Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klimahistorie > Upernavik Glacier

Upernavik Gletscher – undersøgelser af samspillet mellem udløbsgletschere og klima i Nordvestgrønland

 
Department of Quaternary geology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

   

For yderligere info om projektet kontakt:

 • Email -Camilla S. Andresen csa@geus.dk
 • I perioden 2000-2005 observeredes en markant og meget omdiskuteret stigning i massetab af indlandsisen på Grønland via kælving fra marine udløbsgletschere. Det er dog uvist, om denne episode var en exceptionel begivenhed eller en del af et tilbagevendende mønster, da der ikke foreligger observationsdata for gletschervariationer mere end 30 år tilbage. Og hvis man skal komme med kvalificerede bud på det fremtidige bidrag fra disse udløbsgletschere til stigning i havniveau, er det nødvendigt at vide noget om deres interne dynamik og følsomhed overfor ændringer i hav- og lufttemperaturer. Vores nuværende viden er dog så sparsom at det har vist sig særdeles svært at indkorpere udløbsgletschernes dynamik i computermodeller til forudsigelsen af indlandsisens fremtidige massetab. Formålet med dette projekt er at opnå viden om udløbsgletsherne ved at rekonstruere deres bevægelsesmønster langt tilbage i tiden. Dette gøres ved at analysere sedimentkerner opboret fra de fjorde, udi hvilke gletscherne smelter og sender deres isbjerge på deres sidste rejse mod det åbne hav. Som noget nyt vil vi via nummerisk modellering, omregne sedimentarkiverne til direkte glaciologiske parametre i form af kælving og smeltevands produktion. Dette kan bruges til kalibreing af prognostiske gletschermodeller: Hvis en gletschermodel kan imitere fortidens variationer, så kan man stole på at den er i stand til at forudsige de fremtidige variationer.
  Specifik fokuserer Upernavik projektet på undersøgelser af Upernavik Isstrøm i Nordvest Grønland – et område som endnu er uudforsket mht til analyser af fjordsedimentkerner. Sedimentkerner planlægges opboret på et skibsbaseret togt i 2013. Sedimenterne vil blive analyseret med hensyn til sedimentologi, mikrobiologi (diatomeeer, dinoflagellater og foraminiferer), geokemi, petrologi/mineralogi, biomarkers og dateres vha 210Pb og 137Cs samt 14C datering.

  For yderligere information kontakt Camilla S. Andresen (csa@geus.dk)

   

  Edited by:
  Jacob Geltzer, GEUS - jgel@geus.dk

  Upernavik Glacier