96 Bind 1+ 2. Udført
for Kystdirektoratet
2000-2001.

Anthony, D. & Leth, J.O., 2002: Large-scale bedforms, sediment distribution and sand mobility in
the eastern North Sea off the Danish west coast. Marine Geology Volume 182, Issues 3-4 , 20 April
2002, Pages 247-263

Leth, J.O. Multi-scale seismic investigations, Danish North Sea - illustrated by detailed mapping of
the Ruby salt diapir. European Geophysical Society. General Assembly, 23. Nice, April 1998.

Leth, J.O.; Kuijpers, A. Effects on the seabed sediment from beam trawling in the North Sea. Danske
havforsker- møde, 10. Hirtshals, Januar 1998.

Harrison, D.J., Laban, C, Leth, J.O. & Larsen, B., 1998: Sources of sand and gravel on the Northern European
Con- tinental Shelf: In: Latham, J.-P. (ed.) 1998. Advances in Aggregates and Amourstone
Evaluation. Geological Society,
London, Engineering Geology Special Publications, 13, 3-13.

Arthurson, R.S., Harrison, D.J., Laban, C., Leth, J.O. & Lillywhite, R.P., 1998: Marine sand and gravel
in North- West Europe – A regional view of demand and resources. In: B. van der Moolen et al. (eds.):
Mineral Planning in a European context. Demand and Supply, Environment and Sustainability. Geo
Press,1998.

Leth, J.O. Late Quaternary geology and recent sedimentary processes of the Jutland Bank region, NE
NorthSea. Ph.D. Thesis: Aarhus Universitet. 1998.

Leth, J. O. & Anthony D., 1999: Geologisk kortlægning af Vestkysten. Analyse af detailområde ud for
Bøvling Klit
(Thorsminde-Fjaltring). GEUS Rapport 1999/6.

Jensen H., Rindorf A., Horsten M.B., Mosegaard H., Brogaard P., Lewy P., Wright P.J., Kennedy F.M.,

Gibb I.M., Ruxton G., Arnott S.A. and Leth J.O., 2001. Modelling the population dynamics of sandeel
(Ammodytes marinus) population in the North Sea on a spatial resolved level. DG XIV Contract No.
98/025.

Alhamdani, Z, Christensen, O. & Leth, J.O., 2006: Application of amplitude versus angle methods for
seabed classi- fication of multibeam backscatter from Læsø Trindel/Denmark. Proceedings of the 8th
European Conf. on Underwa- ter Acoustics. 12-15 June 2006, Portugal.

Leth, J.O., Larsen, B. & Anthony D. (2003): Sediment distribution and transport in the shallow coastal
waters along the west coast of Denmark. GEUS Bulletin. Review of Survey activities, 4, 2003, pp. 41-
44.

Leth, J. O., Anthony, D., Larsen, B. Andersen, L.T. & Jensen, J.B. 2001: Geologisk kortlægning af
Vestkysten. Samlede resultater af den regionalgeologiske kortlægning af kystzonen mellem Lodbjerg
og Blåvandshuk. Udført for Kystdirektoratet 1998-2001. GEUS Rapport 2001/111.

Leth, J.O. 2005: Revurdering af marine kortlægningsdata som grundlag for udpegning af habitatområder
offshore i
Nordsøen. Kortlægning af NATURA 2000 marine naturtyper. GEUS Rapport 2005/37.

Leth, J.O. 2006: Integrated management of the Baltic Sea - the use of spatial planning tools. European
Marine Sand and Gravel conference - reeling in the experts. 20-21 February, 2006. London. EMSAGG.
Abstract volume.

Al-Hamdani, Z. & Leth, J.O. 2006: What are the Baltic marine landscapes? Ecologically coherent network
of MPA's in the Baltic Sea. BALANCE workshop. 25-27 October, 2006. Helsinki, Finland. Finnish
Environmental Institute & HELCOM.
Terrinha, P., Andersen, L.T., Kuijpers, A., Leth, J.O. & de Stigter, H.C. 2006: Sedimentary development
and struc- tural features of the Nazaré Canyon area, Iberian Atlantic Margin. National Geological
Congress. 29 June - 13 July,
2006. Estremoz, Portugal. University of Evora. Abstract volume.

Zyad K. Alhamdani, Aarno T. Kotilainen, Jørgen O. Leth, Anu Reijonen, Johnny Reker, (2007): Development
of a marine landscape map for the Baltic Sea and Kattegat using geophysical and hydrographical
parameters. GEUS Bulletin. Review of Survey Activities, 2007.

Al-Hamdani, Z.K., Leth, J.O., and Reker, J. 2007. Implementing marine landscape concept in the Balance
project. Poster presentation in the 14th Danish Marine Researcher conference. Odence / Denmark
23-25/1/2007.

Leth, J.O., Al-Hamdani, Z., Riejonen, A., Kotilainen, A. & Reker, J. Implementing the marine landscape
tool to marine management of the Baltic Sea. The 33rd International Geological Congress,
Oslo 2008

Leth, J.O. and Al-Hamdani, Z.K. 2007. “Multibeam and sidescan sonar survey in Kattegat:Cruise Report”.
GEUS
rapport 2007/1, pp.62. Copenhagen, Denmark.

Dahl, K., Carstensen, J., Lundsteen, S., Leth, J.O., Al-Hamdani, Z. & Anthony, D. Mapping and
modelling reef habitats. Poster at: BALANCE End Conference 2007.

Leth, J.O. 2006: Integrated management of the Baltic Sea - the use of spatial planning tools. European
Marine Sand and Gravel conference - reeling in the experts. 20-21 February, 2006. London. EMSAGG.
Abstract volume, 1 p.

Leth, J.O., Alhamdani, Z., Novak, B., Barzani, S.M. & Hindrichsen, C. 2009: Anholt Offshore Wind
Farm. Marine Geophysical Investigations. GEUS Report 2009/45.

Leth, J. O. & Al-Hamdani, Z.: Geofysisk opmåling samt vurdering af råstoffer i Sprogø vindmølleområde.
2008. Kortlægning udført for Sund & Bælt Holding A/S. GEUS Rapport 2008/34

Leth, J. O. & Al-Hamdani, Z., 2008: Råstofundersøgelser i konverteringsområde 562-HA Jyske Rev.
GEUS Rapport
2008/56. Fortrolig.

Dahl, K., Leth, J.O., Al-Hamdani, Z., Carstensen, J., Lundsteen, S. & Anthony, D., 2008: The Balance
Projects: Benthic marine habitat mapping and modelling in the Kattegat, Denmark. GEUS Report
2008/19.

Al-Hamdani, Z. & J.O. Leth, 2008: Geophysical investigation of archaelogical artefacts in
Nordhavn Harbour. GEUS Report 2008/73.

Leth, J. O. & Novak, B., 2009: Fehmarnbelt Fixed Link. Side scan sonar data acquisition. GEUS Re38
port 2009/62. Confidential.

Leth, J. O. & Al-Hamdani, Z., 2009: Rødsand-2 kabelkorridor. Geofysisk opmåling og kortlægning af
mulige ma- rinarkæologiske genstande. Kortlægning udført for Energinet.dk. GEUS Rapport 2009/6.

Jensen, J.B., Borre, S., Leth, J.O., Al-Hamdani, Z. and Addington, L.G. 2011: Marin råstof og naturtype-
kortlægning i Nordsøen 2010. Under udgivelse af Naturstyrelsen 2011.

Jensen, J.B., Leth, J.O. Borre, S. & Nørgaard-Pedersen, N. 2010: Model for potentielle sand- og grusfo-
rekomster for de danske farvande. Delområderne Kattegat Syd og Østersøen vest. GEUS Rapport
2010/99.

Jensen, J.B., Leth, J.O. Borre, S. & Nørgaard-Pedersen, N. 2010: Model for potentielle sand- og grusfo-
rekomster for de danske farvande. Jyske Rev – Lille Fisker Banke området. GEUS Rapport
2010/23.

Gravesen, P.G., Leth, J.L. & Jensen, J .B., 2009: Nordsøen – Havbundsdata og kortlægning. GEUS rapport
2009/48.

Leth, J.O., Borre, S. & Al-Hamdani, Z. 2011: Identifikation af substrattyper baseret på akustiske metoder
og visuel verifikation. 16. danske havforskermøde. Abstract volume, 1p.

Jensen, J.B., Leth, J.O., Borre, S., Nørgaard-Pedersen, N. , 2010: Model for potentielle
sand- og grusforekomster for de danske farvande – Delområdet Jyske
Rev – Lille Fisker Banke. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Rapport 2010/23.

Nørgaard-Pedersen, N., 2009, Tracking ancient sea ice. Nature Geoscience 2
(11), 743-744.

Nørgaard-Pedersen, N. and Mikkelsen, N., 2009, 8000 year marine record of climate
variability and fjord dynamics from Southern Greenland. Marine Geology
264, 177-189.

Lomholt, S., Binderup, M., Mustafa, S.M., Nørgaard-Pedersen, N., 2009. Fehmarn
Belt Fixed Link: Coastal Profiles – Survey and data report. Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2009/67.

Lomholt, S., Nørgaard, I. Mustafa,S.M., Edelvang, K., Nørgaard-Pedersen, N.,
2009. Fehmarn Belt Fixed Link: Sediment sampling and analysis – Survey and
data report. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2009/66.

Nørgaard-Pedersen, N., Mikkelsen, N., Poulsen, M. D., and Simonsen, A. S.,
2009. Holocene climate variability in southern Greenland: results from the Galathea
3 expedition. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 17, 77-
80.

Nørgaard-Pedersen, N., Mikkelsen, N., Kristoffersen, Y., 2007, Arctic Ocean record
of last two glacial-interglacial cycles off North Greenland/Ellesmere Island
— Implications for glacial history. Marine Geology 244, 93-108.

Nørgaard-Pedersen, N., Mikkelsen, N., Lassen, S.J., Kristoffersen, Y., and Sheldon,
E., 2007: Reduced sea ice concentrations in the Arctic Ocean during the last
interglacial period revealed by sediment cores off northern Greenland.
Paleoceanography, 22, PA1218, doi:10.1029/2006PA001283, 15pp.

Nørgaard-Pedersen, N., Mikkelsen, N., Lassen, S.J., Kristoffersen, Y., 2007: The
last interglacial Arctic Ocean – intrabasinal sediment and faunal records support
much reduced sea ice concentrations. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9,
07427.

Nørgaard-Pedersen, N., Austin, W.E.N., Shimmield, T., and Howe, J., 2006: The
Holocene record of Loch Etive, western Scotland: influence of relative sea level
and catchment area changes. Marine Geology, 228 (1-4), 55-71.

Nørgaard-Pedersen, N., Mikkelsen, N., Kristoffersen, Y., 2008, Late glacial and
Holocene marine records from the Independence Fjord and Wandel Sea regions,
North Greenland. Polar Research 27, 209-221.

Sjørring, S., Nielsen, P.E., Frederiksen, J.K., Hyde, G., Jensen, J.B., Mogensen,
A. og Vortisch, W. 1982: Observationer fra Ristinge Klint, felt- og
laboratorieundersøgelser. Dansk geol. Foren., Årsskrift for
1981, 135 - 149.

Jensen, J.B. 1984: Kvartærstratigrafi i Venø Bugtområdet. Upubliceret speciale
ved Københavns Universitet, 152p. Jensen, J.B. & Knudsen, K.L. 1984:
Kvartærstratigrafiske undersøgelser ved Gyldendal og Kås Hoved i det
vestlige Limfjordsområde. Dansk geol.
Foren., Årsskrift for 1983, 35 - 54.

Jensen, J.B. 1985: Sen - Elster smeltevandsler - en mulig ledehorisont i det
vestlige Jylland. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1984, 21 - 35.

Jensen, J.B. 1986: Havbundens beskaffenhed. Overfladesedimenter. I :
Havbundsundersøgelser, råstoffer og fredningsinteresser.
Fakse Bugt, oversigt. Fredningsstyrelsen 1986

Jensen, J.B. 1987: Sandkvalitet i relation til geologisk hændelsesforløb.
Dansk Beton nr. 1 1987, 21 - 27. Jensen, J.B. 1987: Er den petrografiske
metode et mål for sandkvalitet. Dansk Beton nr. 1 1987, 28 - 33.

Jensen, J.B. 1987: Geologiske afsnit. I : Havbundsundersøgelser, råstoffer og fredningsinteresser.
Smålandsfarvandet, oversigt. Skov- og Naturstyrelsen 1987

Jensen, J.B. 1988: Havbundsundersøgelser, råstofprospektering.
Bornholm sydvest. Detaljerede undersøgelser.
Skov- og Naturstyrelsen 1988

Jensen, J.B. 1988: Havbundsundersøgelser, geologi. Bornholm sydvest. En detailundersøgelse.
Skov- og
Naturstyrelsen 1988.

Jensen, J.B. and Hamann, N.E. 1989: Geological mapping of Mesozoic deposits
along the eastern margin of the
Rønne Graben, offshore Bornholm, Denmark. Bull. geol. Soc. Denmark,
Vol. 37, 237 - 260.

Jensen, J.B. 1992: Late Pleistocene and Holocene depositional evolution in the shallow
waters near the island of
Møn, SE Denmark. Unpublished Ph.D. Thesis.

Jensen, J.B. and Stecher, O. 1992: Paraglacial barrier - lagoon development in the
Late Pleistocene Baltic Ice
Lake, Southwestern Baltic. Mar. Geol. Vol 107 .

Jensen, J.B. 1993: Late Weichselian deglaciation pattern in the southwestern Baltic:
Evidence from glacial deposits off the island of Møn, Denmark.
Bull. geol. Soc. Denmark, Vol. 40, 314 - 331.

Jensen, J.B. 1994: History of the Baltic Ice Lake in the south-western Baltic: Evidence
from Fakse Bugt (Bay), Den mark. Quaternary International.
Vol. 27, 59 - 68.

Bennike, O. og Jensen, J.B. 1994: En fremmed rovbille i Fakse Bugt. VARV NR.
2 1994. Jensen, J.B. og Bennike Ole 1994: Den Baltiske Issø i Fakse
Bugt. Varv Nr. 3 1994, 76-83.

Bennike, O. og Jensen, J.B. 1995: Near shore Baltic Ice Lake deposits in Fakse
Bugt, south-east Denmark.
Boreas 24, 185 - 195.

Larsen, B. og Jensen, J.B. 1995: Temanummer, Geologi til søs. DGU information.
Nr. 4 1995. Lomholt, S & Jensen, J.B. 1995: Kriegers Flak, a marine
resource area. In: European conference on
soil mechanics and foundation, II. Procedings. Interplay between geotechnical engineer
ing and engineering geology. Copenhagen. Maj/june 1995. - dgf-bulletin, II, vol.
5, 169-178.

Jensen, J.B., Kuijpers, A. & Lemke, W. 1996: Geological map of Denmark 1: 200
000. Mapsheet Femer Bælt - Arkona Bassin. Late Quaternary Sediments.
DGU map series no. 52.

Jensen, J .B., Bennnike, O., Witkowski, A. Lemke, W. & Kuijpers, A. 1997. The
Baltic Ice Lake in the south- western Baltic: Mecklenburg Bay - Arkona
Basin. BOREAS, Vol. 26 .

Bennike, O., Jensen, J.B. & Lemke W. 1997: Macrofossil and geochronological
studies of submarine deposits from the southwestern Baltic. Sveriges
Geologiska Undersökning, Ser Ca. 86, 11 - 14.

Lemke, W., Jensen, J.B., Bennike, O. & Witkowski, A. 1997: Sequence stratigraphy
of submarine Late Pleistocene and Holocene deposits in Mecklenburg
Bay, south-western Baltic Sea. Sveriges Geologiska Un
dersökning, Ser Ca. 86, 117 - 122.

Lemke, W., Endler, R., Tauber, F., Jensen, J.B. & Bennike, O.1998: Late- and
postglacial sedimentation in the
Trompe Wiek (western baltic, NE-Rügen). Meyniana 50, 155-173.

Bennike, O., Lemke, W. & Jensen, J.B. 1998: Fauna andflora in submarine Early
Holocene lake marl deposits from the south-western Baltic Sea. The
Holocene, 8,3, 353 - 358.

Bennike, O. and Jensen, J.B. 1998: Late- and postglacial shore level changes in the
southwestern Baltic Sea. Den mark. Bull. geol. Soc. Denmark, Vol.
45, 27-38.

Jensen, J.B. og Bennike Ole 1998: Den sen-kvartære udvikling i den sydvestlige
del af Østersøen. Varv nr. 3. 1998.
99-113.

Kuijpers, A., Jensen, J.B. & Troelstra, S.R. 1998: Late Quaternary palaeooceanography
of the Denmark Strait over flow pathway, South-East
Greenland margin. Geology of Greenland Survey Bulletin, 180, 163-
167.

Lemke, W., Jensen, J.B., Bennike, O., Witkowski, A. & Kuijpers, A. 1999: No
Indication of a Deeply Incised Dana
River Between Arkona Basin and Mecklenburg Bay. Baltica Special Publication,
12, 66 - 70.

Jensen, J .B., Bennnike, O., Witkowski, A. Lemke, W. & Kuijpers, A. 1999: Early
Holocene history of the south western Baltic sea: The Ancylus Lake
stage. Boreas 28, 437 - 453.

Jensen, J.B. & Nielsen, P.E. 1999. Treasures hiding in the sea. Nyt fra GEUS. no.
4 1998. Bennike, O., Jensen, J.B. 2000: Renderne i Storebælt - en
kommentar. Varv nr. 1, 19-21.

Bennike, O., Jensen, J.B., Konradi, P.B., Lemke, W. & Heinemeier, J. 2000 : Early
Holocene drowned lagoonal deposits from the Kattegat, southern
Scandinavia. Boreas 29, 272-286

Bennike, O., Jensen, J.B. 2001: Holocene submarine records of Najas spp. (Najadaceae)
from Denmark and sur roundings. Review of Palaeobotany
and Palynology, 114, 3-4, 259-267

Hermansen, B. and Jensen, J.B. 2000: Digital Sea Bottom Sediment Map around
Denmark. GEUS report 2000/68

Lemke, W., Jensen, J.B., Bennike, O., Endler, R., Witkowski, A. and Kuijpers, A
. 2001: Hydrographical thresh oldes in the western Baltic Sea: Late
Quaternary geology and the Dana River concept. Marine Geol ogy
176, 191-201.

Jensen, J.B., Strand, K.., Konradi, P., Kuijpers, A.., Bennike, O. Lemke, W. and
Endler, R. submitted: Late Weich selian faulting in offshore sediments
of the southwestern Kattegat, Fennoscandian Border Zone.
Bo reas.

Jensen, J.B., Kuijpers, A., Bennike, O., Laier, T. and Werner, F. 2002: A geological
model for freshwater seep age and pockmark formation in Eckernförde
Bay, western Baltic. Continental Shelf Research 22 (2002)
2159–2173

Jensen, J .B., Bennnike, O., Witkowski, A. Lemke, W. & Kuijpers, A. 1997. The
Baltic Ice Lake in the south- western Baltic: Mecklenburg Bay - Arkona Basin. BOREAS, Vol. 26 .

Bennike, O., Jensen, J.B. & Lemke W. 1997: Macrofossil and geochronological
studies of submarine deposits from the southwestern Baltic. Sveriges
Geologiska Undersökning, Ser Ca. 86, 11 - 14.

Lemke, W., Jensen, J.B., Bennike, O. & Witkowski, A. 1997: Sequence stratigraphy
of submarine Late Pleistocene and Holocene deposits in Mecklenburg
Bay, south-western Baltic Sea. Sveriges Geologiska Undersökning, Ser Ca. 86, 117 - 122.

Lemke, W., Endler, R., Tauber, F., Jensen, J.B. & Bennike, O.1998: Late- and
postglacial sedimentation in the

Trompe Wiek (western baltic, NE-Rügen). Meyniana 50, 155-173.

Bennike, O., Lemke, W. & Jensen, J.B. 1998: Fauna andflora in submarine Early
Holocene lake marl deposits from the south-western Baltic Sea. The
Holocene, 8,3, 353 - 358.

Bennike, O. and Jensen, J.B. 1998: Late- and postglacial shore level changes in the
southwestern Baltic Sea. Den mark. Bull. geol. Soc. Denmark, Vol.
45, 27-38.

Kuijpers, A., Jensen, J.B. & Troelstra, S.R. 1998: Late Quaternary palaeooceanography
of the Denmark Strait over flow pathway, South-East
Greenland margin. Geology of Greenland Survey Bulletin, 180, 163-167.

Wieberg-Larsen, P., Bennike, O., Jensen, J.B. and Lemke W. 2001: Trichoptera
remains from early Holocene river deposits in the Great Belt, Denmark.
Boreas 30, 299-306.

Kuijpers, A., Lloyd, J.M., Jensen, J.B., Endler, R. Matthias, M. Park, L.A.,

Schultz, B., Jensen, K. and Laier, T.
2001: Late Quaternary circulation changes and sedimentation in Disko Bugt and
adjacent fjords, cen tral West Greenland. Geology of Greenland surveyBulletin 189, 41-47.

Jensen, J.B., Strand, K.., Konradi, P., Kuijpers, A.., Bennike, O. Lemke, W. and
Endler, R. 2002: Late Weichselian faulting in offshore sediments of
the southwestern Kattegat, Fennoscandian Border Zone. Boreas 31,133-150.

Jensen, J.B., Kuijpers, A., Bennike, O., Laier, T. and Werner, F. 2002: New geological
aspects for freshwater seep age and pockmark formation in
Eckernförde Bay, western Baltic. Continental Shelf Research,22,
2159-2173.

Nielsen, P.E., Jensen, J.B., Binderup, M., Lomholt, S. and Kuijpers, A. 2004: Marine
aggregates in the Danish sector of the Baltic Sea: Geological
setting, exploitation potential and environmental assessment.
Zeitschrift für Anbewandte Geologi. Sonderheft 2, 2004

Kuijpers, A., Troelstra, S.R., Prins, M.A., Linthout, K., Akhmetzhanov, A.,
Bouryak, S., Bachmann, M.F., Lassen, S., Rasmussen, S. & Jensen,

J.B. 2003: Late Quaternary sedimentary processes and ocean circulation
changes at the Southeast Greenland margin. Marine Geology
195, 109-129.

Nielsen, P.E. and Jensen, J.B. 2003: Marine resources in Danish waters – Exploitation potential and sustainable management.

European marine sand and gravel – shaping the future, EMSAGG Conference 20-21
February 2003, Delft University, The Netherlands

Jensen, J.B. Kuijpers, A, Bennike, O. and Lemke, W. 2003: Thematic volume
"BALKAT" The Baltic Sea without frontiers. Geologi Nyt fra GEUS. 2003, 19pp.

Jensen, J.B., Kuijpers, A. and Lemke, W. 2003: Seabed sediments and currentinduced
bedforms in the Fehmarn
Belt_Arkona Basin. ICES COOPERATIVE RESEARCH REPORT NO.257. 78-
84.

Bennike O., Jensen, J.B., Lemke, W., Kuijpers, A.and Lomholt S. 2004: Late - and
postglacial history of the Great
Belt, Denmark. Boreas, vol. 33, pp 18-33.

Jensen, J.B., Bennike, O., Lemke, W. and Kuijpers, A. 2005: The Storebælt gateway
to the Baltic. Review of Survey activities 2004. Geological
Survey of Denmark and Greenland Bulletin 7. pp. 45 - 48.
Witkowski, A., Broszinski., Bennike, O., Janczak-Kostecka, B., Jensen, J.B.,

Lewmke, W., Endler, R. and Kuijpers, A. 2005: Darss Sill as a Biological
border in the fossil record of the Baltic Sea: evidence from
dia toms. Quaternary International 130, 97-109.
Laier T and Jensen, J.B. 2007: Contour-map of depths to shallow gas in the Skagerrak-
western Baltic Sea Region.
Geomarine Letters. Online First.

Christoffersen, P.L., Christiansen, C., Jensen, J.B., Leipe, T. and Hille, S. 2007.
Depositional conditions and organic matter distribution in the Bornholm
Deep, Baltic Sea. Geomarine Letters, 27: 325–338

Björck S., Andrén T. and Jensen J.B. 2008: An attempt to solve the partly conflicting
data and ideas on the Ancylus- Littorina transition. Polish Geological
Institute Special Papers, 23 (2008): 21–26 Proceedings of the
Workshop _Relative sea level changes

Jensen, J.B., Gravesen, P. and Lomholt, S. in print 2008: Geology at Ydre Horns
Rev, Danish North Sea. Review of
Survey activities 2007, Geological Survey of Denmark and Greenland.

Jensen, J.B. and Bennike, O. 2009: Geological setting as background for methane
distribution in Holocene mud deposits, Århus Bay, Denmark. Continental
Shelf Research.

Andersen, C.S., Nørgaard-Pedersen, N., Jensen, J.B. and Larsen, B.. 2010: Southeast
Greenland icesheet variability lucidated by shallow seismic survey
and sediment coring in the Sermilik Fjord near the HelheimGlacier in 2009. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin,
02/2010.

Bennike, O and Jensen, J.B. Late- and postglacial history of the Lillebælt, Denmark.
In prep.

Edited by:

Jacob Geltzer, GEUS - jgel@geus.dk

Maringeologiske publikationer