Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Råstoffer på land - Danmark

Råstoffer på land - Danmark

Rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af landets råstoffer og opgørelse af ressourcernes omfang og kvalitet.
Danmark er selvforsynende med basale råstoffer til bygge- og anlægsopgaver, og har desuden en vis produktion af industrimineraler og andre produkter baseret på disse. De basale råstoffer i form af sand grus og ler graver vi hovedsagelig på land. Der er stigende behov for, at udnyttelse af råstofferne sker under hensyntagen til andre natur- og samfundsinteresser.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS bistår myndighederne med rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af landets råstoffer. Opgaverne omfatter rådgivning til Naturstyrelsen i forbindelse med råstofloven og opgørelser af ressourcernes omfang og kvalitet, samt rådgivning til andre offentlige myndigheder og til private firmaer.

Opgaverne har bl.a. omfattet undersøgelser af ler til produktion af lecasten og teglproduktion, og undersøgelser af molerreserverne, som blandt andet anvendes til kattegrus og som tilsætningsstof til kunstgødning og foderstoffer samt i medicinalindustrien. Og i samarbejde med betonindustrien har GEUS undersøgt en række lermineraler med henblik på udviklingen af en ny type højkvalitetesbeton.

Råstoffer på land - Danmark