Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Jordskælv og skred > Jordskælv og seismologi > Atomprøvesprængninger

Atomprøvesprængninger

 
Atomprøvesprængninger på eller under jorden udsender ligesom jordskælv seismiske bølger, der kan registreres på store afstande, i mange tilfælde over hele kloden.

Overvågning af FN-aftale om atomprøvesprængninger

Atomprøvesprængninger på eller under jorden udsender ligesom jordskælv seismiske bølger, der kan registreres på store afstande, i mange tilfælde over hele kloden. Er sprængningen stor nok vil den kunne identificeres som eksplosion, og seismologi er derfor et vigtigt redskab i overvågningen af atomprøveeksplosioner.

seismogram
Kinesisk atomprøvesprængning d. 21. maj 1992 optaget på seismografen på Bornholm

Gennem mange år deltog Geodætisk Institut, senere Kort & Matrikelstyrelsen, i de forhandlinger, som i FN foregik om seismisk overvågning af et altomfattende stop for kernesprængninger. En teknisk test blev startet af gruppen i 1995 med opsamling og behandling af digitale data på et LINK Prototype Internationalt Data Center i Washington. Testen viste, at en rimelig overvågning ville være mulig, og FN's nedrustningskonference i Genève færdiggjorde en traktattekst om Comprehensive nuclear Test Ban Treaty (CTBT).

Traktaten blev åbnet for underskrift i september 1996 og er blevet underskrevet af mere end 150 nationer. Traktaten specificerer en LINK organisation i Wien, og et herunder hørende Internationalt Data Center (IDC) og et netværk af overvågningsstationer. To af stationerne opført i traktaten er danske: en seismisk station allerede oprettet i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) af Kort & Matrikelstyrelsen i samarbejde med internationale partnere, og en infralydstation med mikrobarografer, som skal etableres senere i Nordgrønland af Dansk Meteorologisk Institut.

Kort & Matrikelstyrelsen er af Udenrigsministeriet blevet udpeget til at være National Myndighed for den internationale aftale om CTBT. Opgaven består i at holde sig orienteret om den internationale udvikling omkring overvågningen og i at forberede modtagelse af inspektion ved mistanke om kernesprængninger på dansk og grønlandsk jord.

Kort & Matrikelstyrelsen deltager i forhandlingerne i den Forberedende Kommissions Arbejdsgruppe B i Wien. Her diskuteres de tekniske aspekter af IDC og overvågningssystemet, der er under opbygning. I arbejdsgruppen deltager eksperter fra de relevante teknologier: seismologi, hydroakustik (trykfølere i oceanet), infralyd (trykfølere i atmosfæren) og radionukleider (radioaktive isotoper i atmosfæren og i det luftbårne støv).

De seismologiske aktiviteter ved Kort & Matrikelstyrelsen er pr 1. juli 2004 overflyttet til GEUS

Atomprøvesprængninger