Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi

ENERGIRÅSTOFFER

Olieproduktion fra boreplatformen Maersk-driller
Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
GEUS bidrager til grundlaget for en fortsat efterforskning og bæredygtig udnyttelse af rigets energiressourcer. Arbejdet omfatter egne forskningsprojekter og internationalt samarbejde inden for olie/gas, vedvarende energi, lagring af CO2 og afgrænsning af kontinentalsoklen. Den indsamlede viden danner grundlag for GEUS' rådgivning af myndigheder i Danmark og Grønland og løsning af opgaver for erhvervslivet.
 
 
 
Forskning og rådgivning som støtter en forsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks olie og gas ressourcer.
Forskning og rådgivning, som kan skabe incitament for yderligere investeringer i oliefterforskning i Grønland.
Forskning og rådgivning inden for geotermisk energi, brug af dyb jordvarme samt grundvandskøling og energilagring
Forskning i mulighederne for at lagre CO2 i undergrunden samt at øge olieindvinding i Nordsøen ved hjælp af CO2
Indsamling og fortolkning af data med henblik på at stille krav om udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
 


Læs mere om programområdet i:
  • Konferencer
  • Kontinentalsokkelprojektet
    FN´s havretskonvention åbner op for, at kyststater kan stille krav om at udvide deres kontinentalsokkel ud over 200 sømil. Det forudsætter, at havbundens dybdeforhold og geologi opfylder en række betingelser, som er beskrevet i konventionens artikel 76. Ud for Grønland og Færøerne er der fem områder, hvor det potentielt er muligt at fremsætte sådanne krav. I 2004 ratificerede Danmark konventionen med tilslutning fra Grønland og Færøerne, og fra det tidspunkt er der 10 år til at dokumentere eventuelle krav.
    Projektets hjemmeside: a76.dk
 
 

 Afdelinger

 
 

 Relevante links

 
 

 Årsberetning 2015

 
  • Øget viden om olie- og gaspotentialet i Nordsøen
  • Forberedelse af olie- og gasudbudsrunder i Grønland
  • Samling af viden om skifergas
  • Geotermisk energi og jordvarme
Programområde - Energiråstoffer