Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand > Vandkredsløbet - værktøjer og løsninger til klimatilpasning

Vandkredsløbet - værktøjer og løsninger til klimatilpasning

 
Tekniske muligheder for tilpasning til fremtidige klimaændringer er et spirende forskningsområde.  Hydrologiske beregninger kan benyttes til at vurdere effekten af alternative tilpasningsmuligheder, herunder ændringer i grundvandsindvinding, ændringer i vandløbsudformning og -vedligeholdelse, etablering af oversvømmelsesarealer, braklægning af landbrugsarealer i ådale, inddæmning, mm. GEUS arbejder med flere aspekter af dette, herunder:
  • Udvikling i grundvandsressourcen
  • Ændringer i grundvandsindvinding til markvanding og andre effekter i landbruget
  • Scenariebeskrivelser i forbindelse med større vejanlæg og bygninger
  • Mulige løsninger til at sikre grundvandsressourcen fx i forbindelse med saltvandsindtrængning

GEUS deltager i det tvær-institutionelle samarbejde omkring at koordinere og supportere forskningen indenfor klimatilpasning i Danmark. I dette regi arbejdes desuden for en faciliteret inddragelse af forskningsresultater i klimatilpasningen i det danske samfund, fra borger til erhverv og kommuner. Til dette formål har Naturstyrelsen oprettet en web-portal (Klimaportalen) med aktuel og resumeret information fra både forsknings- og implementeringsverdenen.

Endelig deltager GEUS i forskellige aktiviteter og projekter omkring grundvandspåvirkning og -udnyttelse under katastrofesituationer og klimaændringer og tilpasningsstrategier relateret til vandressourcer i udviklings- og mellemindkomstlande.

Aktuelle projekter: (i alfabetisk rækkefølge)


Serviceydelser:


 
Overløb fra spildevandsrensningsanlæg efter heftig sommerbyge.

Vandkredsløbet - værktøjer og løsninger til klimatilpasning