Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Databanker og formidling > Databanker

Databank

​Et kik i den geologiske databank
Nationalt geologisk datacenter, som opbevarer, kvalitetssikrer og formidler geologisk data.
Når geologer arbejder, indsamler de store mængder materiale (prøver, boringer, etc.), og de producerer store mængder data og anden information. Alt dette er af værdi, ikke blot for den enkelte geolog, der har frembragt det, men også for andre geologer på GEUS og fra andre institutioner og offentligheden.

For at få den størst mulige samfundsmæssige værdi ud af prøver, data, o.s.v. er GEUS udnævnt til at være nationalt geologisk datacenter. Vi har derfor som opgave at tage vare på data, både data og materiale GEUS selv har indsamlet eller produceret, og data og materiale, som f.eks. brøndborere, analyselaboratorier, olieselskaber, mineselskaber, offentlige myndigheder og andre har indsamlet eller produceret, og som de har indberettet til GEUS. F.eks. skal brøndborere indberette oplysninger og indsende prøver fra de vandforsyningsboringer, de udfører, og olieselskaber skal indsende de seismiske data, de får indsamlet for at finde olie.

For at varetage denne rolle som nationalt datacenter har GEUS etableret en række arkiver, bl.a. Borearkivet, Undergrundsarkivet og Prøvemagasinet. Derudover har vi udviklet databaser til at registrere data. Det er vores mål, at data i så høj grad som muligt bliver tilgængelige for både interne og eksterne brugere, og vi har gennem de seneste 15 år systematisk arbejdet mod at data kan ses og hentes via internettet (se Data & kort). Data kan dog stadig også leveres efter personlig henvendelse.

Vi baserer os så vidt muligt på internationale standarder for dataudveksling, og indgår i en række dataharmoniseringsprojekter med andre europæiske lande. GEUS er derudover dataansvarlig for geologiske data i forhold til INSPIRE-direktivet.

 

 Relevante links

 
Databanker