Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > JUPITER databasen > Indberetning

​Indberetning

​Fra disse web-sider er det muligt at opdatere data direkte i Jupiter-databasen

Opdatering af Jupiter

For at få adgang til dette, skal man først tildeles rettigheder i Miljøportalens brugerstyringssystem. For medarbejdere i kommuner og Regioner og miljøministeriet sker dette i deres respektive IT-organisation. Andre brugere kan i særlige tilfælde også få tilladelse til at redigere. Dette gælder f.eks. for laboratorier der indberetter analysedata elektronisk til Jupiter databasen.

Adgang til fagsystemer.

Vandforsyningernes indberetning:

Webformular til vandforsyningernes indberetning af boringstilknytning, boringsanvendelse og lukning af boringer og kommunal frigivelse af data: http://data.geus.dk/vandforsyning/

Indtastning af oppumpede vandmængder:

Denne web-side er primært til brug for kommunerne når de årlige indberetninger fra vandværkerne af oppumpede vandmængder skal indtastes.
Der logges på siden ved hjælp af Miljøportalens brugerstyringssystem. Det er kun muligt at indtaste oppumpede vandmængder for de anlæg der ligger i den kommune du er tilknyttet.
Angiv anlægsid i feltet eller lad det stå tomt for at få en liste over anlæg i din kommune.


Indberetning af STANDAT filer:

STANDAT-indberetningen er lukket. Fremover skal web servicen, B-boring, benyttes til indberetning. Under menupunktet ’Udviklere’, i afsnittet Web services, findes links til web servicens wsdl i henholdsvis test- og produktionsmiljøet.

Godkendelse af vandprøver fra analyselaboratorierne:

Når et analyselaboratorium har indlæst data med analyser af vandprøver, kan medarbejdere i kommunen / miljøministeriet godkende disse data til offentliggørelse. Der er separate web-sider for rentvandsprøver og råvandsprøver / grundvandsprøver.

På web-siden, der omhandler rentvandsprøver, kan man se hvilke rentvandsprøver (drikkevandskontrol), der er indlæst i Jupiter, men som endnu ikke er godkendt af kommunen til offentliggørelse. Rentvandsprøverne er grupperet efter hvilket anlæg, de er taget på.

Tilsvarende kan man på web-siden, der omhandler råvandsprøver / grundvandsprøver, se hvilke råvandsprøver (boringskontrol), der er indlæst i Jupiter-databasen, men som endnu ikke er godkendt af kommunen/miljøcentret til offentliggørelse.

På de to web-sider er det muligt at godkende eller afvise de pågældende prøver. Godkendte prøver vil blive offentligt tilgængelige, og kan ses i kommunens lokale system, på GEUS' hjemmeside og Danmarks Miljøportal.

Andre webformularer

Vejledning om indberetning af DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.
Registrering af Diadem oplysninger.

Lokaliseringer / boringer

Vejledning i lokalisering af boringer og bestilling af nyt DGUnr se Borearkivets hjemmeside

Andre vejledninger

Vejledning i prøvegodkendelse. Denne vejledning beskriver kun den tekniske del af prøvegodkendelsen. By og Landskabsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om den faglige godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen.

Indberetning