Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > CO2 lagring

CO2 lagring

Forskning i mulighederne for at lagre CO2 i undergrunden samt at øge olieindvinding i Nordsøen ved hjælp af CO2
Udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler så som kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af jordens klima. Opsamling og lagring af CO2 i undergrunden er en af de metoder, der kan tages i brug for at begrænse udslippet af drivhusgassen til atmosfæren.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS har i mange år deltaget i adskillige forskningsprojekter, som har haft til formål at kortlægge mulighederne for geologisk lagring af CO2. Hovedparten af arbejdet er foregået i europæisk regi, hvor man i mange år har haft fokus på den såkaldte CCS-teknologi (Carbon; Capture & Storage).

Ét af projekterne, som GEUS var leder af, har skabt et solidt grundlag for at bedømme brugen af CCS som en metode til at reducere CO2-udslip i hele Europa. Resultaterne omfatter udviklingen af en standard for, hvordan man bedømmer lagringskapaciteten af reservoirer i undergrunden og en GIS-database over store CO2-kilder og lagringssteder i 25 europæiske lande.

Viden fra forskningsprojekterne bringes i spil i internationale fora, hvor GEUS er repræsenteret. Et af dem er CO2GeoNet, som er et europæisk 'Network of Excellence', som har til formål at styrke Europas videnskabelige og teknologiske position inden for CO2-lagring gennem en samling af ressourcer og ekspertise.

GEUS´ forskning omfatter også undersøgelser af om det er muligt at øge olieindvindingen i Nordsøen ved at pumpe CO2 ned i reservoirerne. Arbejdet omfatter brugen af avancerede laboratoriefaciliteter, hvor geologerne genskaber de fysiske forhold i Nordsøens reservoirer.

CO2 lagring Lagring af CO2 i undergrunden kræver, at CO2 adskilles fra røggassen eller brændslet, og at der findes egnede geologiske formationer i undergrunden, hvor den frigjorte CO2 kan lagres sikkert. Selve lageret kan bestå af dybtliggende porøse geologiske lag - fx lag af sandsten eller kalk. For at sikrer, at CO2 ikke bevæger sig opad og slipper ud til atmosfæren, skal lageret tillige være forseglet af et tæt lag, som fx et lerlag. Geologisk lagring af CO2 er allerede i dag en realitet i Nordsøen samt i Nordamerika.

CO2 lagring