Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Geotermi og jordvarme > Dyb geotermisk energi

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)


Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen 2009:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2009/59, 30 sider samt figurer og bilag
Download pdf-fil: geus_rap_2009_59.pdf (~ 19 mb)

Varme fra jordens indre i form af geotermisk energi udnyttes mange steder i Europa, og i Danmark henter vi geotermisk energi fra anlæg ved Thisted og på Amager.

Temperaturen stiger ca. 30 grader pr. kilometer ned gennem den danske undergrund og i områder, hvor der findes varme vandførende geologiske lag i undergrunden, hvorfra der kan pumpes vand op, kan man udnytte den geotermiske energi. Det foregår normalt ved at pumpe det varme vand op gennem en produktionsboring og ekstrahere varmen. Det afkølede vand pumpes derefter tilbage til lagene i undergrunden gennem en injektionsboring.

De to væsentligste forhold, som har betydning for muligheden for at udnytte den geotermiske energi, er temperaturen og de vandledende egenskaber, som begge ændrer sig med dybden.

GEUS har igennem mange år drevet forskning og rådgivning i forbindelse med vurderingen af de geotermiske ressourcer i Danmark i tæt samarbejde med private firmaer og offentlige institutioner. Arbejdet består hovedsageligt i at udvikle geologiske modeller af undergrunden, der beskriver og forudsiger, hvor der findes geologiske lag i undergrunden med varmt vand i tilstrækkelige mængder, som kan pumpes fra de underjordiske lag og op til overfladen.

I 2008 har arbejdet bl.a. omfattet vurderinger af fire reservoirer i det østlige Sjælland på vegne af Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS). I begyndelsen af 2009 offentliggjorde HGS en ny vurdering, som viser, at de geotermiske reserver i det østlige Sjælland kan dække 30-50 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet i flere tusind år.

GEUS's mangeårige arbejde viser, at det ikke kun er under hovedstadsområdet, der findes varmt vand. Danmark har mange dybe sandlag med varmt vand, og GEUS har derfor opdateret og sammenstillet den vigtigste geologiske viden om hele Danmarks geotermiske potentiale i samarbejde med Energistyrelsen. Læs rapporten: Geotermi - varme fra jordens indre - Status og muligheder i Danmark. Oktober 2009

Kortlægning af undergrunden
Geologerne kortlægger undergrunden ved at bore ned igennem lagene og ved hjælp af seismik. Ved seismiske undersøgelser sender man trykbølger ned igennem jorden. De kastes tilbage fra de geologiske lag og ved at opsamle de reflekterede signaler kan man kortlægge dybden til undergrundens lag og tykkelsen af lagene. Tidligere brugte man dynamit til at skabe trykbølgerne, men nu bruger man hovedsagelig tunge køretøjer, som kan sende vibrationer ned i undergrunden.

Sandstenslag fra Trias, Jura og Kridt
GEUS har i samarbejde med DONG Energy kortlagt egnede geologiske lag i Danmark. Det er alle sandstenslag som tilhører såkaldte geologiske formationer fra de geologiske perioder Trias, Jura og Kridt:

 • Frederikshavn Formationen
  Jura/Kridt alder: Siltsten og finkornet sandsten med lag af lersten.
 • Haldager Sand Formationen
  Jura alder: Fin til grovkornet sandsten med lag af silt- og lersten.
 • Gassum Formationen
  Trias /Jura alder: Fin til mellemkornet sandsten og lokal grovkornet sandsten.
 • Skagerrak Formationen
  Trias alder: Grov og dårlig sorteret sandsten med lag af lersten.
 • Bunter Sandsten Formation
  Trias alder: Finkornet sandsten.

På baggrund af den geologiske viden er en række reservoirer med sandstenslag identificeret. Sandstenslag er interessante, da det er nemmere at trække vandet ud af sandsten end f.eks. lerlag, som har en tættere struktur. For at de geologiske formationer er gode vandledere skal de derfor have et stort porevolumen (god porøsitet), og det varme vand skal kunne strømme frit mellem porerne (god permeabilitet).

Kontakt
Anders Mathiesen

Læs mere:


Kort som viser områder med mindst 25 meter tykke vandførende reservoirer med sandstenslag
Kort som viser områder med mindst 25 meter tykke vandførende reservoirer med sandstenslag i dybder mellem ~800 og 3000 meter i undergrunden, som har et potentiale for udnyttelse af geotermisk energi. Bemærk at skraverede områder er områder hvor to eller flere geologiske sandstensreservoirer kan have et geotermisk potentiale.
Forstør kort
Geotermisk potentiale i Danmark