Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima

NATUR OG KLIMA

​Natur og klima
Belysning af forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima og miljø
GEUS undersøger de geologiske forhold og processer på land, ved kysten og til havs med henblik på forvaltning af naturressourcerne. Arbejdet omfatter også kortlægning af fortidens klima, og undersøgelser af effekten af fremtidens klima på samfundet. Endelig omfatter arbejdet overvågning af Indlandsisen og gletsjere i Grønland samt jordskælvsforskning og -overvågning. []
 
 
 
 
Forskning og rådgivning inden for bærdygtig forvaltning af kystzonen samt undersøgelser af havstrømmenes variartioner tilbage i tiden
Fremskaffelse af et solidt kendskab til landets geologiske opbygning og vurdering af brugen af landet til forskellige formål
Overvågning af Indlandsisen i Grønland, undersøgelser af is og klima samspillet og havisens udbredelse over lange tidsperioder.
Forskning og rådgivning indenfor klimaændringernes påvirkning af det hydrologiske kredsløb
Kortlægning af fortidens klima og undersøgelser af klimaets og menneskenes påvirkning af miljøet.
Overvågning af klimafølsomme parametre som fx grundvandsstand, udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet og afsmeltning af gletsjere.
Kortlægning af effekten af klimaændringer på vandkredsløbet og havniveauet samt klimaet påvirkning af miljøet tusinder af år tilbage i tiden.
Overvågning af jordskælv i Danmark og Grønland samt rådgivning omkring jordskælvsrisiko i forbindelse med større anlægsopgaver og skred i klinter og fjelde.
 


Læs mere om programområdet i:
 
 

 Afdelinger

 
 

 Relevante link

 
 

 Årsberetning 2015

 
  • 3D kommunemodel til forvaltning og håndtering af vand i storbyer
  • Hurtigere frigivelse af smeltevand fra Indlandsisen
  • Kortlægning af havis og marin primærproduktion
  • Samfundets robusthed over for oversvømmelser
Programområde - Natur og klima