Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klimahistorie > Naturlig skovdynamik i danske naturskove

Naturlig skovdynamik i danske naturskove

 
Department of Quaternary geology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

   Vand i kraft af det højstående grundvandsspejl og vind i kraft af stormfald er to af de vigtigste dynamikskabende faktorer i Draved Skov.       

Formere information om projektet kontakt:

 • Email - Peter Friis Møller: pfm@geus.dk
 •  


  For at tilvejebringe et bedre grundlag for tolkningen af de pollenanalytiske undersøgelser, igangsatte statsgeolog Johannes Iversen ved det tidligere DGU (nuværende GEUS) i 1948 en række undersøgelser i Draved Skov syd for Løgumkloster i Sønderjylland. Skoven rummer usædvanlig uforstyrrede jordbunde og varierede bevoksninger af bl.a. småbladet lind, rødel, dunbirk, ask, skovabild, hassel og kristtorn. I 1969 blev der igangsat lignende undersøgelser i en bøge-vinteregebevoksning i Løvenholmskovene på Djursland.
  Undersøgelserne omfatter kortlægning af bevoksningerne og løbende overvågning af bl.a. træernes tilvækst, trivsel og foryngelse samt af bl.a. urteflora og jordbund. Desuden overvåges det årlige pollennedfald i opsatte pollenfælder.
  Skovundersøgelserne har bl.a. dannet grundlag for opstilling af korrektionsfaktorer, der vægter træarternes pollenproduktion i forhold til hinanden, således at et pollendiagram kan vise træarternes sandsynligste andele af fortidens skove.
  Gennem årene er desuden foretaget en lang række skovhistoriske og geologiske undersøgelser af skovene for at belyse skovenes udvikling og forhistorie gennem tiden; bl.a. har skovenes uforstyrrede jordbunde med tykke humuslag og våde lavninger givet gode muligheder for pollenanalytiske undersøgelser og dermed enestående muligheder for at sammenkæde fortid og nutid i skoven.
  Ud over belysning af den naturlige dynamik i urørte skove, har de usædvanlig lange måleserier kunnet give meget væsentlige informationer om miljø- og klimaændringer gennem de sidste mere end 60 år.

  Links og informationsmateriale

  - Geologi i skoven, et forskningsprojekt om Draved skov

  - Draved skov, informations brochure

  - Draved skov på DR2 

  - Skovens evindelige genkomst på P1

  - Rødder i istiden, Draved skov på P1

  - Draved skov forskningsprojekt på GEUS

  - The effect of climate conditions on inter-annual flowering variability monitored by pollen traps below the canopy in Draved Forest, Denmark


    Forside  

   

     
    Udsnit af bevoksningskort fra Draved Skov. Alle træer med en diameter i 1,3 m
  på mindst 10 cm bliver kortlagt, dvs. indmålt og nummereret. Farven angiver
  hvilken træart, der er tale om (rød er småbladet lind, blå er rødel, grøn er bøg,
  violet er ask og orange er eg). Sidelængden i det viste kvadratnet er 10 meter
  og de nummererede skæringspunkter er markeret i skoven .
   Pollensamler i Løvenholm Skov
  For at følge udviklingen i pollennedfaldet i forskellige skovtyper gennem tiden, er der opstillet 8 pollensamlere i Draved Skov og 3 i Løvenholm Skov. Samlerne bliver tømt én gang årligt.
  Det årlige pollennedfald varierer fra omkring 12.000- 40.000 pollenkorn pr. kvadratcentimeter. Oplysningerne om pollenfaldet bruges dels til rekonstruktioner og modelleringer af fortidens vegetation, dels som led i undersøgelsen af mulige effekter af klimaændringer.

  Edited by:
  Jacob Geltzer, GEUS - jgel@geus.dk

  Naturlig skovdynamik i danske naturskove