Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klimahistorie

Klimahistorie

Kortlægning af fortidens klima og undersøgelser af klimaets og menneskenes påvirkning af miljøet.
GEUS har en stolt tradition for at arbejde med klimahistorie. Dette arbejde er i de seneste år blevet aktualiseret af fokus på klimaets påvirkning på miljøet, og GEUS yder i mange forskellige forskningsprojekter et væsentligt bidrag til forståelsen af de klimaet i de sidste år fra årtier til årtusinder.

Kort om GEUS aktiviteter

Inden for klimahistorien arbejdes der indenfor en række fagdiscipliner, der alle retter sig mod beskrivelsen af klimaets variationer inden for de seneste 10-15.000 år. Emnerne omfatter skovhistorie, hvor der bådes arbejdes i nutidnsperspektiv med overvågningen af Draved skov, der har en unik pollendataserie tilbage fra 1940'erne. Søklimahistorie, der omfatter udtagning af borekerner af søsedimenter og beskrivelse af de fysiske, kemiske og biologiske ændringer, der kan gve information om fortidige klimavariationer, heri ikke mindst makrofossiler og pollens tilstedeværelse.

Herudover omfatter GEUS aktiviteter indenfor klimahistorie klimaproxies til beskrivelse af variationerne i havstrømmenes mønster i Nordatlanten. Endelig er der omfattende aktivitere i de grønlandske fjorde, hvor der arbejdes med at undersøge det komplekse samspil imellem atmosfære, havstrømme og Indlandsisen. Ved at rekonstruere fortidens skiftende varme og kolde perioder (af århundreders varighed) kan man danne sig et indtryk af, hvor stabil Indlandsisen har været, samt hvilke klimatiske faktorer den er påvirket af og selv påvirker. Ved ydermere at sammenligne data fra Østgrønland med data fra Vestgrønland kan koblingen i atmosfæriske og oceanografiske forhold over store afstande belyses - blandt andet hvorvidt der forekommer såkaldte vippesystemer, hvor opvarmning i én region er samtidig med nedkøling i en anden region.

Klimahistorie