Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > CO2 lagring > Geologisk CO2 lagring

Geologisk lagring af CO2

Udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler så som kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af jordens klima. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2 udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verden samtidig tørster efter energi til skabelse af vækst og velstand. Lagring af CO2 i undergrunden er en oplagt mulighed for at indskrænke udledningen. Det kræver, at CO2 adskilles fra røggassen eller brændslet, og at der findes egnede geologiske formationer, hvor den frigjorte CO2 kan lagres sikkert i undergrunden - Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Det er almindeligt anerkendt, at udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler så som kul, olie og gas forstyrrer kulstofkredsløbet på vores planet og CO2 indholdet i atmosfæren stiger. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2 udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verdenen behov for energi vokser efterhånden som især udviklingslandene øger deres produktion og velstand. Lagring af CO2 i undergrunden er en oplagt mulighed for at indskrænke udledningen. Det kræver, at CO2 fanges fra afbrændingen af olie, gas eller kul, eller fra andre industrielle processer så som cementproduktion. CO2 fra afbrænding af biobrændsel kan også fanges og lagres. Den indfangne CO2 skal herefter lagres i egnede geologiske formationer, hvor CO2 opløses over nogle få 1000 år i det salte grundvand og efterfølgende bliver udfældet som mineraler. 

Selve lageret kan bestå af dybtliggende geologiske formationer i dybden 1 til 2,5 km, der ofte er vidt udstrakte og kan rumme meget CO2. Det kan for eksempel være lag af sandsten eller kalk. For at sikrer, at CO 2   ikke bevæger sig opad og slipper tilbage til atmosfæren, skal lageret tillige være forseglet af et tæt lag. Geologisk lagring af CO2 har været en realitet siden 1996 først i den norske del af Nordsøen og siden i Sahara og Nordamerika. 
 

GEUS indgår i et antal internationale forskningsprojekter som undersøger mulighederne for geologisk lagring af CO 2   i Danmark og Europa. Projekterne foregår i EU eller nordisk regi, hvor både offentlige forskningsinstitutioner og industrien deltager.

  Internationale netværk og associationer, der arbejder med CO2 lagring, hvor GEUS deltager:

Kontakt
Niels Poulsen
Tlf. 91 33 37 30
E-mail: nep@geus.dk

Geologisk lagring af CO2