Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Hav og kyst

Hav og kyst

Forskning og rådgivning inden for bæredygtig forvaltning af kystzonen samt undersøgelser af havstrømmenes variationer tilbage i tiden.
Kystzonen er fortsat det område hvor op mod 50% af verdens befolkning har valgt at bo. Dette stiller ikke mindst i forbindelse med havspejlsstigning og øget tryk på kystzonens ressourcer mange krav til den øgede kystzoneforvaltning. I EU har man i de seneste år arbejdet med Habitatdirektivet og senest den Marine Strategi. Der arbejdes på også at få indført et Kystzonedirektiv, fordi den Marine strategi ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for kystzoneforvaltningens komplekse struktur.

Kort om GEUS aktiviteter

Marin planlægning er et område, der i de kommende år forventes at få større fokus i takt med at EU's Maritime Strategi udrulles. GEUS har til opgave at assistere Naturstyrelsen med kort over råstoffer og havbundstyper, ligesom Energistyrelsen i stigende grad har behov for at kende til de mangeartede interesser, der er i det marine område ikke mindst i forbindelse med planlægningen af kystnære havmølleparker.

Samtidig arbejder GEUS også med problemstillinger omkring havstrømmene både i nutid og fortid i de seneste 10.000 år. Der ses på sammenhængen mellem atmosfære og ocean, hvilke processer der har styret havisen ved Arktis og gletsjernes udbredelse. Endvidere anvendes proxies i form af alger og diatomeer til at beskrive temperaturvariatiorne i Atlanterhavet de seneste 5.000 år.

 

 Relevante link

 
Hav og kyst