Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klimatilpasning

Klimatilpasning

Kortlægning af effekten af klimaændringer på vandkredsløbet og havniveauet samt klimaet påvirkning af miljøet tusinder af år tilbage i tiden.
Klimaændringerne har betydning for vores liv på mange områder, og der er fuld gang i arbejdet med at finde ud af, hvordan vi bedst tilpasser os de nye forhold. Klimamodellerne varsler større ændringer i vandets kredsløb, som har betydning for vandindvinding, oversvømmelser og tørke. I byerne er for megen nedbør på kort tid en særlig udfordring for infrastrukturen, mens eksempelvis landbruget både rammes af for meget og for lidt vand. Ændringer i havniveauet er ligeledes et forhold, som vi skal tilpasse os.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS arbejder med at forudsige effekten af klimaændringerne på vandkredsløbet samt afsmeltningen fra de grønlandske ismasser, som har indflydelse på havniveauet. Og institutionen arbejder med at kortlægge, hvordan fortidens klima har påvirket miljøet, for dermed at få indblik i, hvordan fremtidens klimaændringer vil påvirke samfundet. Resultaterne er vigtige brikker i arbejdet med at finde ud af, hvordan vi bedst tilpasser os klimaændringerne.

Vandkredsløbet
GEUS arbejder med hydrologisk modellering for at kvantificere klimaændringernes effekt på vandkredsløbet. Beregningerne foregår hovedsageligt med den landsdækkende hydrologiske model, den såkaldte DK-model, som drives og udvikles af GEUS. De hydrologiske beregninger benyttes til at vurdere valget af og omfanget af klimatilpasningen, så vi bedre kan håndtere vandkredsløbet i forbindelse med fx ændringer i grundvandsindvinding, ændringer i vandløbsudformning og -vedligeholdelse, etablering af oversvømmelsesarealer, braklægning af landbrugsarealer i ådale, inddæmning, byudvikling og infrastruktur. GEUS´ arbejde omfatter også en lignende indsats i udviklingslandene.

Havniveauet
GEUS overvåger afsmeltningen af Indlandsisen i Grønland og de lokale gletsjere - en afsmeltning som har stor betydning for ændringer i havniveauet. Resultaterne bidrager til, sammen med resultater fra forskningsprogrammer i andre lande, at få et mere præcist billede af, hvor meget is der smelter. Målingerne indgår i de globale bestræbelser på at vurdere havniveauets ændringer, som har stor betydning for, hvordan vi langs kysterne skal tilpasse os i fremtiden.

Miljø, natur og hav
GEUS arbejder tillige med at kortlægge, klimaets effekt på miljøet mange tusinde år tilbage i tiden, for dermed at få indblik i, hvordan fremtidens klimaændringer vil påvirke samfund og natur bredt - en information som benyttes til at vurdere klimatilpasningen. Indsatsen omfatter studier af geologiske lag, som indeholder informationer i form af de såkaldte klimaproxies, som fx pollen, blade og algeskaller, der kan belyse de miljømæssige effekter i marine, limniske og terrestiske systemer. Endelig arbejder GEUS med at kortlægge temperaturen og mønstrene i havstrømmene de seneste 5000 år i Nordatlanten og ved Grønland for at få et mål for hvilke temperatursvingninger, der har været, og hvorledes vandudvekslingen har fundet sted. Det har bl.a. betydning for at kunne vurdere den lokale gletsjerafsmeltning i de grønlandske fjorde og en vurdering af de kommende muligheder for fx fiskeri omkring Færøerne og Grønland.

Samarbejde og oplysning
GEUS bidrager til den danske klimatilpasningsportal, som indeholder viden til borgere, erhverv og kommuner om ændringerne i vores omgivelser som følge af klimaforandringerne, og om hvordan vi kan handle for at tilpasse os ændringerne.

Klimatilpasning