Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Råstoffer til havs - Danmark > Marin råstofdatabase (Marta)

Marin råstofdatabase (Marta)

Marin råstofdatabase
GEUS har i årene 2012 og frem udviklet en Marin Råstofdatabase for Naturstyrelsens afdeling Vandplaner og Havmiljø. Databasen bygger videre på Marta databasen der indeholder metadata om seismiske data.

Databasen inkluderer data der går tilbage fra slutningen af 1970’erne og måden data er lagret på afspejler udvikling fra analog dataindsamling til digital indsamling.

Databasen indeholder nu Rapporter, Sejllinjer, grabprøver, Stik- og slæbesugninger, boringer, sigtekurver, billeder og videooptagelser af havbunden, efterforskningstilladelser, fællesområder, tilladelser §20 og 20 auktion samt en række restriktive områder.

Efterforskningsdata skal i henhold til ”Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer” (Bekendtgørelse 1169 af 3/10 2013) indberettes til GEUS og mængden af indvundne råstoffer skal indberettes til Naturstyrelsen.

Når data er blevet frigivet kan de downloades gratis fra databasens hjemmeside.

Data vedligeholdes af afdelingen for Maringeologi og Glaciologi og databasen og webinterfacet drives af Geologisk Datacenter.

Marin råstofdatabase (Marta)