Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Land > Rubjerg Knude

Strukturgeologisk analyse af Rubjerg Knude glacialtektoniske kompleks, Vendsyssel, Danmark.  Doktorafhandling

​Rubjerg Knude er et overskydningskompleks af tynde skiver, som dannedes under fremrykningen af Det norske Isfremstød 30-26000 år før nu.

Rubjerg Knude

Rubjerg Knude,Vendsyssel, Danmark.


Rubjerg Knude glacialtektoniske Kompleks er en klint dannet ved overskydninger af tynde skiver, som dannedes under fremrykningen af Det norske Isfremstød 30–26.000 år før nu. Det geologiske tværprofil gennem komplekset er 6 km langt og er en del af Lønstrup Klint i Vendsyssel. Lønstrup Klint er velblottet og er derfor en af de bedste lokaliteter til en detaljeret strukturgeologisk analyse af deformationer, som er dannet ved at gletscher is laver overskydning af tynde skiver af underlaget. De dannede strukturer kan på talrige punkter sammenlignes med overskydningstektonik i bjergkæder og ved udredningen af deformationerne kan strukturgeologiske begreber, som anvendes i bjergkædetektonik, med fordel benyttes.

Den strukturgeologiske analyse er baseret på en fotogrammetrisk opmåling af klinten, som har gjort det mulig at konstruere et tværsnit af klintens deformationer. Tværsnittet er udgangspunkt for opstilling af en dynamisk model for deformationen. Princippet er at konstruere sig tilbage til et tværsnit, der repræsenterer tilstanden før deformationen. Ved hjælp af den strukturelle analyse kan man demonstrere strukturernes forløb i dybet.

Ved profilanalysen begynder man ved den sidst deformerede skive, altså den som er tættest ved forlandet. Skiven lægges på plads ud fra opmålingen af dens forsætning. Herefter lægges den næste skive på plads, og så fremdeles. Komplekset er inddelt i 13 navngivne sektioner, der hver for sig indeholder karakteristiske elementer i den strukturelle udvikling. Et eksempel på rekronstruktionen af den dynamiske udvikling kan man se på sektionen herunder fra Grønne Rende. 

Grønne Rende Sektion

Grønne Rende Sektion set fra syd mod nord. Lønstrup Klint Formationen danner her tynde skiver af leret mudder imellem tykkere partier af Rubjerg Knude Formationens sandaflejringer. Hele denne sektion udgør en imbrikationsvifte (teglstenslagte), hvis trinvise udvikling ses i de tre dynamiske udviklingstværsnit.


Download/hjemtag det danske resumé af afhandlingen: "Structural analysis of the Rubjerg Knude Glaciotectonic Complex,Vendsyssel, northern Denmark"
strukturgeologi_af_rubjerg_knude_1.pdf (PDF-fil ~4,3 Mb)

Læs abstract og download/hjemtag hele afhandlingen
Bulletin 8

Forfatter
Stig Schack Pedersen - sasp@geus.dk 
Kontakt forfatteren for mere information 

Edited by:
Niels E. Poulsen, GEUS - nep@geus.dk

Rubjerg Knude