Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Jordskælv og skred

Jordskælv og skred

​Kort over forekomsten af jordskælv
Overvågning af jordskælv i Danmark og Grønland samt rådgivning omkring jordskælvsrisiko i forbindelse med større anlægsopgaver og skred i klinter og fjelde.
Naturkatastrofer i form af jordskælv, vulkanudbrud, tsunamier og jordskred påvirker mange menneskers liv rundt på jorden. I Danmark og Grønland er vi forskånet for de værste naturkatastrofer, men jordskælv forekommer og fjeld og klinteskred kan også ske.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS overvåger jordskælv i det danske område. Det foregår fra fire permanente seismografstationer i Danmark og fire permanente i Grønland plus et antal midlertidige stationer. Seismologerne registrerer store jordskælv rundt omkring i verden og mindre lokale jordskælv samt rystelser fra sprængninger, trafik og anden menneskeskabt uro i nærheden af instrumenterne.

Målingerne indgår i beregningerne af, hvor jordskælvene optræder og størrelsen af jordskælvene. Registreringerne for Danmark og Grønland indgår som vigtige data i et stort internationalt netværk af stationer, der overvåger de store jordskælv i verden.

Seismologerne indsamler også indberetninger om jordskælv fra borgerne, som beskriver hvordan de oplever skælvene. Det er vigtige data, som GEUS bruger til at bedømme intensiteten af jordskælvet med. Indberetningerne indsendes til GEUS gennem en formular på hjemmesiden.

GEUS´ seismografstationer indgår endvidere i et internationalt net af seismografer og andre geofysiske stationer, som overvåger FN-aftalen om forbud mod atomprøvesprængninger. Endelig rådgiver seismologerne myndigheder og virksomheder herhjemme om jordskælvsrisiko i forbindelse med større anlægsopgaver, som fx de store broer over Øresund og Storebælt.

På siden Jordskælv og seismologi kan du læse mere om jordskælv og seismologi og indberette jordskælv, hvis du har oplevet et.

Skred fra klinter og fjelde i Danmark og Grønland forekommer ind imellem. I denne forbindelse rådgiver GEUS myndighederne om faren for skred, og institutionen deltager i internationale forskningsprojekter som udvikler metoder til overvågning af skredfarer.

Jordskælv og skred