Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Mineralske råstoffer

MINERALSKE RÅSTOFFER

Geologer i færd med at undersøge mulige nye mineralforekomster i Grønland.
Broer og bygninger. Veje og vindmøller. Tv og telefoner. Stort set alt, hvad vi omgiver os med, stammer fra forarbejdede mineralske råstoffer. Men før der kan bygges broer og produceres vindmøller, skal de nødvendige mineralske råstoffer findes, brydes og forarbejdes. Et centralt arbejdsfelt for GEUS er at tilvejebringe videnskabelige data, som kan danne grundlag for råstofefterforskning i Danmark og Grønland. På sigt kan det føre til nye grusgrave, udvindingssteder og miner.
I Grønland bidrager geologisk kortlægning til forståelsen af de geologiske processer, som har ført til dannelsen af mineralforekomster. På den måde kan man indkredse  områder, der er særligt interessante for mineralefterforskning. Den geologiske kortlægning og de efterfølgende vurderinger af udvalgte områder er således en del af den langsigtede strategi, der skal bidrage til, at den grønlandske råstofsektor kan blive et bærende erhverv.
 
I Danmark er forskningen indenfor råstoffer særligt rettet mod at tilvejebringe viden om råstofferne på både land- og havområdet; de vigtigste er sten, grus, sand og ler, som især anvendes til bygge- og anlægsopgaver i Danmark. GEUS formidler denne viden til en bred gruppe af interessenter og bidrager hermed til at give overblik over, hvor råstofferne findes, og til at de rigtige råstoffer anvendes til de rigtige formål.
 
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) arbejder med spørgsmål vedrørende ressourceknaphed og råstoffernes værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug og genbrug.
 
Undersøgelser af bjergarters kemi, mineralogi og alder for at kortlægge den geologiske historie.
Forskning og rådgivning om mineralske råstoffer i Grønland med henblik på en målrettet og bæredygtig efterforskning.
Geologisk, geofysisk og geokemisk kortlægning af Grønland med henblik på at målrette råstofefterforskningen.
Rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af landets rådstoffer og opgørelse af ressourcernes omfang og kvalitet.
Forskning og rådgivning for myndigheder i forbindelse med kortlægning af de marine råstoffer i Danmark, samt kortlægning of rådgivning for industri.
Analyser af råstofforsyninger, knaphedsproblemer og råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling.
 


Læs mere om programområdet i:
 
 

 Afdeling

 
 

 Relevante links

 
 

 Årsberetning 2015

 
  • Mineralske råstoffer til dansk industri - økonomi og forsyning
  • Ny opgørelse af danske råstoffer
  • Grønlands mineralressourcer
  • Nyt EU superkonsortium skal sikre Europas forsyning med råstoffer
Programområde - Mineralske råstoffer