Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Kortlægning Grønland

Geovidenskabelige kort - Grønland

Geologer på feltarbejde i Grønland hvor de udfører geologisk kortlægning
​Geologer på feltarbejde i Grønland hvor de udfører geologisk kortlægning.
Geovidenskabelige kort udgør et centralt element i det arbejde, GEUS udfører i Grønland. Arbejdet omfatter geologisk og geofysisk kortlægning, der er fundamentale kilder til forståelse af jordskorpens opbygning og af de processer, som har ført til dannelse af naturligt forekommende mineralske råstoffer.

Kort om GEUS aktiviteter

Geologisk kortlægning

Kortlægning i Grønland har traditionelt været en kerneaktivitet for GEUS og det tidligere GGU (Grønlands Geologiske Undersøgelser), og den geologiske kortlægning foregår stadig. Kortlægningen startede for mere end 100 år siden, men systematisk kortlægning af Grønland startede i 1960'erne, og de publicerede geologiske kort omfatter kortblade i skala 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 og 1:2 500 000. Læs mere om den nationale kortdækning over Grønland

GIS-gruppen ved GEUS arbejder på at overføre det eksisterende kortværk til digitalt format og gøre kortene tilgængelige via internettet. I 2013 udkom således et web-baseret geologisk kort over hele Grønland i skala 1:500 000. Kortet er fremstillet ud fra 14 eksisterende kort i samme skala og er udstyret med en geologisk signaturforklaring. Kortet er beskrevet i en artikel (åbnes som PDF) i serien Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin og i et GEUS fact sheet (åbnes som PDF).

Et geologisk kort over Sydvestgrønland (64º-61º30´N) i skala 1:100 000 udkom i 2011 som web-baseret kortservice. Kortet dækker det arkæiske grundfjeld, som findes mellem Ameralik og Sermiligaarsuk fjordene og udgør en nykompilering af den eksisterende kortbasis i skala 1:100 000. Kortet indeholder information om en række geologiske emner arrangeret som interaktive lag, herunder information om prøvelokaliteter, aldersdateringer, bjergartstyper, geologiske strukturer og geofysiske data.

Geofysisk kortlægning

Siden begyndelsen af 1970'erne er der i Grønland foretaget flere geofysiske kortlægninger fra fly som et led i en målrettet strategi fra offentlige myndigheder. Formålet med undersøgelserne er at stimulere aktiviteter vedrørende efterforskning af mineralske råstoffer. Målingerne bidrager desuden til forståelsen af de geologiske forhold og bidrager dermed til den generelle kortlægning af Grønlands geologi. Denne kortlægning er udført som et samarbejde mellem GEUS og det tidligere Råstofdirektorat i Nuuk (RD), nu Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Den geofysiske kortlægning omfatter målinger af Jordens naturlige magnetfelt samt målinger af Jordens elektriske egenskaber. I udvalgte områder er den naturlige radioaktive stråling også opmålt. De målte geofysiske parametre afspejler jordens opbygning og sammensætning. Detaljerede oplysninger om højopløselige geofysiske undersøgelser i Grønland kan hentes via Greenland Mineral Resources Portalen. De geofysiske undersøgelser er beskrevet i Geology & Ore Nr. 22 (åbnes som PDF).

Strukturgelologi og 3D fotogeologi

GEUS’s strukturgeologigruppe arbejder med at forstå den rumlige opbygning af bjergarter og deres deformationshistorie. Til det formål har GEUS opbygget et flyfotolaboratorium som foretager detaljeret kortlægning af geologiske strukturer af i 3D ud fra skråbilleder og ortogonalbilleder.

 

 

 Relevante links

 
Geovidenskabelige kort Grønland