Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Land > Værdifulde geologiske områder i Danmark

Værdifulde geologiske områder i Danmark

Her finder du et kort over alle Danmarks knap 500 værdifulde geologiske områder. Kortet er digitalt, og du kan hente beskrivelser af områderne.
Snit igennem søaflejringer fra Eem Mellemistid i Hollerup Kiselgurgrav
Snit igennem søaflejringer fra Eem Mellemistid i Hollerup Kiselgurgrav.

Skalsådalen er en del af Gudenåens historie.
Skalsådalen er en del af Gudenåens historie.

Havet bryder ned og bygger op på Anholt
Havet bryder ned og bygger op på Anholt.

Her finder du et kort over alle Danmarks knap 500 værdifulde geologiske områder. Kortet er digitalt, og du kan hente beskrivelser af områderne.

By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med GEUS samlet alle værdifulde geologiske områder i Danmark på et digitalt kort med tilhørende beskrivelser. Kortet er først og fremmest til brug for kommuner og regioner i deres planlægning, men det vil også være til glæde for alle geologiinteresserede mennesker. Kortet er digitalt, og til hvert område er knyttet en hjemmeside med en kort geologisk beskrivelse af det. Der findes ca. 400 områder på kortet, og de er af oversigtsmæsige grunde opdelt efter regioner. For hver region findes også en pdf-fil med en oversigt over områderne.

Kort på Naturstyrelsens hjemmeside:
Værdifulde geologiske områder i Danmark http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/planlaegning-i-det-aabne-land/geologiske-interesser/

 

Kvik-guide til kortene
Beskrivelser af områderne kan klikkes frem fra kortet eller fra en liste over lokaliteterne. Det åbner en ny side, hvor du finder korte beskrivelser af geologien, dens værdi og de overordnede retningslinier for naturforvaltning. Længere nede på siden finder du mere detaljerede geologiske beskrivelser af området, der stammer fra forskellige tidligere udpegninger af geologisk interessante steder:

  • Nationalt geologiske interesseområde beskrevet i bøgerne Geologisk Set
  • Nationale kystlandskaber
  • Geosites: Områder af international betydning for forskning og undervisning.

Hvad viser kortene?
Et landskab har geologisk værdi, når det fortæller historier om, hvordan Danmark blev til. Møns Klint fortæller om dengang Danmark var kridthav beboet af hajer og blæksprutter. Jyske Ås fortæller om dengang isen under istiden strakte sig fra Vendsyssel over Kattegat til Nordsjælland, for at nævne to af de ca. 400 områder, som bedst illustrerer Danmarks ældste historie.

De værdifulde geologiske områder er fordelt ujævnt over landet. Det skyldes, at nogle egne har en kompleks geologisk historie, der stadig kan aflæses i landskabet, mens andre egne har en mere overskuelig oprindelse. Som eksempel kan nævnes de udstrakte vestjyske hedesletter, hvor alderen "kun" tælles i tusinder år i modsætning til Bornholms mosaik af små områder, hvis alder spænder over mere end en milliard år.

På kortet findes både små punktområder og store landskaber. Til punktområderne hører fx Hollerup Kiselgurgrav vest for Randers, hvor man finder lag fra hele Eem Mellemistid og de ældste sikre spor efter mennesker. Til de store landskaber hører fx Faldborgdalen og Skalsådalen, der er vigtige brikker i Gudenåens historie.

I nogle tilfælde er der for et område angivet et stort rammeområde fx "Det Midtjyske Søhøjland", som indeholder flere mindre områder. Rammeområdet omfatter en større geologisk enhed som er beskrevet overordnet, og hvor sikring af de geologiske værdier fordrer "blødere" retningslinjer for naturforvaltning end det er tilfældet med mindre områder.

Værdifulde geologiske områder i Danmark