Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > JUPITER databasen > Data på PCJupiter og PCJupiterXL format

Data på PCJupiter og PCJupiterXL format

PCJupiter er både et dataformat og et program. Programmet PCJupiter er udviklet til at se boringsdata, der ligger på PCJupiter formatet på en let og overskuelig måde
Tabellerne DRWCHEMSAMPLE, DRWCHEMANALYSIS og DRWSAMPLEREMARK i
PCJupiterXL formatet er blevet omdøbt til henholdsvis PLTCHEMSAMPLE,
PLTCHEMANALYSIS og PLTCHEMSAMPLEREMARK!

Jupiter data kan downloades som database i to forskellige udgaver:

1. PCJupiter
2. PCJupiterXL

PCJupiter indeholder oplysninger om boringer og boringsrelaterede data som geologiske beskrivelse, boringsopbygning, pejlinger m.v..

PCJupiterXL indeholder de samme oplysninger som PCJupiter samt oplysninger om vandforsyninger og grund- og drikkevandskemi.

Begge typer kan downloades som Access97, Access2000, FireBird/Interbase, MS SQL Server eller Oracle database formaterne. De to Access formater har en begrænsning i hvor store databaserne kan blive så det er ikke muligt, at downloade data for hele Danmark på disse formater.

PCJupiterXL formatet blev til i forbindelse med strukturreformen hvor GEUS PCJupiter format blev udvidet til at kunne rumme de data som GEUS overtog fra amterne. PCJupiterXL formatet definerer den "fællesoffentlige" del af Jupiter databasen og vedligeholdes af GEUS for Danmarks Miljøportal. Ændringer til formatet vedtages i "den miljøfaglige følgegruppe for grundvand" under Danmarks Miljøportal.

Download af data:

Data på PC Jupiter formatet kan downloades på adressen:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/downloadpcjupiter.jsp

Data på PC Jupiter XL formatet kan downloades på adressen:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/downloadpcjupiter.jsp?xl=1

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen.

Data på PCJupiter og PCJupiterXL format