Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Jordskælv og skred > Jordskælv og seismologi > Seismologi i Danmark

Seismologi i Danmark

 
Seismologi dyrkes i Danmark så vi kan udfylde vores plads i globale sammenhænge, både geografisk og kulturelt
Seismologi dyrkes i Danmark så vi kan udfylde vores plads i globale sammenhænge, både geografisk og kulturelt.
Vi har seismografer ganske som de lande, vi normalt sammenligner os med, både i Europa og i Nordamerika.

Det er specielt vigtigt, at vi har seismografer i Grønland, der dækker en stor del af jordens overflade. Vi deltager ved aflæsningen af signaler på disse seismografer i det internationale samarbejde om beregninger af positioner af jordskælv over hele kloden, og er herved medvirkende til at gøre disse beregninger nøjagtige.

Målestationer i Danmark Målestationer i Grønland

Det er så også blevet en naturlig opgave for os at overvåge jordskælvsaktiviteten i det danske og grønlandske område, selvom vi må indrømme, at aktiviteten set i forhold til så mange andre geografiske områder er meget lille. Der er for øjeblikket 5 seismografstationer i Danmark og 4 i Grønland, som vi samler data fra.

Vores egne data fra lokale jordskælv bliver sammenholdt med de aflæsninger, vi kan få fra vores nabolande om rystelsessignaler på deres seismografer fra jordskælv i Danmark. Vi prøver så godt vi kan at lokalisere, hvor jordskælvene er foregået, og hvor store de var, og hvornår de skete. Samtidig foregår der studier om årsagerne til jordskælvene de forskellige steder og om hvordan bruddene nede i jordskorpen opstår. Oplysningerne udnyttes ved bedømmelse af, hvilken risiko, der er for jordskælvsødelæggelser ved bygning af enorme ingeniørarbejder som de store broer over Storebælt og Øresund, og ved overvejelserne om det ville være forsvarligt at bygge atomkraftværker i Danmark.

Forekomst af jordskælv

Den dataindsamling og databehandling, som foregår i København, er tillige en del af den globale dataudveksling, som skaber grundlaget for udforskningen af jordens indre. Dette gælder globalt, men for os i Danmark specielt til udforskning af vores egen dybe undergrund, der giver baggrund for geodætiske arbejder og for olieefterforskningen.

Tværsnit gennem Jorden

Til tider er det vigtigt, at danske myndigheder har adgang til seismologisk ekspertise, f.eks. når det skal diskuteres, hvilke konsekvenser det har for Danmark at undertegne en traktat om forbud mod afprøvning af atomvåben, og hvordan vi kan bidrage til et kontrolsystem af denne traktat. Her er vi blevet det naturlige bindeled mellem Udenrigsministeriet og de globale overvågningssystemer. Vi holder os orienteret gennem faglige kolleger, deltager i bedømmelsen af kontrolmulighederne og stiller kontrolstationer og ekspertise til rådighed for danske og internationale myndigheder. En vigtig diskussion er her, hvordan man kan skelne mellem signaler på seismograferne fra jordskælv og fra store eksplosioner.

Seismogram

Signal fra atomeksplosion
De videnskabsfolk, der skal løse de seismologiske opgaver skal hele tiden holde sig ajour med udviklingen ved selv at deltage i forskning i seismologi. De skal deltage i videnskabelig konferencer for at følge udviklingen, og de skal selv bidrage for at kunne drage god nytte af de internationale kollegers erfaringer. Da gruppen af seismologer består af kun tre forskere, er der blevet udvalgt et lille antal forskningsemner, hvor vi søger at gøre os gældende. Blandt dem er naturligt nok vores egne små jordskælv, samt vores egen dybe undergrund, dernede hvor geologerne ikke kan undersøge opbygningen. Forskningsemnerne er i øvrigt præget af de enkelte forskeres talent og muligheder for internationalt samarbejde.

Seismologi i Danmark