Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer > Evaluering af mineralske råstoffer

Evaluering af mineralske råstoffer

M​ineralske råstoffer er mineraler og bjergarter, som er dannet ved forskellige geologiske processer i så store mængder og lødigheder, at det kan betale sig at bryde og forarbejde dem til kommercielle produkter. Malmgeologi (økonomisk geologi) handler om at tilvejebringe viden om råstofferne. Gennem felt- undersøgelser og efterfølgende laboratorieundersøgelser vurderes komplekse geovidenskabelige data med henblik på at evaluere potentielle råstofområder.

Kort om GEUS aktiviteter

Grønland har potentiale for mange forskellige mineralske råstoffer. Disse råstoffer eksisterer i kraft af Grønlands lange geologiske historie og forskellige geologiske processer, og man har i dag kendskab til en række områder, som på sigt kan blive nye mineprojekter for råstoffer som kobber, zink, bly, guld, jern, nikkel, platin, sjældne jordarters metaller, molybdæn, niobium og tantal, uran, kul, samt ædelsten som rubiner og diamanter. For at sikre økonomisk vækst og stabilitet ønsker Grønland at finde metoder til at udnytte nogle af disse råstoffer.

GEUS bidrager til denne strategi gennem arbejdet med geologisk kortlægning og detaljerede malmgeologiske undersøgelser af mineralforekomster, som kan lede til nye mineralfund. Arbejdet tager udgangspunkt i de undersøgelser og data fra hele Grønland, som GEUS til stadighed indsamler og bearbejder, herunder også tidligere mineselskabers aktiviteter, som er indrapporteret og arkiveret på GEUS.

En grundlæggende del af GEUS' arbejde i Grønland består i at beskrive de geologiske miljøer og at tolke de geologiske processer, der kan føre til opkoncentrering af grundstoffer og mineraler, som mineindustrien og samfundet er særligt interesseret i. På baggrund af felt- og laboratoriedata opstiller forskerne modeller for de geologiske processer, der menes at føre til malmforekomster. Modellerne bruges til at forudsige hvor der er særlig sandsynlighed for at finde bestemte råstoffer. Gennemgang af og sammenligning med geologiske og teoretiske modeller fra steder i verden med velskrevne mineralforekomster indgår i dette arbejde.

I samarbejde med Naalakkersuisut (det grønlandske selvstyre) bidrager GEUS til at informere mineralindustrien om nogle af de geologiske miljøer og kendte mineralforekomster, som skønnes at have et særligt økonomisk potentiale. Det sker blandt andet gennem rapporteringer, videnskabelige publikationer og opbygning af offentligt tilgængelige databaser samt ved deltagelse i internationale møder og kongresser. Desuden arrangerer GEUS i samarbejde med Naalakkersuisut og internationale eksperter årlige ressourcevurderinger for udvalgte råstoffer.

Internationale projekter
GEUS bidrager også til kompetenceudvikling inden for råstofsektoren i flere udviklingslande, Internationale projekter


 

 Relevante links

 
 

 Adgang til data

 
Evaluering af mineralske råstoffer