Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klimaovervågning

Klimaovervågning

Overvågning af klimafølsomme parametre som fx grundvandsstand, udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet og afsmeltning af gletsjere.
Overalt i verden oplever man, at der er gang i klimaovervågningen med henblik på at følge de ændringer som allerede er i gang, og de ændringer som kommer i klimaet. Det sker i byerne, hvor det først og fremmest er regn og oversvømmelser, der har betydning. I naturen er det både havenes vandstand, is der smelter og skovenes træer, GEUS interesserer sig for.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS foretager overvågning inden for både vandressourcer, natur og miljø. Overvågningen omfatter bl.a. en række klimafølsomme parametre som fx grundvandsstand, udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet, afsmeltningen af gletsjere og Indlandsisen i Grønland og udviklingen af naturskov.

GEUS er engageret i den nationale grundvandsovervågning. Grundvandets kvalitet overvåges i et antal særlige overvågningsboringer og i 5 landovervågningsoplande - i daglig tale kaldet henholdsvis GRUMO og LOOP. Derudover overvåges grundvandsstanden i det nationale pejlenet. Grundvandsovervågningen indgår som en del af det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, NOVANA.

Endvidere er GEUS engageret i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP). Det er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien.

GEUS overvåger afsmeltningen af Indlandsisen i Grønland og de lokale gletsjere gennem målinger af smeltning og temperaturer på isoverfladen og ændringerne af istykkelse og isbevægelse ud fra data fra satellit og fly. Dette sker først og fremmest i PROMICE projektet, der er en aktivitet under DANCEA programmet, men også i andre nationale og EU projekter. Endelig følger institutionen udviklingen i naturskovsområdet Draved Skov, hvorfra der er unikke serier af skovdata, herunder pollendata tilbage fra 1948.

Klimaovervågning