Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > CO2 lagring > Geologisk CO2 lagring > ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking)

Projekt: Ultra Low CO2 Steelmaking

 
Projekter med deltagelse af GEUS - Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse - Udvikling og indførelse af nye metoder til reduktion af CO2 udslip i forbindelse med stålproduktion.

ulcos logo

Udvikling og indførelse af nye metoder til reduktion af CO2udslip i forbindelse med stålproduktion.

ULCOS projektet blev startet i 2004 af de største europæiske stålværker og deres samarbejdspartnere inden for andre industrier sammen med offentlige forskningsinstitutioner. I projektet deltager i alt 47 partnere fra 15 europæiske lande som en del af EU-6FP (EU's 6. Framework Programme).

Det er ULCOS projektets formål at finde og udvikle metoder til at nedbringe CO2 udslippet fra stålindustrien. Målet er en reduktion på 50 % af det udslip der i dag ses fra et moderne stålværk. I løbet af de fem år projektet forløber, vil der blive fremlagt en konceptuel procesbeskrivelse der indeholder en efterprøvning af processens gennemførlighed set i lyset af teknologi, økonomi og samfundets accept baseret på behandling af jernmalm.

GEUS er involveret i projektet ved at kortlægge mængden og kvaliteten af den udledte CO2 fra stålværker i EU efterfulgt af en vurdering af mulighederne for geologiske lagring eller ved lagring i oliefelter i nærheden af stålværkerne. Til denne del af projektet udarbejdes der geologiske lagringsmodeller for fire af de største stålværker i EU udvalgt ud fra geografisk spredning og forskellige geologiske ramme. Til dette bruges metoder og vurderingsteknikker udviklet af de i GESTCO projektet deltagende geologiske undersøgelser.

Projektet forventes afsluttet i 2009

Projektpartnere: BRGM, SINTEF og den europæiske stålindustri.

ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking)