Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Is og gletsjer

Is, gletsjere og permafrost

Overvågning af Indlandsisen i Grønland, undersøgelser af is og klima samspillet og havisens udbredelse over lange tidsperioder.
GEUS har ansvaret for overvågningen af afsmeltningen af Grønlands Indlandsis for Energistyrelsen i projektet PROMICE. Dette projekt giver en enestående mulighed for at styrke forståelsen af processerne for og omfanget af afsmeltningen fra Grønlands indlandsis specifikt og fra gletsjere generelt med henblik på at øge forståelsen af og give input til vurderingen af klimaændringernes globale effekter.

Kort om GEUS aktiviteter

En af de tydeligste indikatorer for de accelererende klimaforandringer, er afsmeltningen af Grønlands Indlandsis. Derfor er de styrende processer og deres effekt meget aktuelle og et fagområde, der er centralt i forhold til GEUS kompetencer inden for glaciologien. Arbejdet er bredt, men med centrale emner inden for specielt overvågningen af afsmeltningen af Indlandsisen samt afsmeltningsmønstre for gletsjere i Grønland og Europa. Der er således opsat 25 klimastationer langs randen af Grønlands Indlandsis til at beskrive afsmeltningen langs denne.

Herudover arbejdes der med en række afledte problemstillinger som bl.a. omfatter:

  • Hastigheden af afsmeltning af gletsjere og Indlandsis og betydningen for lokalt og globalt klima.
  • Effekterne af afsmeltningen til de arktiske havstrømme og samspillet med udbredelse af havisen baseret på palæostudier ?.
  • Istykkelse og udbredelse af Indlandsisen og gletsjere målt med radar og satellit.
  • Estimering af fremtidige forsyningssikkerhed i relation til vandkraft og drikkevands-forsyning i Grønland.
  • Processer og faktorer der indgår i genfrysningen af en del af den årlige afsmeltede sne og is.
Is, gletsjere og permafrost