Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Olie og gas Grønland

Olie og gas i Grønland

Forskning og rådgivning, som kan skabe incitament for yderligere investeringer i oliefterforskning i Grønland.

Olie og gas vil i en lang omstillingsperiode være af kritisk global betydning for fortsat økonomisk vækst og energiforsyningssikkerhed, mens andelen af energi fra vedvarende kilder gradvist vokser og bliver rentabel.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS er den centrale rådgiver for de grønlandske myndigheder og indgår i et tæt samarbejde med olieindustrien om forskning og rådgivning, der kan skabe incitament for yderligere investeringer i efterforskning.

GEUS indsamler, fortolker og sammenstiller sedimentologiske , stratigrafiske, geokemiske og geofysiske data med henblik på at opstille geologiske modeller, som kan skabe den nødvendige viden og incitament til investeringer i efterforskning fra industrien.

I forbindelse med de grønlandske udbudsrunder har GEUS fungeret som den centrale rådgiver for Råstofdirektoratet ved Grønlands Selvstyre. Arbejdet omfatter udviklingen af efterforskningsstrategier, samt udvikling og markedsføring af efterforskningsmodeller i Grønland.

Olieindustriens interesse for højarktiske områder har i de seneste år været stigende, og GEUS har bistået den amerikanske geologiske undersøgelse - USGS med at vurdere de højarktiske olieressourcer omkring Grønland i forbindelse med de amerikanske vurderinger af hele det arktiske område.

Senest har GEUS søsat et flerårigt program i Nordøstgrønland, som er i gang med at undersøge områdets oliegeologiske potentiale. Arbejdet som delvist er sponsoreret af industrien undersøger og sammenstiller oplysninger om geologien på land for dermed at belyse de analoge geologiske forhold på havbunden ud for kysten.

Olie i Grønland

Tilbage i 1970erne borede olieindustrien flere huller i havbunden ud for Grønlands vestkyst, men uden resultat. I løbet af 1980erne skabte GEUS ny viden om de geologiske forhold og arbejdede intensivt med at markedsføre Grønlands oliegeologiske potentiale over for industrien. I dag er adskillige selskaber i gang med efterforskningen i Grønland.
Olie og gas i Grønland