Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Hav og kyst > GeoSeas

GeoSeas

Department of Quaternary geology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

       

For yderligere information, kontakt Jørn Bo Jensen:

  • Email - jbj@geus.dk
  • Geo-Seas er et EU-projekt, der har til hensigt at stille geologiske og geofysiske offshore data fra 16 deltagende kyststater til rådighed via SeaDataNet portalen. Projektet er ledet af NERC og MARIS. Geo-Seas vil skabe en infrastruktur for forskning bestående af 25 maringeologiske og geofysiske datacentre i 16 europæiske kyststater. Forskere vil kunne lokalisere og tilgå tvær-europæiske, harmoniserede maringeologiske og geofysiske datasæt samt dataprodukter opbevaret på datacentrene gennem en enkelt dataportal. Denne nye infrastruktur vil blive promoveret til det europæiske forskningsmiljø og nye dataprodukter og tjenester vil blive udviklet ud fra brugerønsker. Geo-Seas vil bygge viderebygge de eksisterende resultater fra SeaDataNet-projektet og inkludere maringeolgiske og geofysiske data, dataprodukter samt tjenester og derved danne en forenet infrastruktur for både oceanografiske og marine geofysiske data. Gængse datastandarder og udvekslingsformater vil blive vedtaget og implementeret på tværs af datacentrene. Andre geologiske og geofysiske organisationer vil blive opfordret til at adoptere Geo-Seas' protokoller, standarder og værktøjer.
    http://www.geo-seas.eu/

     

    GeoSeas