Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Afgrænsning af kontinentalsokkel

Afgrænsning af kontinentalsokkel

Indsamling og fortolkning af data med henblik på at stille krav om udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
FN's havretskonvention giver muligheder for, at kyststater kan stille krav om at udvide deres kontinentalsokkel ud over 200 sømil og dermed få adgang til eventuelle ressources i undergrunden eller på havbunden. Eventuelle krav skal primært dokumenteres med oplysninger om havdybder og sedimenttykkelser under havbunden.

Kort om GEUS aktiviteter

I 2004 ratificerede Kongeriget Danmark FN's Havretskonvention, som giver mulighed for en udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil. Arbejdet med at afgrænse kontinentalsoklen foregår under "Kontinentalsokkelprojektet", som finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt bidrag fra det færøske Landsstyre, og arbejdet foregår i et samarbejde mellem GEUS og andre institutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland.

GEUS har siden 2003 arbejdet med at indsamle og fortolke data fra de fem områder som er i spil. Det drejer sig om et område i det Arktiske Ocean, to områder ud for hhv. Sydgrønland og Nordøstgrønland og to områder nordøst og sydvest for Færøerne.

GEUS' arbejde har primært omfattet indsamling, behandling og fortolkning af seismiske og bathymetriske data, som er blevet indsamlet fra skib eller havisen. Men også korte boringer i havbunden er taget i brug for at dokumentere de geologiske forhold.

Aktiviteterne er beskrevet på hjemmesiden for Kontinentalsokkelprojektet http://a76.dk/index.shtml

Afgrænsning af kontinentalsokkel