Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand > Rapporter

Henriksen HJ, Olsen M, Troldborg L (2013) Klimaekstremvandføring. Klimaeffekter på hydrologi og afstrømning. GEUS rapport 2013/29

Henriksen HJ, Sonnenborg TO, Johnsen R, Pedersen J, Blæsbjerg H, Rasmussen K, Sørensen, I (2013) Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i kystzonen. Naturstyrelsen. April 2013.

Henriksen HJ, Højberg AL, Olsen M, Seaby LP, van der Keur P, Stisen S, Troldborg L, Sonnenborg TO, Refsgaard JC (2012) Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort). GEUS rapport 2012/116

Mark O, Refsgaard JC, Henriksen HJ, Ferdinandsen I, Arnbjerg-Nielsen K, Quist MK, Rugbjerg M, Jensen NA, Mangor K (2012) Klimatilpasning af Danmark – IDAs Klimatilpasningsstrategi. Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, 83 sider.

Henriksen HJ, Troldborg L (2011) 3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området - Beskrivelse og uddybning af A2 klima scenariet med henblik på CLIWAT projektet. GEUS rapport 2011/126

Andersen B, Binnerup SJ, van der Bijl L, Villholth KG, Drews M, Strand IF, Henrichs T, Larsen N, Timmermann T, Moseholm L (2009) Klimatilpasning – 5 centrale forskningstemaer. Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning). 32 pp. f

Binnerup SJ, Drews M, Villholth KG, Henrichs T, van der Bijl L, Larsen N, Koefoed L, Andersen B, Timmermann T, Moseholm L (2009) Kortlægning af Klimaforskning i Danmark - Bilag. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima- og Energiministeriet. 2009. Kortlægning af klimaforskning i Danmark. Forskning: Analyse og Evaluering 2/2009. ISBN: 978-87-923-7261-1.

Sonnenborg TO, Christensen BSB, van Roosmalen L, Henriksen HJ (2006) Klimaændringernes betydning for vandkredsløbet i Danmark. GEUS rapport 2006/22.


Artikler mv.:
Henriksen HJ (2012) Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler.

Henriksen HJ, Sonnenborg T (2012) Klimaændringer giver forurening fra punktkilder et løft. DanskVand, Årg. 80, nr. 3.

Henriksen HJ, Refsgaard JC (2011) Dyre investeringer i vandforsyning bliver overhalet af klimaet.

Karlsson IB, Sonnenborg TO, Jensen KH (2010) Hydrologiske konsekvenser af historiske og fremtidige klimatiske ændringer i Vestjylland. Geoforum Perspektiv 17, 32-39

Refsgaard JC, Sonnenborg TO, Henriksen HJ (2009) Klimaændringer i Danmark - hydrologiske effekter og usikkerheder. Vand & Jord 16(4), 124-127.

Mikkelsen ML, Sonnenborg TO (2009) Klimaændringernes effekt på Storåens oversvømmelse af Holstebro. Vand & Jord 16(4), 128-131.

van Roosmalen L, Sonnenborg TO, Jensen KH (2009) Effekt af ændringer i klima og arealanvendelse på vandkredsløbet i Vestjylland. Vand & Jord 16(4), 132-135.

Sonnenborg TO, Jensen KH, Søgård H, Friborg T, Engesgaard P, Kidmose J (2009) Fremtidens vandressourcer i Danmark, Geoviden - Geologi og Geografi, 2, 2-15.


Engelsksprogede publikationer:
Villholth KG, Jeyakumar P, Amerasinghe PH, Manamperi ASP, Vithanage M, Goswami RR, Panabokke CR (2010) Tsunami Impacts and Rehabilitation of Groundwater Supply: Lessons Learned from Eastern Sri Lanka. In: Madan Kumar Jha (Ed): Natural and Anthropogenic Disasters - Vulnerability, Preparedness and Mitigation, p.82-99. Springer, 615 pp.

Hetzel F, Vaessen V, Himmelsbach T, Struckmeier W, Villholth KG (2008) Groundwater and Climate Change: Challenges and Possibilities. Brief developed in collaboration between BGR and GEUS.

Villholth KG (2008) Cleaning wells after seawater flooding. Emergency guidelines. WHO technical note No. 3.
Startside