Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Mineralske råstoffer

MINERALSKE RÅSTOFFER

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
GEUS tilvejebringer det videnskabelige grundlag for en målrettet efterforskning og miljøskånsom udnyttelse af råstof- og mineralforekomster i både Grønland og Danmark. Arbejdet omfatter geologisk, geofysisk og geokemisk kortlægning og vurdering af råstofpotentialet. Den indsamlede viden danner grundlag for GEUS´ rådgivning af myndigheder i Danmark og Grønland og løsning af opgaver for erhvervslivet.
 
Undersøgelser af bjergarters kemi, mineralogi og alder for at kortlægge den geologiske historie.
Forskning og rådgivning om mineralske råstoffer i Grønland med henblik på en målrettet og bæredygtig efterforskning.
Geologisk, geofysisk og geokemisk kortlægning af Grønland med henblik på at målrette råstofefterforskningen.
Rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af landets rådstoffer og opgørelse af ressourcernes omfang og kvalitet.
Forskning og rådgivning for myndigheder i forbindelse med kortlægning af de marine råstoffer i Danmark, samt kortlægning of rådgivning for industri.
Analyser af råstofforsyninger, knaphedsproblemer og råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling.
 


Læs mere om programområdet i:
 
Programområde - Mineralske råstoffer