Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Olie og gas Danmark, Nordsøen, internationalt

Olie og gas Danmark, Nordsøen og internationalt

Forskning og rådgivning som støtter en forsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks olie og gas ressourcer.
Olie og gas vil i en lang omstillingsperiode være af kritisk global betydning for fortsat økonomisk vækst og energiforsyningssikkerhed, mens andelen af energi fra vedvarende kilder gradvist vokser og bliver rentabel. Olie og gas fra danske felter indgår da også i Regeringens Energistrategi 2050.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS er den centrale rådgiver for de danske myndigheder og indgår i et tæt samarbejde med olieindustrien om forskning og rådgivning, der kan skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og produktion.

Hovedparten af Danmarks olie- og gasressourcer findes i kalkfelter beliggende i den danske Centralgrav i Nordsøen.

GEUS har i mange år arbejdet med at forøge vores viden om kalken. Arbejdet omfatter mange forskellige geologiske studier med henblik på at forstå, hvordan de geologiske lag er bygget op, hvordan strukturen er, og hvor man kan forvente, at olien og gassen befinder sig, samt at skabe geologisk indsigt i dannelsen af de højporøse kalklag, som olien i dag pumpes op fra. Indsatsen omfatter også undersøgelser af, hvordan olien strømmer i de tætte kalklag og bidrager med viden om kalkens produktionsegenskaber og stabiliteten af indvindingsbrønde i en kraftigt opspækket kalk.

Hovedparten af den danske olie- og gasproduktion foregår fra de øverste dele af kalkpakken. GEUS har i de seneste år arbejdet med at vurdere, om der er et yderligere potentiale for nye fund i andre lag i kalkpakken, samt at vurdere potentialet i dybe klastiske lag, hvor efterforskningsboringer i Nordsøen har påvist betydelige kulbrinte-forekomster. Dette arbejde omfatter udviklingen af værktøjer og geologiske modeller, som kan forudsige udbredelsen og egenskaberne af de dybtliggende klastiske reservoirer.

GEUS' forskningsindsats bidrager til at lokalisere nye forekomster af olie og gas, men bidrager også til at udvikle metoder til at forbedre olieindvindingen fra de eksisterende kalkfelter. Mulighederne for at forøge olieindvindingen i Nordsøen omfatter blandt andet undersøgelser af, hvordan et oliefelt reagerer, hvis man pumper CO2 ned i reservoirerne.

I forbindelse med udbudsrunder i Nordsøen evaluerer GEUS kvaliteten af ansøgernes arbejdsprogrammer og udarbejder notater til Energistyrelsen, og institutionen markedsfører en lang række geodata og tilbyder specielle datasamlinger til industrien.

Internationalt har GEUS i mange år været involveret store regionale oliegeologiske sammenstillinger i form af blandt andet atlas værker, og institutionen bidrager til opbygningen af oliegeologisk forskningsekspertise i flere lande - bland andet i Vietnam.

Øget olieindvinding

Kalken i Nordsøen, som olien pumpes op fra er meget finkornet, og det gør det vanskeligt at hente den olie op, som befinder sig i de små hulrum. Metoderne og teknikkerne til at indvinde olie fra kalken er blevet stadig mere sofistikerede i løbet af de mange år, der er foregået produktion. I dag kan en langt større del af olien pumpes op. De nye sofistikerede produktionsteknikker, som olieselskaberne har udviklet, omfatter vandrette boringer og vandinjektion. De nye teknikker stiller store krav til den viden, vi har om kalkens dannelse og lagdeling - en viden som GEUS i mange år har arbejdet med at frembringe. I dag deltager GEUS i undersøgelserne af, om man kan forøge olieindvindingen i Nordsøen ved at pumpe CO2 ned i reservoirerne. CO2 fortynder olien og får den til at flyde lettere mod produktionsbrøndene.
 

 Relevante links

 


Olie og gas Danmark, Nordsøen og internationalt