Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Råstoffer og materialer

Råstoffer og materialer

​Mineralske råstoffer anvendes overalt i samfundet. Fx til opbygning af infrastruktur
Adgang til råstoffer er en forudsætning for udvikling af alle samfund, men konkurrencen om råstofferne skærpes i takt med den globale befolkningstilvækst og stigende velstand. Derfor er der behov for mere viden om forsyningsrisici og eventuelle knaphedsproblemer. Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er oprettet med det formål at analysere problemstillinger i relation til råstofforsyningen i Danmark.

 

Kort om GEUS aktiviteter

De mineralske råstoffer anvendes til fremstilling af stort set alt hvad vi omgiver os med og er forudsætning for opbygning og udbygning af samfundet. Med en global voksende befolkning og øget velstand samt nye teknologier, øges efterspørgslen på råstoffer, det gælder både med hensyn til mængden og forskellige typer af råstoffer. Verdens ressourcer er under pres. 
 
Det har ført til behov for videnbaserede data om de komplekse sammenhænge, der udgør værdikæderne for de enkelte råstoffer, fra efterforskning og udvinding, forarbejdning og produktion af halvfabrikata og varer til forbrug og eventuelt genbrug. En vigtig opgave består således i at vurdere, hvad der kan forårsage mangelsituationer, og i hvilket omfang sådanne mangelsituationer vil påvirke samfundet.

I 2013 etablerede GEUS Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), som blandt andet skal analysere om det danske samfund og danske virksomheder kan blive berørt af manglende adgang til mineralske ressourcer, og i hvilket omfang dette vil påvirke den danske økonomi. MiMa skal derudover afdække de udfordringer og muligheder der er forbundet med genbrug af mineralske råstoffer.

MiMa's arbejde tager afsæt i GEUS' forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet, og centeret skal yde målrettet information til både private interessenter og myndigheder.

Råstoffer og materialer