Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Råstoffer til havs - Danmark

Råstoffer til havs - Danmark

Forskning og rådgivning for myndigheder i forbindelse med kortlægning af de marine råstoffer i Danmark, samt kortlægning og rådgivning for industri.
GEUS arbejder inden for maringeologien med at kortlægge havbunden i alle danske farvande. Hovedformålet er at identificere marine råstoffer i form af sand og grus, der finder bred anvendelse i større danske infrastrukturprojekter som motorveje og broer.

Kort om GEUS aktiviteter

Maringeologien på GEUS bidrager til kortlægningen af de marine råstofressourcer i de danske farvande. Opgaverne omfatter rådgivning til Naturstyrelsen omkring marine råstoffer og databaser (MARTA), rådgivning til andre offentlige myndigheder og til private entreprenører. Afledt heraf arbejdes der også med substratkortlægning, der er et vigtigt værktøj for havbiologerne i deres arbejde med at kortlægge de marine habitater. I såvel Danmark som Grønland er viden om kortlægning af de marine habitater af stigende interesse for såvel fiskeri- som råstoferhvervet.

GEUS har igennem mange år drevet forskning og rådgivning i forbindelse med kortlægningen af de marine ressourcer i Danmark, men der udføres også jævnligt kortlægningsopgaver i andre lande, bl.a. i Mellemøsten, hvor GEUS stiller sin ekspertise til rådighed for myndigheder og virksomheder der.

GEUS har en lang række instrumenter, der kan anvendes i forbindelse med lavtvandsseismik og indsamling af sedimenter til bestemmelse af havbundens sedimenttyper.

Råstoffer til havs - Danmark